เที่ยวญี่ปุ่น


  • โอกินาว่า
    โอกินาวา OKINAWA อาณาจักรริวกิว อาณาจัก ริวกิว กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ในปี 1879 ชื่อ "โอกินาวา"แปลวา”เชือกยาว” เกาะนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ถึง 400 ปีจึงมีวัฒนธรรม, ภ...
Visitors: 126,174