วีซ่าอังกฤษ

ติดต่อแผนกวีซ่า : ยื่นวีซ่าอังกฤษ 084-0881847 : 085-9575222
ค่าธรรมเนียมสถานฑูต  
ค่าบริการยื่นวีซ่า     
update: Mar. 2023 (ราคาอาจเปลี่ยนแปลง ณ สถานการณ์ปัจจุบัน)

การยื่นวีซ่าอังกฤษ ผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ ประจำประเทศไทย VFS

การกรอกข้อมูลฟอร์มแบบออนไลน์ พร้อมการนัดหมาย วีซ่าท่องเที่ยว Multiple 6 เดือน / Multiple 5 ปี หรือ 10 ปี

  1. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอังกฤษ: ก่อนที่คุณจะยื่นวีซ่าอังกฤษ คุณควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอังกฤษในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่ของการต่างประเทศ (FCO) ของอังกฤษ โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณทราบถึงความต้องการของวีซ่า  

  2. เตรียมเอกสาร: หลังจากที่คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอังกฤษแล้ว คุณต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการยื่นวีซ่า  ประกอบด้วย:

  3. หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ มีอย่างน้อย 2 หน้าต่อหน้าว่าง

  4. ใบสมัครวีซ่า (Application Form-Online) ที่กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

  5. รูปถ่ายหน้าตรง 

  6. หลักฐานการเดินทางเช่น ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ   

  7. ลักฐานการเดินทางในอดีตเช่น วีซ่าเก่า หรือประวัติการเดินทาง

  8. หลักฐานการเงินธนาคาร

  9. หลักฐานการทำงาน หรือ ประกอบธุรกิจ

  10. หลักฐานการจองที่พักโรงแรม ตรงตามวันเดินทาง

 
 
 

Visitors: 133,177