CRUISE ONLY-แพคเกจล่องเรือแม่น้ำยุโรป แม่น้ำการอนและแม่น้ำดอร์ดอญ ฝรั่งเศส โดยเรือ S.S. Bon Voyage เดินทาง เม.ย.-ต.ค.2566 : Uniworld River Cruises

รหัสสินค้า : CTX-EXUNIWORLD-Brilliant Bordeaux

ราคา

8,788.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 8,788.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ล่องเรือแม่น้ำสุดหรู : S.S. Bon Voyage (Uniworld River Cruises)

แพคเกจเดินทางเอง : 8 วัน7 คืน แม่น้ำการอนและแม่น้ำดอร์ดอญ ฝรั่งเศส

ราคา : เริ่มต้น 87,888.-บาท

คลิกดูโปรแกรม

เส้นทาง :บอร์โด-กาดียัก-กูซัก ฟอค์ เมดอค์-บลาย์, บูค์ ซู ชีคงด์-ลีบูคน์ (แซง-เอมีลียง)-ลีบูคน์,บอร์โด

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือ 7 คืน),ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือ,แพคเกจเครื่องดื่มพรีเมียม (รวมแอลกอฮอล์),ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าทัวร์บนฝั่ง ,ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง),กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ, WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง,ค่าทิป ,บัตเลอร์ส่วนตัวทุกห้อง

ไม่รวม : ค่า Port Charge ท่านละ 210USD , ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าวีซ่า(ถ้ามี)**ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง: เมษายน - ตุลาคม 2566

#ล่องเรือแม่น้ำยุโรป  เยี่ยมชม 3 มรดกโลก BY #S.S. Bon Voyage 

วันแรก  บอร์โด (ลงเรือ)

บ่าย   เดินทางมาถึง สนามบิน นานาชาติ บอร์โด-เมรินแญคเมืองบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
ในแพ็คเกจล่องเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไปท่าเรือโดยรถบัส คุณจะได้รับการต้อนรับจากตัวแทนของเรือ Uniworld และนำส่งท่านไปยังเรือ
ที่อยู่ท่าเรือ Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux, France
หมายเหตุ* ในวันขึ้นเรือวันแรก ห้องนอนของคุณจะพร้อมให้บริการหลังเวลา 15:00 น. ผู้เข้าพักที่ทำการเช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดังกล่าว สามารถรอในพื้นที่ส่วนกลางบนเรือได้
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage

วันที่สอง  กาดียัก

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage
เดินทางถึง เมืองกาดียัก ประเทศฝรั่งเศส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)วลีภาษาฝรั่งเศส “la douceur de vivre” เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับเวลาของคุณใน กาดียัก ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องไวน์ที่ปรุงแต่งอย่างโอชะ เยี่ยมชม Château Royal de Cazeneuve ซึ่งเป็นสถานที่แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเฮนรี่ที่4 และราชินีมาร์กอธ พบกับสถาปัตยกรรมของแก้ว Sauternes ในโถงต้อนรับ
หมายเหตุ: การล่องเรือGaronne นี้ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ หากไม่สามารถแล่นเรือไปยังยาดียักได้ คุณจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางด้วยรถมอเตอร์โคช
ท่านสามารถเลือกทัวร์ ทัวร์แบบส่วนตัวชมพระราชวัง Royal Château หรือ ทัวร์ชมศิลปะที่Château de Malromé
เย็น มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Welcome สำหรับลูกค้าทุกท่าน
เรือล่องออกจากเมืองกาดียัก

วันที่สาม กูซัก ฟอค์ เมดอค์

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage
เดินทางถึงเมืองเมดอค์ ประเทศฝรั่งเศส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ภูมิภาคเมดอค์ ในตำนานนั้นเต็มไปด้วยไวน์ชาโตว์อันทรงเกียรติ และในด้านสถาปัตยกรรมที่แปลก ชวนให้เวียนหัว รวมถึงเถาองุ่นที่ทอดยาวไปจนถึงอินฟินิตี้ ขับรถชมวิวไปตามเส้นทางไวน์เมดอค์ ที่มีเรื่องราวมากมาย ตามด้วยการชิมไวน์ที่แหล่งผลิตไวน์ที่สวยงาม
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ทัวร์ชิมหอยนางรมสดของเมืองเมดอค์
ท่านสามารถเลือกทัวร์ ทัวร์ปั่นจักรยานชมไร่องุ่นในเมดอค์ หรือ ทัวร์ชมเส้นทางเมดอค์ชาโตว์พร้อมชิมไวน์แบบส่วนตัว
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage
เรือล่องออกจากเมืองเมดอค์

วันที่สี่  บลาย์, บูค์ ซู ชีคงด์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage
เดินทางถึงเมืองบลาย์ ประเทศฝรั่งเศส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) Route de la Corniche Fleurie…นี่อาจเป็นถนนที่สวยที่สุดที่คุณเคยเดินทางมา วันนี้จะมีการพาท่านไปยังป้อมปราการบลาย์ ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ที่งดงาม เมื่อคุณมาถึง คุณจะค้นพบความมหัศจรรย์ของป้อมปราการประวัติศาสตร์แห่งนี้ ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ยูเนสโกกำหนดขึ้น ซึ่งครั้งหนึ่งเคยปกป้องบอร์โดจากการถูกโจมตีทางทะเล
ท่านสามารถเลือก ทัวร์สำหรับผู้ชื่นชอบไวน์และชมศิลปะท้องถิ่น หรือ ทัวร์ชมวิวแบบพาโนราม่าของ Route de la Corniche Fleurie
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage
เรือล่องออกจากเมืองบลาย์

วันที่ห้า ลีบูคน์ (แซง-เอมิลียง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage
เดินทางถึงเมืองลีบูคน์ ประเทศฝรั่งเศส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
วันนี้เดินทางไปที่แซ็งเอมีลียงที่น่าทึ่งในบริเวณใกล้เคียง และดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไวน์ของภูมิภาคนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมืองในยุคกลางของแซ็งเอมีลียงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน เดินไปตามตรอกที่ปูด้วยหินที่เรียงรายไปด้วยร้านไวน์และร้านเบเกอรี่ และหยุดชื่นชมโบสถ์ที่แกะสลักจากหินที่น่าทึ่ง ซึ่งทอดตัวอยู่ใต้ท้องถนนของเมือง และ ชิมไวน์ในห้องใต้ดินของคฤหาสน์ Grand Cru
หมายเหตุ: อาหารกลางวันของวันนี้จะเป็นมื้อเที่ยงของคุณเอง ขอคำแนะนำจากผู้จัดการล่องเรือของคุณเกี่ยวกับร้านอาหารใกล้เคียงที่ดีที่สุด
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ทัวร์เดินชมเมืองแซ็งเอมีลียงและชิมไวน์  
ทัวร์พิเศษมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมชั้นเรียนทำอาหารที่ Château Ambe Tour Pourret ($176)
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage

วันที่หก  ลีบูคน์, บอร์โด

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage
เรือจอดที่ เมืองลีบูคน์ ประเทศฝรั่งเศส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ประเพณีทางการเกษตรอันร่ำรวยของฝรั่งเศสเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของอาหารรสเลิศของภูมิภาคนี้ และจะมีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการได้ลิ้มลองผัก ชีส ขนมปังและผลไม้ที่สดใหม่กว่าการเยี่ยมชมตลาดเกษตรกรที่มีชีวิตชีวาของเมืองลิเบิร์น
ท่านสามารถเลือก ทัวร์ชมเมืองลิเบิร์นและตลาดสินค้าทางการเกษตร
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage
เรือล่องออกจากเมืองลีบูคน์

วันที่เจ็ด บอร์โด

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage
เดินทางถึงเมืองบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ค้นพบเสน่ห์มากมายของบอร์โดได้แล้ววันนี้ ไม่ว่าจะด้วยการเดินเท้ากับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นหรือบนรถสองล้อ ซึ่งเป็นวิธีที่คนในท้องถิ่นนิยมใช้นำทางไปตามถนนสายเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ของเมือง คุณมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากมายในการชมมรดกโลกขององค์การยูเนสโกที่สวยงาม
ทัวร์ที่น่าสนใจ ทัวร์ชมพิพิธภัณฑ์ซิเต้ดูแว็ง หรือ ทัวร์เดินชมเมืองบอร์โดและชิมคาเวียร์
ท่านสามารถเลือก ทัวร์ปั่นจักรยานบนถนนบอร์โด หรือ “ตามรอยชาวพื้นเมือง”เดินชมเมืองบอร์โด
เย็น  มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Farewll สำหรับลูกค้าทุกท่าน
เรือจอดอยู่ที่เมืองบอร์โด

วันที่แปด   บอร์โด (ขึ้นจากเรือ)

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Le Grand Fromage
เรือจอดที่เมืองบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
เดินทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลูกค้ามีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบิน ก็จะมีรถไปส่งที่ สนามบิน นานาชาติ บอร์โด-เมรินแญค หรือลูกค้ามีการจองรถส่วนตัวเพื่อไปสนามบิน ก็จะมีรถมารอรับที่ท่าเรือ หรือท่านจะไปท่องเที่ยวในเมืองบอร์โดต่อก็ได้
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey
หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ประเภทห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน)
**ห้องพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่านั้น**

ราคาต่อท่าน (USD)

Apr – Oct 2023

CLASSIC (151 SQ.FT.)

2,499 – 4,199

DELUXE (151 SQ.FT.)

3,899 – 4,899

FRENCH BALCONY (140 SQ.FT.)

4,699 – 5,699

SUITES (210 SQ.FT.)

7,799 – 8,499

GRAND SUITE (280 SQ.FT.)

10,199 – 11,199

หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่า Port Charge ท่านละ 210 USD
**ราคาโปรโมชั่นนี้ สามารถจองได้ถึง 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าห้องจะหมด**
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจำนวนห้องว่าง

Visitors: 72,848