ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

YANGTZE RIVER CRUISES ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง

เส้นทางเดินเรือสำราญเส้นทางแม่น้ำแยงซีเกียง ผ่านช่องแคบมากมาย 

แนะนำเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ระดับ 5 ดาว CENTURY CRUISES เส้นทางเมือง •ฉงชิ่ง•อี๋ชาง

แม่น้ำแยงซีเกียง  Yangtze River เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับที่ 3 ของโลก มีระยะทาง ถึง 6300 กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่ที่ มณฃณฑลชิงไห่ และทิเบต ในทิศตะวันตกของประเทศจีน และไหลมาทางทิศตะวันออก ออกสู่ทะเลจีนตะวันออก

yangtze river cruise

 ไฮไลท์ เส้นทาง ชมเขื่อนยักษ์ที่อลังการใหญ่ที่สุดในโลก เขื่อนซันเสียต้าป้า 
เขื่อนซันเสียต้าปา สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 
*สันเขื่อนมีความยาว 3,035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
*เขื่อนแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 2 ส่วน สําหรับ ผลิตกระแสไฟฟ้า, 1 ส่วนกลาง สําหรับระบายน้ำ ,
อีก 2 ส่วนเป็นประตู สําหรับเรือผ่าน
*ส่วนที่หนึ่ง สําหรับเรือที่มีระวางขับน้ำ 3,000-10,000 ตัน
*ส่วนที่สอง สําหรับเรือ ที่มีระวางขับน้ำได้น้อยกว่า 3,000 ตัน
*ช่องระบายน้ำ ของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ลําดับชั้น
*เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์
*ความสำคัญของเขื่อน นอกจากทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมหลากสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง และสามารเก็บกักน้ำ  เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน 

เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง ค่ายเรือ CENTURY CRUISE 

CENTURY OASIS : ปี 2023
เรือสำราญล่องแม่น้ำแยงซีเกียงหรูหราระดับ 5 ดาว รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 650 ท่าน
Speed:26 KM/H     
Gross Tonnage: 15000 T
Length:149.98 M    Beam: 21.2M
Draft:3M    Air conditioning: Central Controlled
Century Oasis Cruise
CENTURY VICTORY  : ปี 2022
เรือสำราญล่องแม่น้ำแยงซีเกียงหรูหราระดับ 5 ดาว รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 650 ท่าน
Speed:26 KM/H
Gross Tonnage: 15000 T
Length:149.98 M   Beam: 21.2M
Draft:3M   Air conditioning: Central Controlled 
Century Victory Cruises

 CENTURY GLORY : ปี 2019

เรือสำราญล่องแม่น้ำแยงซีเกียงหรูหราระดับ 5 ดาว รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 650 ท่าน

Speed:26 KM/H
Gross Tonnage: 15000 T
Length:149.98 M   Beam: 21.2M
Draft:3M   Air conditioning: Central Controlled 
century glory cruises

ท่าเรือ Sandouping ของ Yichang

Shore Excursion : Three Gorges Dam (มีค่าใช้จ่าย)

*เที่ยวชมชายฝั่ง Three Gorges Dam ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ 

*ทัวร์การทำงานของลิฟต์เรือ Three GorgesDam ลงเรือที่ ท่าเรือ Maoping Yichang โดยเปลี่ยนเป็นเรือลำเล็กเพื่อเข้าร่วมทัวร์
 

Visitors: 126,174