ทัวร์ฮ่องกง


ตัวอย่างโปรแกรมฮ่องกง หากต้องการเช็คที่นั่ง และ วันเดินทางที่ต้องการ ติดต่อ 086-5487333

ทัวร์ฮ่องกง

 • ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืนบิน EK เดินทาง พ.ค.-ก.ค.2566 :HONGKONG
  15,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน บิน EK เดินทาง ก.ค.2566 : Hongkong Disneyland
  19,888.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง วัดซีซ้าน นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3วัน 2คืนบิน EK เดินทาง พฤษภาคม 2566 :HONGKONG
  18,888.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2 คืน บิน CX เดินทาง เม.ย.-พ.ค.2566 : Hongkong Disneyland
  23,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกงสงกรานต์ 3วัน 2คืน ไหว้พระใหญ่นองปิง นั่งรถราง Peak Tram 3 วัน 2 คืน บิน HB เดินทาง 12-14 เม.ย.66 :HONGKONG
  26,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้า ไหว้พระใหญ่ นองปิง 3วัน 2คืน 3 วัน 2 คืนบิน CX เดินทาง พฤษภาคม 2566 :HONGKONG MACAU
  21,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืนบิน CX เดินทาง พฤษภาคม 2566 :HONGKONG
  16,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่นองปิง นั่งพีคแทรม บิน CX เดินทาง เม.ย.-พ.ค.2566 :HONGKONG
  19,888.00 ฿
Visitors: 72,848