Cruise-Uniworld Duoro River-สเปน โปรตุเกส มีค.-พย. 67 โปรโมชั่น

รหัสสินค้า : CTX-EX001-uniworld-duororiver-spain-portugal

ราคา

118,288.00 ฿


173,788.00 ฿

 (-32%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 118,288.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง : ล่องเรือหรู แม่น้ำโดรู 

BY เรือ S.S. São Gabriel

เส้นทาง :ปอร์โต)•เอนเตรร์ริโอส)•เรกวา•พินเฮา•โพซินโฮ•เวกา เดอ เทอรง•บาร์คา ดีอัลวา•เรกวา(กีมาไรซ์)•ปอร์โต

ราคา : เริ่มต้น 3,199 USD

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือ 7 คืน), ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว,ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง),กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือ,WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง, ค่าทิปพนักงานบนเรือ

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ,Port Charge ท่านละ 220 USD,ค่าวีซ่า,**ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง: มีนาคม - พฤษจิกายน 2567

วันแรก : ปอร์โต้ (ลงเรือ)

บ่าย  เดินทางมาถึง ท่าอากาศยานฟรานซิสโก เดอ ซา คาร์เนโร
เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
ในแพ็คเกจล่องเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไปท่าเรือโดยรถบัส คุณจะได้รับการต้อนรับจากตัวแทนของเรือ Uniworld และนำส่งท่านไปยังเรือ
ที่อยู่ท่าเรือ Cais de Vila Nova de Gaia, Avenida Ramos Pinto, 4400-161 Vila Nova de Gaia
หมายเหตุ* ในวันขึ้นเรือวันแรก ห้องนอนของคุณจะพร้อมให้บริการหลังเวลา 15:00 น. ผู้เข้าพักที่ทำการเช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดังกล่าว สามารถรอในพื้นที่ส่วนกลางบนเรือได้
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant

วันที่สอง :  ปอร์โต, เอนเตรร์ริโอส

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant
เรือยังอยู่ที่ เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
ปอร์โต เมืองที่สองของโปรตุเกส (รองจากลิสบอน) เมืองปอร์โตตั้งชื่อเมืองนี้ให้กับเมืองส่งออกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ นั่นคือไวน์พอร์ต วันนี้ท่านสามารถเลือกทัวร์การสำรวจเมืองปอร์โตแบบชาวโปรตุเกส
ท่านสามารถเลือกทัวร์ ทัวร์ชมเมืองปอร์โตหรือ เที่ยวเหมือนชาวพื้นเมือง “ทัวร์เดินชมเมืองปอร์โต”
เย็น  มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Welcome สำหรับลูกค้าทุกท่านเรือล่องออกจากเมืองปอร์โต

วันที่สาม : เอนเตรร์ริโอส, เรกว

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant
เดินทางถึงเมืองเอนเตรร์ริโอส ประเทศโปรตุเกส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
วันนี้เป็นเรื่องของไวน์ซึ่งได้รับการปลูกฝังในหุบเขาแม่น้ำโดรู ตั้งแต่สมัยโรมันโบราณ ศึกษาประวัติศาสตร์ของท่าเรือระหว่างการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดรู
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดรู  หรือ ทัวร์มรดกโลกลาเมโก หรือ เที่ยวยามค่ำคืน “ดินเนอร์แบบชาวพื้นเมือง"
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant
เรือจอดอยู่ที่เมืองเรกวา

วันที่สี่: เรกวา, โพซินโฮ, เวกา เดอ เทอรง

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant
เรือยังอยู่ที่ เมืองเรกวา ประเทศโปรตุเกส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
เข้าสู่ยุคกลางวันนี้ที่ Castelo Rodrigo ซึ่งเป็นทั้งชื่อปราสาทบนยอดเขาและหมู่บ้านที่ล้อมรอบ วิวจากด้านบนช่างน่าทึ่ง และหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์สำหรับการเดินเล่น พักผ่อน และเติมพลัง หรือผูกเชือกรองเท้าบูทปีนเขาและปลดปล่อยความเป็นอินเดียน่า โจนส์ในตัวคุณด้วยการชมงานแกะสลักยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิดที่อุทยานโบราณคดี
ท่านสามารถเลือก ทัวร์อุทยานโบราณคดีแห่งหุบเขาโคอา หรือ ทัวร์ชมปราสาทโรดริโก
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant
เรือล่องออกจากเมืองเรกวา

วันที่ห้า:เวกา เดอ เทอรง (ซารามังกา), บาร์คา ดีอัลวา

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant
เดินทางถึงเมืองซารามังกา ประเทศสเปน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
วันนี้ คุณสามารถเยี่ยมชมเมืองซารามังกา เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น "เมืองสีทอง" มีชื่อเสียงในด้านอาคารสีทรายและโบสถ์มากมาย สัมผัสถึงการล่มสลายของศตวรรษในขณะที่เรือของคุณแล่นผ่านภูมิประเทศที่บริสุทธิ์และน่าทึ่งของหุบเขาแม่น้ำโดรู ที่ได้รับการคุ้มครองโดยองค์การยูเนสโก
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ชมเมืองซารามังกา เมืองแห่งทองคำและมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสเปน
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant
เรือล่องออกจากเมืองซารามังกา

วันที่หก :บาร์คา ดีอัลวา, เรกวา

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant
เดินทางถึงเมืองบาร์คา ดีอัลวา ประเทศโปรตุเกส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
เข้าสู่ยุคกลางวันนี้ที่ คาสเตโล โรดริโกซึ่งเป็นทั้งชื่อปราสาทบนยอดเขาและหมู่บ้านที่ล้อมรอบ วิวจากด้านบนช่างน่าทึ่ง และหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์สำหรับการเดินเล่น พักผ่อน และเติมพลัง
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ทัวร์เดินขึ้นชมเมืองและชิมไวน์ หรือ ทัวร์เดินขึ้นเขาชมไร่องุ่นและชิมไวน์ในควินตาท้องถิ่น
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant
เรือล่องออกจากเมืองบาร์คา ดีอัลวา

วันที่เจ็ด :เรกวา (กีมาไรซ์), ปอร์โต

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant
เดินทางถึงเมืองกีมาไรซ์ ประเทศโปรตุเกส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
สำรวจกิมาไรซ์ เมืองต้นกำเนิดของโปรตุเกส สถาปัตยกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีและชาวหนุ่มสาวที่มีสไตล์ทำให้ที่นี่น่าไปเยี่ยมชม หรือเลือกเดินเที่ยวสบายๆ ผ่านถนนที่ปูด้วยหินแปลกตาของริเบรา
ท่านสามารถเลือก ทัวร์ชมเมืองกีมาไรซ์
เย็น  มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Farewll สำหรับลูกค้าทุกท่าน
เรือจอดอยู่ที่เมืองปอร์โต

วันที่แปด :ปอร์โต (ขึ้นจากเรือ)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Feitoria Restaurant
เรือจอดที่เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
เดินทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลูกค้ามีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบิน ก็จะมีรถไปส่งที่ ท่าอากาศยานฟรานซิสโก เดอ ซา คาร์เนโรหรือลูกค้ามีการจองรถส่วนตัวเพื่อไปสนามบิน ก็จะมีรถมารอรับที่ท่าเรือ  

วันเดินทาง

ประเภทห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน)
**ห้องพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่านั้น**

ราคาต่อท่าน (USD)

Mar – Nov 2023

CLASSIC (135 SQ.FT.)

4,699 – 5,999

DELUXE STATEROOM (156 SQ.FT.)

4,799 – 6,099

FRENCH BALCONY (156 SQ.FT.)

7,499 – 8,499

SUITES (220 SQ.FT.)

8,699 – 9,999

GRAND SUITE (307 SQ.FT.)

10,699 – 11,999

หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่า Port Charge ท่านละ 220 USD
**สามารถเชคราคาโปรโมชั่นได้กับทางเจ้าหน้าที่

Visitors: 118,501