• ทัวร์ฮ่องกงมิ.ย.-ส.ค.67 ไหว้พระเสริมบารมี 6 วัดดัง วัดซีซ้าน พระใหญ่นองปิง บิน CX มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2567:HONGKONG
  19,888.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ก.ค.67 บินCX นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน :HONGKONG
  18,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.67 นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืนบิน EK พฤษภาคม มิถุนายน 2567 :HONGKONG
  15,999.00 ฿
 • ฮ่องกงไหว้พระ 20-22 ก.ค.67,27-29 ก.ค.67 5 วัดดัง วัดซีซ้าน นั่งกระเช้า พระใหญ่นองปิง วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ บิน CX 3วัน 2คืน กรกฎาคม2567 :HONGKONG
  23,888.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.67 ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน บิน EK พฤษภาคม มิถุนายน 2567 : Hongkong Disneyland
  20,888.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ พ.ค.-ก.ค.67 บิน CX3วัน 2 คืน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 2567 : Hongkong Disneyland
  21,888.00 ฿
 • ฮ่องกง 20-22 ก.ค.67,27-29 ก.ค.67 ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน บิน CX กรกฎาคม 2567 : Hongkong Disneyland
  24,888.00 ฿
 • ฮ่องกง มิ.ย.-ส.ค.67 ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน บิน CX มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2567 : Hongkong Disneyland
  20,888.00 ฿
Visitors: 128,674