CRUISE-Genting สิงคโปร์ 1-3 พ.ย.66 IT’S THE SHIP-GENTING DREAM สิงคโปร์ ล่องน่านน้ำ สิงคโปร์ 2คืน พฤศจิกายน 2566 :Singapore Resort World Cruise

ไม่พบสินค้า

เที่ยวเทศกาลดนตรีสุดอลังการบนเรือสำราญขนาดใหญ่

วันแรก :ต้อนรับสู่ประเทศสิงคโปร์ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center

16.00 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์
การเดินทางจาก สนามบินชางงี ไปที่ ท่าเรือมารีย่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ สามารถเดินทางด้วย Taxi, จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 30 นาที
(ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
ที่อยู่ท่าเรือ : Marina Coastal Drive #01-01,Singapore 018947
21.00 น.เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฎของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลัก หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้น พบกับ ปาร์ตี้สุดมันส์ ยามค่ำคืนบนชั้น 18 และ 19 ของเรือกับ DJ ชื่อดังมากมาย
หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ

วันที่สอง:น่านน้ำสากล

เช้า/กลางวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

  • ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสําราญ
  • ห้องอาหาร Dream Dining ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่ง ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
** หมายเหตุ วันนี้เรือจะล่องกลับสิงคโปร์ บูธ DJ และ กิจกรรมต่างๆมากมายเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน
ช่วงค่ำ  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ ) 
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

วันที่สาม :เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
13.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์
หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey
หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้

ราคาโปรโมชั่น: Early Spook 3

ประเภทห้อง

ราคาห้องพัก

พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ

พัก 3 ท่าน
ราคาท่านละ

พัก 4 ท่าน
ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside)

19,900

15,900

13,900

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ( Ocean View )

33,900

25,000

Sold Out

ห้องพักแบบมีระเบียง ( Balcony )

41,900

30,500

24,900

Visitors: 99,181