ท่าเรือสำราญซีแอตเติล-อเมริกา

ล่องเรือสำราญอลาสก้า #THE LAST FRONTIER             

ท่าเรือหลักยอดนิยม สำหรับการล่องเรืออลาสก้า เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา :

เช็คอิน Embarkation: ท่าเรือ Smith Cove Cruise Terminal, Pier91, 2001 Garfield St., Seattle, WA98119

From/To                      Distance (One Way)                    Approx. Travel Time Approx. Taxi Fare*
Pier / City Center                3 miles                              10 minutes                $18 - $22 USD
Pier / Airport                    16 miles                              45 minutes                $50 - $60 USD
*Prices listed above are approximate and subject to change.
Visitors: 126,172