• ทัวร์ฮ่องกง ก.พ.-เม.ย.67 นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืนบิน EK :HONGKONG
  15,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง 5-7 มี.ค.67 วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ วัดดัง บิน CX :HONGKONG
  21,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง เม.ย.67 บินCX นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน :HONGKONG
  18,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง มี.ค.-เม.ย.67บิน EK นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2567 :HONGKONG
  16,900.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง 4-6มี.ค.,5-7มี.ค.67เปิดดวงเศรษฐี บิน EK :HONGKONG
  18,888.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกงสงกรานต์ 13-15 เม.ย.67 ไหว้พระวัดดัง วัดซีซ้าน นั่งกระเช้านองปิง บิน CX 3วัน 2คืน เมษายน2567 :HONGKONG
  27,888.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง เม.ย.-มิ.ย.67 ไหว้พระเสริมบารมี 6 วัดดัง วัดซีซ้าน พระใหญ่นองปิง บิน CX เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน :HONGKONG
  19,888.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง 3วัน2คืน วันหยุด ต.ค.66ไหว้พระเสริมบารมี พระใหญ่นองปิง นั่งพีคแทรม บิน CX :HONGKONG
  21,999.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง มี.ค.-เม.ย.67 ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน บิน EK มีนาคม เมษายน 2567 : Hongkong Disneyland
  20,888.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เม.ย.67 บิน CX3วัน 2 คืน เมษายน2567 : Hongkong Disneyland
  21,888.00 ฿
 • ทัวร์ฮ่องกง ก.ค.-ก.ย.66 ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน บิน EK : Hongkong Disneyland
  18,999.00 ฿
Visitors: 118,491