CRUISE-RWS ฮ่องกง ญี่ปุ่น SUN-ต.ค.66-เม.ย.67 โปรโมชั่น ล่องเรือสำราญ Resort World One 6วัน5คืน 2566-2567 :Resort World Cruise

รหัสสินค้า : CTX-CE001-RW1-HK-NAHA MIYAKOJIMA

ราคา

35,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 35,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง : ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ญี่ปุ่น 6วัน 5คืน

ราคา : เริ่มต้น35,900.-บาท

โปรโมชั่นจองภายใน 22 ก.ย.66

**เดินทาง ตุลาคม 2566-เมษายน 2567

เส้นทาง ฮ่องกง•นาฮะ(โอกินาว่า) •เกาะมิยาโกะ •ฮ่องกง 

**เดินทาง 1-6 ต.ค.2566, 3-8 มี.ค.2567

เส้นทาง ฮ่องกง•เกาะมิยาโกะ•นาฮะ (โอกินาว่า)•ฮ่องกง

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ตั๋วเรือ พักบนเรือ 5 คืน , ภาษีท่าเรือ ,อาหารบนเรือทุกมื้อตามที่ระบุในตั๋วเรือ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ,รถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน,ค่าทิปบนเรือ150 HKD /ท่าน /คืน (ชำระบนเรือ ),ทัวร์เสริมบนฝั่ง,ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

ล่องเรือสำราญ Resort World Cruise ขนาดใหญ่ สะดวกสบายพร้อมกิจกรรมอัดแน่นให้ทุกวัน
พักบนเรือ 5 คืน รวมอาหารบนเรือทุกมื้อ

ฮ่องกง • เกาะมิยาโกะ • นาฮะ (โอกินาว่า)•ฮ่องกง 
เดินทาง : 1-6 ต.ค.66, 3-8 มี.ค.67

ฮ่องกง •นาฮะ(โอกินาว่า) •เกาะมิยาโกะ •ฮ่องกง
เดินทาง : ตุลาคม 2566 - เมษายน 2567 

**เกาะมิยาโกะ (Miyakojima) เป็นหนึ่งในเกาะในกลุ่มเกาะริวะกู (Ryukyu Islands) ในทะเลจาวาตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตจาวา (Okinawa Prefecture)และอยู่ห่างจากเกาะโอกินาวา (Okinawa Island) อีกประมาณ 300 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเหนือเกาะโอกินาวา มีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามอย่างทั้งทะเลและธรรมชาติบนบก มีหาดทรายขาวที่สวยงาม น้ำทะเลใสจนสามารถดำน้ำตื้นและดำน้ำเกาะปะหลาง(Paeonia) ได้ นอกจากนี้ยังมีปราสาทและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ปราสาทฟูนา(Funa Castle) และปราสาทซุนตะ (Sunagawa Castle) ที่เป็นเหมือนเวทีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาะมิยาโกะ

**นาฮะ (Naha) เป็นเมืองหลักแห่งเกาะโอกินาวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น มีตั้งอยู่ในเขตเขตราชการโอกินาวา ภูมิภาคคิวชู (Kyushu) ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในกลุ่มเกาะนาหลัง นาฮะเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ นาฮะยังเป็นที่ตั้งของประธานาธิบดีเกาะโอกินาวาและมีการตั้งค่ายทหารสำคัญของญี่ปุ่นอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างปราสาทชูริชิน (Shuri Castle) ที่เป็นมรดกโลกของยุคราชวงศ์ริวุชิ(Ryukyu)และเป็นมรดกโลกที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกของมนุษยชาติจากยูเนสโก (UNESCO) ในปี 2558 (2015) แต่ปราสาทได้ถูกเผาลาภาระในปี 2563 (2020) และในปัจจุบันได้มีการคืนสภาพฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey...

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง (Low Season) : 1 – 6 ตุลาคม 2566

ประเภทห้องพัก

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

 

พักเดี่ยว
ราคาท่านละ

ท่านที่ 1-2
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 (ทารกไม่เกิน2ขวบ)
ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

35,900

20,900

13,500

65,700

ห้องพักแบบมีระเบียง

45,500

25,900

16,000

84,900

วันเดินทาง (Peak Season) : 3 – 8 มีนาคม 2567

ประเภทห้องพัก

ท่านที่ 1-2
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4 (ทารกไม่เกิน2ขวบ)
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

38,900

22,500

14,500

71,700

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

55,000

30,500

17,500

103,900

ห้องพักแบบมีระเบียง

71,500

38,900

22,500

136,900

วันเดินทาง (Low Season)
29 ต.ค. – 3 พ.ย.66 / 12-17 พ.ย.66, 26 พ.ย. – 1 ธ.ค.66 /10-15 ธ.ค.66
7-12 ม.ค. 67 / 18-23 ก.พ.67 / 17 – 22 มี.ค.67/28 เม.ย. –3พ.ค.67

ประเภทห้องพัก

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

 

พักเดี่ยว
ราคาท่านละ

ท่านที่ 1-2
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 (ทารกไม่เกิน2ขวบ)
ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

35,900

20,900

13,500

65,700

ห้องพักแบบมีระเบียง

45,500

25,900

16,000

84,900

วันเดินทาง (Peak Season)
24 – 29 ธ.ค. 66 / 31 มี.ค.-5 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

ท่านที่ 1-2
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 (ทารกไม่เกิน2ขวบ)
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

38,900

22,500

14,500

71,700

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

55,000

30,500

17,500

103,900

ห้องพักแบบมีระเบียง

71,500

38,900

22,500

136,900

Visitors: 99,173