ช่องทางชำระเงิน

ช่องทางชำระเงิน 
1. 
โอนเงิน บัญชีธนาคาร
          บัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาไอที สแควร์

          ชือบัญชี คุณอำนวยพร  จินดาวานิชสกุล 
          เลขที่บัญชี  762-2-12625-1 ประเภท ออมทรัพย์

2. QR CODE
  
         

Visitors: 55,899