• ทัวร์กวางเจาแฟร์ เฟส3 2-5 พ.ค.67 บินตรง CZ :CANTON FAIR 135th
  33,999.00 ฿
 • ทัวร์กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 135 เฟส2 วันที่ 23-27 เม.ย.67 บินCX เข้า-ออกฮ่องกง :CANTON FAIR 135th
  30,999.00 ฿
 • ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ 14-17 เม.ย.67 ,15-18 เม.ย.67,16-19 เม.ย.67 ครั้งที่ 135 เฟส1 บินตรงTG 4วัน3คืน:CANTON FAIR 135th
  32,999.00 ฿
 • กวางเจาแฟร์ เฟส2 วันที่ 23-26 เม.ย.67 บินตรง TG : CANTON FAIR 135th PHASE2
  35,999.00 ฿
 • ทัวร์กวางเจาแฟร์ 14-17 ต.ค.67 ครั้งที่ 135 เฟส1 บินตรง CZ 4วัน3คืน:CANTON FAIR 135th PHASE1
  31,999.00 ฿
 • กวางเจาแฟร์ เฟส1 วันที่ 15-18 ,16-19 เม.ย.67 บินตรง CZ : CANTON FAIR 135th PHASE1
  32,999.00 ฿
 • ทัวร์กวางเจาแฟร์ เฟส1-เฟส 2 เม.ย. 67 บินเข้าลงมาเก๊าสายการบิน NX 5วัน4คืน:CANTON FAIR 135th
  17,999.00 ฿
 • ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135 เฟส1 บิน CX 5วัน4คืน 14-18 เม.ย.67,15-19เม.ย.67:CANTON FAIR 135th
  29,999.00 ฿
Visitors: 118,503