CRUISE-RCL 4-7ก.พ.67,18-21 มี.ค.67 ล่องเรือสำราญ 4วัน3คืน Spectrum Of The Seas สิงคโปร์ มาเลเซีย 2567 เที่ยวเรือสำราญ เอเชีย กุมภาพันธ์ มีนาคม 2567: ASIA SINGAPORE

รหัสสินค้า : CTX_TE001 SPECTRUM OF THE SEA -PROMOTION

ราคา

19,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 19,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง :Spectrum of The Seas

เส้นทาง :สิงคโปร์•มาเลเซีย(ปีนัง)•สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ราคา : ห้องมีระเบียง 19,500.-บาท

**โปรโมชั่นจองภายใน 15 ต.ค.66เท่านั้น

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ตั๋วเรือ พักบนเรือ 3 คืน , ภาษีท่าเรือ , ค่าทิปบนเรือ , อาหารบนเรือทุกมื้อตามที่ระบุในตั๋วเรือ , กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , รถรับส่งสนามบิน - ท่าเรือ-สนามบิน ,ทัวร์เสริมบนฝั่ง,**ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2567,18 - 21 มีนาคม 2567

Date

Port

Arrive

Depart

วันแรก  

สิงคโปร์ - ท่าเรือ บารีน่าเบย์ครูซ เซ็นเตอร์
12.30 น.เช็คอินที่ท่าเรือมารีน่าเบย์ครูซ เซ็นเตอร์  
( Marina Bay Cruise Center )

-

16.30น.

วันที่สอง

ท่าเรือ ปีนัง ( เมือง จอร์จ ทาว์น )

15.00น.

23.00น.

วันที่สาม

เรือสำราญล่องอยู่น่านน้ำสากล ( Cruising )
สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

-

-

วันที่สี่   

สิงคโปร์ - ท่าเรือ บารีน่าเบย์ครูซ เซ็นเตอร์
( Marina Bay Cruise Center )

07.00น.

-

Visitors: 99,174