ANTARCTICA ล่องเรือสำราญแอนตาร์คติกา


ทัวร์ขั้วโลกใต้/เหนือ :Antarctica/Arctic

  • ทัวร์กรุ๊ป 5-16 ก.ค.67 ขั้วโลกเหนือ ล่องเรือ Swan Hellenic – SH Vega บิน TG 12วัน11คืน กรกฎาคม 2567:ทัวร์เรือสำราญ ARCTIC
    345,000.00 ฿
  • ทัวร์กรุ๊ป 19-28 มิ.ย.67 ขั้วโลกเหนือ ล่องเรือ Ocean Albatros Expedition Cruise บิน EK 10วัน7คืน มิถุนายน 2567 : ทัวร์เรือสำราญ ARCTIC
    349,999.00 ฿
  • ทัวร์กรุ๊ป 16ม.ค.-7 ก.พ.68 ล่องเรือSwan Hellenic – SH Diana Cruise เที่ยวขั้วโลกใต้ บิน TK 23วัน17คืน มกราคม2568 : ทัวร์เรือสำราญ ANTARCTICA
    850,000.00 ฿
Visitors: 126,172