ทัวร์ฮ่องกง


ทัวร์ฮ่องกง

 • ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน HB เดินทาง ก.พ.-มี.ค.2566 : Hongkong
  13,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3วัน 2คืน EK เดินทาง มีนาคม 2566 : Hongkong
  16,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว 3 วัน 2 คืน EK เดินทาง ก.พ.-เม.ย.2566 : Hongkong Disneyland
  19,990.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 4วัน 2 คืน บิน HX เดินทาง 1 - 4 ม.ค.66 : Hongkong Disneyland Ngong Ping
  25,990.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3วัน 2 คืน บิน EK เดินทาง 13-15,14-16 ม.ค.66 : Hongkong Disneyland
  20,990.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน บิน CX เดินทาง ก.พ. - มี.ค.2566 : Hongkong Disneyland
  19,990.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม นองปิง 4 วัน 3 คืน บิน CX เดินทาง ก.พ. - มี.ค.2566 : Hongkong Ngong Ping
  21,990.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ นั่งกระเช้านอนปิง 3 วัน 2 คืน บิน TG เดินทาง ก.พ. - เม.ย.2566 : Hongkong Ngong Ping
  19,990.00 ฿
Visitors: 65,027