บริการวีซ่า ท่องเที่ยว ต่างประเทศ

ชิค เจอร์นีย์ บริการจัดทำวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศต่าง ๆ  ตั้งแต่เอเชีย จีน , ยุโรป เชงเก้นวีซ่า หรือ วีซ่าอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ลงทะเบียน K-ETA  สอบถามการทำวีซ่า หรือใช้บริการ ติดต่อ Chic Journey โทร. 084-0881847 / 02-9549800

วีซ่าประเทศอื่น ๆ ติดต่อ แผนกวีซ่า

โทร. 084-0881847 / 085-9575222

Visitors: 126,172