ท่าเรือสำราญแวนคูเวอร์ แคนาดา

VANCOUVER PORT: CANADA

Alaska Cruises พอร์ตแวนคูเวอร์เป็นท่าเรือสำราญหลักเส้นทาง "อลาสก้า" ของแคนาดาและเป็นที่ตั้งของเรือเดินสมุทรในอลาสก้าในช่วงฤดูร้อน

การเดินทางจากสนามบิน แวนคูเวอร์ สะดวก ทั้งรถบริการสาธารณะ และ รถไฟ เส้น Waterfront ลงสถานีใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ City Center ระยะห่างจากอาคารผู้โดยสารท่าเรือสำราญประมาณ 900 เมตร หรือท่านสามารถใช้บริการรถ Taxi จากสนามบิน มายังท่าเรือ ใช้เวลาเดินทาง 20-30 นาที

ที่ตั้ง : Vancouver Port : Canada Place Pier, 99 Canada Place Vancouver, BC, Canada

สายการเดินเรือที่ใช้บริการ Vancouver Port : 

NCL, Azamara, Cunard, Viking Ocean, Hurtigruten, Celebrity, Royal Princess,Royal Caribbean, Disney Cruises, เรือสำราญอลาสก้า

 

 

vancouver port

vancouver port

canada place pier vancouver

Visitors: 133,177