วีซ่าแคนาดา


#วีซ่าแคนาดา ง่ายขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวไทย เมื่อรัฐบาลแคนาดาประกาศข่าวดี ให้ไทยเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่ได้รับการยกเว้น วีซ่าสำหรับการท่องเที่ยว

หากมีคุณสมบัติที่ครบตามเงื่อนไขที่ระบุ

รูปแบบการยื่นขออนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETA) หรือ Canada Electronic Travel Authorization

สะดวกและมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 7 ดอลลาร์แคนาดา ประมาณ 180 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน) โดยต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง คือ

1. ผู้เดินทางที่เคยได้รับวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดามาแล้ว ภายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือ

2. ผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวในสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ หากเข้าข่ายคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง สามารถยื่นขอ ETA แทนการขอวีซ่าท่องเที่ยวได้เลย

สำคัญคือ....ต้องเดินทางมาประเทศแคนาดาทางเครื่องบินเท่านั้นและสามารถพำนักได้นานถึง6 เดือน

✅ทัวร์เรือสำราญแคนาดา - อลาสก้า  เส้นทางบินเข้าและขึ้นเรือจากแคนาดา ก็สามารถใช้เงื่อนไขข้างต้นได้เช่นกัน  

Visitors: 128,691