กวางเจาแฟร์ เฟส2 วันที่ 23-26 เม.ย.67 บินตรง TG : CANTON FAIR 135th PHASE2

รหัสสินค้า : CJN-ZZWT-CANTON PHASE2-TG

ราคา

35,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 35,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน ครั้งที่ 135

**ไม่ลงร้านช้อป,เข้าชมงาน 2 วัน**

ราคา : 35,999.-บาท

โดยสายการบิน : Thai Airways ( TG )

สนามบินนานาชาติไป่หยุน กวางเจา •อิสระช้อปปิ้งถนนเป่ยจิงลู่•เข้าชมเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135 ตามอัธยาศัย•วัดไทรหกต้น

เดินทาง : เฟส 2 วันที่ 23 - 26 เมษายน 2567

หมายเหตุ กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

First day - April 23, 2024 : Suvarnabhumi International Airport - Guangzhou Baiyun International Airport -  Free shopping on Beijing Lu Road.

8:00 a.m.   The group comes together at Suvarnabhumi International Airport   International Departure Building, 4th Floor, Entrance Gate No. 4, Check-in Counter, Row HJ, THAI AIRWAYS INTERNATIONAL AIRWAYS (TG),  with company officials waiting to welcome and facilitate before boarding the flight at
10:40 a.m.   Take you on a short flight to Guangzhou by THAI AIRWAYS INTERNATIONAL AIRWAYS (TG) flight  TG 668    
(food and beverage service on board)
2:30 p.m.  arrive at Baiyun International Airport, Guangzhou
or  Guangzhou  . Zhao is the capital of Guangdong Province. Guangzhou is the largest city in southern China. It is the province that is home to China's three special economic zones: Shenzhen, Zhuhai and Shantou. In addition, Guangzhou also has a local dialect that is considered standard for Hong Kong and Macau, called the Guangzhou dialect.
Guangzhou is located at the mouth of the Zhujiang River and is the largest city in the south. The People's Republic of China has a history spanning more than 2,800 years. It was the starting point of the ancient Silk Road and was the first and only free port to welcome Westerners who came to trade with Guangzhou, despite being a center of reform. China's economy, but Guangzhou also has a long historical background in the form of various important landmarks. Guangzhou is now the most prosperous commercial economic zone city in southern China and has gained the status of one of China's three most important port cities. It is also the city with the highest overall productivity. There is also convenient and modern transportation. There is a subway system covering the entire inner city. Including the climate The food and livelihood as well as the way of life are similar to Thailand.
After going through the immigration formalities, everyone is led out through the exit gate. Meet the local tour guide waiting to receive the group.
Take you free to shop at Beijing Road , one of the most popular shopping streets in Guangzhou. It looks like a long road. Both sides of the road are filled with shophouses that are various shops. that is somewhat more modern Moreover, most of the stores carry brand name products. In addition, there are many small alleys that are separated into many smaller alleys. It's full of small shops. There are many shops. At the head of Beijing Road, there is also a display of the old city plan. and a glass road surface where you can see the remains of the old road beneath.
Evening: Have dinner at the restaurant
STARRY  FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN or equivalent to the same level.

Day Two - April 24, 2024 : Visit the 135th Canton Trade Fair at your leisure.

In the morning, have breakfast at the hotel restaurant. (Serving you with the hotel's buffet)
Then take you to  Guangzhou International Exhibition Center to visit the 135th Guangzhou Trade Fair, a world-class trade fair. So that you can look for business channels from more than 8,000 entrepreneurs who come together, which is an event where major manufacturers meet with entrepreneurs in each province of China as well as businessmen around the world interested in Chinese Export. Commodities Fair, a source of all types of products
*** You are free to have lunch at your leisure.
Dinner: Eat dinner at a restaurant **** Special !!! Serving you with an international buffet.
Accommodation:    STARRY FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN or the same level.

Day Three - 25 April 2024 : Visit the 135th Canton Trade Fair at your leisure.

In the morning, have breakfast at the hotel restaurant. (Serving you with the hotel's buffet)
Take you on a journey to  Guangzhou International Exhibition Center to visit the 135th Guangzhou Trade Fair, a world-class trade fair. So that you can look for business channels from more than 8,000 entrepreneurs who come together, which is the work of large manufacturers. Meet entrepreneurs in each province in China Including businessmen around the world paying attention to the Chinese Export Commodities Fair, a source of all types of products.
**You are free to eat lunch at your leisure.
It's an appropriate time to meet at the appointed point.
In the evening, have dinner at a restaurant. 
Take you to see the view of Guangzhou city at night on the CANTON TOWER building . Canton Tower is located at an intersection in the heart of the city. New Guangzhou and Pearl River scenery zone
.    STARRY FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN or equivalent.

Day Four - 26 April 2024 : Sai Hok Ton Temple - Guangzhou - Bangkok Suvarnabhumi

In the morning, have breakfast at the hotel restaurant. (Serving you with the hotel's buffet)
Take you to visit the Temple of the Six Banyan Trees or Liu Rong Si Temple. It means to measure six banyan trees. Built in the year 1080 (AD 537), it is an old temple dating back to the Tang period. It has a history of over 1,400 years. This name was not originally used until the Song Dynasty. (Song Dynasty) therefore the name was changed to Liurongsi Temple by a famous poet in the Song period You have come to visit this temple. He saw that inside the temple there were six Rong trees, so he picked up a brush and wrote two letters: Liu Rong (Liu means six, Rong means banyan tree) until the Ming Dynasty. Therefore, the villagers called this temple. Liurongsi Temple Although it was named the Six Banyan Tree Temple, it is no longer seen at Liu Rong Si Temple. It has a 9-tiered pagoda, built at the same time to attain the relics of the Holy Spirit brought from Cambodia. It has changed its name many times in the past 1,400 years. After being destroyed by fire during the early Song Dynasty in the 10th century, it was restored in 1900 and it was discovered that the pagoda was built on 9 edges, which is similar to today's piling technology because the pagoda has beautiful colors. It is beautiful and different from other pagodas. The people of Guangzhou call this pagoda the "Flower Pagoda." It is said that it looks like a flower. The red roof of the pagoda is wavy, curved into petals, and the top of the pagoda is stamens. Behind the pagoda is a large temple with 3 Buddha statues, built during the Qing Dynasty during the Kangxi reign, 6 meters high, namely the past, present and future. On the right-hand side of the entrance wall is a Thai temple with Thai Buddha statues given by the Thai Ministry of Education. For the Chinese people to worship in 1985, showing the friendship between the Buddhist Association and Buddhists between Thailand and China.
Lunch, dinner at the restaurant ****Peking duck.  
The time was right. Take everyone on a journey to Baiyun International Airport
To check in for plane tickets and baggage to prepare to return to Thailand.
3:45 p.m.   Herfa returns to Thailand by THAI AIRWAYS INTERNATIONAL airline, flight TG669 , serving passengers with a  BOEING 777-300ER airplane (service of food and beverages on board )
5:45 p.m.  The group arrives. Suvarnabhumi International Airport, Bangkok safely and impressively

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

23-26 เมษายน 2567

35,999.-

6,500.-

Visitors: 118,501