CRUISE-Uniworld Enchanting Danube เรือล่องแม่น้ำดานูบ มีค-ตค. 67

รหัสสินค้า : CTX-EX001-uniworld-danuberiver-europe

ราคา

112,800.00 ฿


140,488.00 ฿

 (-20%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 112,800.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง : ล่องเรือหรู แม่น้ำดานูบ

BY เรือ S.S. MARIA THERASA

เส้นทาง :บูดาเปสต์ • บราติสลาวา•เวียนนา •ดูร์นสไตน์ •เมลค์ •ลินซ์ (ซาล์ซบูร์ก) • พัสเซา

ราคา : เริ่มต้น 2,969USD

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือ 7 คืน), ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว,ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง),กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือ,WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง, ค่าทิปพนักงานบนเรือ

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ,Port Charge ท่านละ 220 USD,ค่าวีซ่า,**ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง: มิถุนายน 2567 - 2568

Exchange Rate: 38 THB/USD

วันแรก :บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ)

บ่าย เดินทางมาถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบูดาเปสต์ เฟเรนตส์ ลิซท์เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
ในแพ็คเกจล่องเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไปท่าเรือโดยรถบัส คุณจะได้รับการต้อนรับจากตัวแทนของเรือ Uniworld และนำส่งท่านไปยังเรือ
ที่อยู่ท่าเรือ Garam 1, Carl Lutz rkp., Budapest, 1138 Hungary
หมายเหตุ* ในวันขึ้นเรือวันแรก ห้องนอนของคุณจะพร้อมให้บริการหลังเวลา 15:00 น. ผู้เข้าพักที่ทำการเช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดังกล่าว สามารถรอในพื้นที่ส่วนกลางบนเรือได้
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant

วันที่สอง:บูดาเปสต์

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
บูดาเปสต์เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่นำเสนอการผสมผสานที่มีชีวิตชีวาของยุคกลางและสมัยใหม่
บูดาเปสต์” เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้มีการรวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกัน นั่นคือ “เมืองบูดา” อยู่ทางตะวันตก กับ “เมืองเปสต์” ที่อยู่ทางตะวันออก คั่นด้วยแม่น้ำดานูบ ซึ่งบูดาเปสต์มีความงดงามและรุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติมากมาย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งแม่น้ำดานูบ” และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเขตเมืองที่มีความโดดเด่นที่สุดในโลกอีกด้วย
ท่านสามารถเลือกทัวร์ เที่ยวชมไฮไลท์ของบูดาเปสต์เข้าชมสถานบันดนตรีFranz Liszt หรือ เดินเที่ยวชมเมืองบูดาเปสต์กับไกด์ท้องถิ่น
เย็น มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Welcome สำหรับลูกค้าทุกท่าน
เรือล่องออกจากเมืองบูดาเปสต์ มุ่งหน้าสู่เมืองบราติสลาวา

วันที่สาม : บราติสลาวา-เวียนนา

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางถึงเมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ท่านสามารถเลือกทัวร์ เดินทัวร์รอบเมืองบราติสลาวา หรือ เดินขึ้นเขาเพื่อชมปราสาทเมืองบราติสลาวา
บ่าย เรือล่องออกจากเมืองบราติสลาวา มุ่งหน้าสู่เมืองเวียนนา
เดินทางถึงเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
คุณสามารถพักผ่อนบนเรือได้ตลอดทั้งวันบางทีอาจจะเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มที่ Sun Deck และดื่มด่ำกับทิวทัศน์ในขณะที่เรือแล่นไปตามแม่น้ำดานูบ
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ คอนเสิร์ตส่วนตัวของโมสาร์ทและสเตราส์ เพลิดเพลินกับค่ำคืนของแชมเบอร์มิวสิกที่แสดงโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของเวียนนาในสถานที่จัดคอนเสิร์ตอันเก่าแก่และเป็นกันเอง ที่พระราชวังเวียนนาที่สวยงาม
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant

วันที่สี่ : เวียนนา

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เวียนนา คือเมืองที่ร่ำรวยอารมณ์สุนทรีย์ ที่มีแต่บรรดาคีตกวีระดับเทพของโลก เกิดบน แผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟ่น โมสาร์ท และ โยฮันน์ สเตราส์ สามารถเดินเล่นย่านศูนย์กลางของเมืองเก่า ที่ถูกยกให้ เป็นเมืองมรดกโลก ที่ไม่ว่าเดินไปมุมไหนของเมือง ก็จะมีภาพอันงดงามของเวียนนา
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะเวียนนาและ เที่ยวชมเมืองเวียนนา อิมพรีเรียลซิตี้
หากคุณมีเวลาว่างหลังจากทัวร์ สามารถไปสำรวจกรุงเวียนนาด้วยตัวเอง คุณอาจต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Albertina ซึ่งมีภาพพิมพ์เก่าแก่กว่าล้านภาพและผลงานที่น่าประทับใจของจิตรกรสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เรือล่องออกจากเมืองเวียนนา มุ่งหน้าสู่เมืองดูร์นสไตน์

วันที่ห้า :ดูร์นสไตน์-เมลค์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางถึงเมืองดูร์นสไตน์ ประเทศออสเตรีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
ดูร์นสไตน์ หนึ่งในเมืองลุ่มแม่น้ำดานูบที่ได้รับความนิยม มีสถานที่ที่น่ารักในการเดินเล่นบนถนนที่ปูด้วยก้อนหิน เดินดูร้านค้าแปลกตาหรืออาจเดินขึ้นไปยังปราสาทที่ถูกทำลายนอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกชิมหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกจากเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าฝรั่นรายเดียวของหุบเขาวาเคา (Wachau Valley) ต่อมาเยี่ยมชมโบสถ์อารามเมลค์ (Melk Abbey) อายุ 900 ปีและห้องสมุดสไตล์บาร็อคสุดพิเศษ
ท่านสามารถเลือกทัวร์ เยี่ยมชมไร่ไวน์ในดูร์นสไตน์และชิมไวน์ หรือ เดินเที่ยวหมู่บ้านดูร์นสไตน์และชมโรงงานหญ้าฟรั่น
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เยี่ยมชมอารมเมลค์และห้องสมุดสไตล์บาร็อค
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เรือล่องออกจากเมืองเมลค์ มุ่งหน้าสู่เมืองซาร์ซบูร์ก

วันที่หก:ลินซ์ (ซาร์ซบูร์ก)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant

เดินทางถึงเมืองลินซ์ ประเทศออสเตรีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
บ้านเกิดของโมสาร์ทในซาล์ซบูร์กตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาอัลไพน์อันงดงามที่เปล่งประกายราวกับดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาว ลินซ์อาจเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีใน Torte Linzer ที่มีชื่อเสียง แต่ก็เป็นแหล่งรวมศิลปะ ดูสถานที่ท่องเที่ยวกับผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นและเยี่ยมชมครอบครัวที่ฟาร์มของพวกเขาในชนบท ลินซ์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรียภูมิใจนำเสนอประวัติศาสตร์อันยาวนานของการค้าขายและการผลิตสิ่งทอ
ท่านสามารถเลือกทัวร์ ทัวร์เต็มวันเที่ยวชมเมืองซาร์ซบูร์ก หรือ เดินชมเมืองลินซ์เยี่ยมชมฟาร์มน้ำผลไม้และการทำทาร์ตที่เก่าแก่ของออสเตรีย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เรือล่องออกจากเมืองลินซ์ มุ่งหน้าสู่เมืองพัสเซา

วันที่เจ็ด :พัสเซา

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางถึงเมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
Passau พัสเซา เป็นเมืองเล็กๆทางตะวันกออกเฉียงใต้ของเยอรมัน มีแพรมแดนติดกับออสเตรีย เป็นเมืองที่สวยงามและน่ารักมาก อีกทั้งสถานที่ตั้ง เป็นที่ไหลมาบรรจบของแม่น้ำสามสาย อันประกอบด้วย แม่น้ำ Danube แม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป แม่น้ำ Inn และแม่น้ำ Ilz จนทั่วโลกรู้จักกันดีในนามว่า “The Three Rivers City”
ท่านสามารถเลือกทัวร์ ทัวร์เดินรอบเมืองชมแม่น้ำ3สาย หรือ ปีนหน้าผาชมวิวแม่น้ำอิลซ์
เย็น  มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Farewell สำหรับลูกค้าทุกท่าน

วันที่แปด: พัสเซา (ลงจากเรือ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลูกค้ามีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบินมิวนิค หรือลูกค้ามีการจองรถส่วนตัวเพื่อไปสนามบินมิวนิค ก็จะมีรถมารอรับที่ท่าเรือ หรือท่านจะไปท่องเที่ยวในเมืองพัสเซาต่อก็ได้

ประเภทห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน)
**ห้องพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่านั้น**

ราคาต่อท่าน (USD)

CLASSIC (162 SQ.FT.)

3,299 – 4,899

FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.)

4,299 – 5,899

DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.)

4,799 – 6,399

SUITES (305 SQ.FT.)

6,899 – 8,499

GRAND SUITE (410 SQ.FT.)

9,999 – 11,599

หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่า Port Charge ท่านละ 220 USD
**สามารถเชคราคาโปรโมชั่นได้กับทางเจ้าหน้าที่****

 

Visitors: 133,173