CRUISE-RWS ฮ่องกง นาฮา SUN-ต.ค.66,ม.ค.67,ก.พ.67 โปรโมชั่น ล่องเรือสำราญ Resort World One 6วัน5คืน 2566-2567:Resort World Cruise

รหัสสินค้า : CTX-CE001-RW1-HK-NAHA ISHIGAKI

ราคา

35,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 35,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง : ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ญี่ปุ่น 6วัน 5คืน

ราคา: เริ่มต้น35,900.-บาท

โปรโมชั่นจองภายใน 22 ก.ย.66

เส้นทาง ฮ่องกง•นาฮะ (โอกินาว่า)•เกาะอิชิกากิ•ฮ่องกง

**เดินทาง 15-20 ต.ค.66, 21-26 ม.ค.67 , 4-9 ก.พ.67

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ตั๋วเรือ พักบนเรือ 5 คืน , ภาษีท่าเรือ ,อาหารบนเรือทุกมื้อตามที่ระบุในตั๋วเรือ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ,รถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน,ค่าทิปบนเรือ150 HKD /ท่าน /คืน (ชำระบนเรือ ),ทัวร์เสริมบนฝั่ง,ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

วันแรก:ต้อนรับสู่ประเทศฮ่องกง ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal

11.00 น.  เช็ค-อิน ณ ท่าเรือKai Tak Cruise Terminal ประเทศฮ่องกง
การเดินทางจาก สนามบินเชคหลับกอก ไปที่ ท่าเรือไคตั๊ก ครูสเทอร์มินอล สามารถเดินทางด้วย Taxi, จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 45 นาที ค่าใช้จ่ายประมาณ HKD160-180 (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
ที่อยู่ท่าเรือ :  33 Shing Fung Road, Kowloon, Hong Kong
15.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือKai Tak Cruise Terminal ประเทศฮ่องกง
**ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง
หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บน บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก
(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)

วันที่สอง:ล่องน่านน้ำสากล - สนุกกับกิจกรรมบนเรืออย่างเต็มที่

เช้า/กลางวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม:นาฮะ (โอกินาว่า), ประเทศญี่ปุ่น

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
10.00 น.  เรือเดินทางถึงท่าเรือเมือง นาฮะ, ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย
ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จากตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
นาฮะ (Naha) เป็นเมืองหลักแห่งเกาะโอกินาวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น มีตั้งอยู่ในเขตเขตราชการโอกินาวา ภูมิภาคคิวชู (Kyushu) ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในกลุ่มเกาะนาหลัง นาฮะเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ นาฮะยังเป็นที่ตั้งของประธานาธิบดีเกาะโอกินาวาและมีการตั้งค่ายทหารสำคัญของญี่ปุ่นอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างปราสาทชูริชิน (Shuri Castle) ที่เป็นมรดกโลกของยุคราชวงศ์ริวุชิ (Ryukyu) และเป็นมรดกโลกที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกของมนุษยชาติจากยูเนสโก (UNESCO) ในปี 2558 (2015) แต่ปราสาทได้ถูกเผาลาภาระในปี 2563 (2020) และในปัจจุบันได้มีการคืนสภาพฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมือง นาฮะ, ประเทศญี่ปุ่น

วันที่สี่ :เกาะอิชิกากิ, ประเทศญี่ปุ่น

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
10.00 น.  เรือเดินทางถึงท่าเรือเกาะอิชิกากิ , ประเทศญี่ปุ่น
**สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย
**ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จากตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
เกาะอิชิกากิ (Ishigaki)เป็นเกาะที่มีการท่องเที่ยวอันหลากหลายและทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม นับว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในภูมิภาคนาหลัง มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรวมถึงทรัพยากรทางทะเลที่มีความหลากหลาย เช่น ดำน้ำ ดำน้ำตื้น ตกปลา และกิจกรรมทางทะเลอื่นๆ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนเกาะอิชิกากิคือ อิชิกากิและเกาะโกฮา (Iriomote-Ishigaki National Park) ที่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมเกาะอิชิกากิและเกาะโกฮา มีทะเลและธรรมชาติที่คงสภาพอยู่ สามารถดำน้ำตื้นเพื่อสำรวจหมู่เกาะและแบ่งปันความงามของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลได้
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น.เรือออกจากท่าเรือเกาะ อิชิกากิ, ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ห้า:ล่องน่านน้ำสากล - สนุกกับกิจกรรมบนเรืออย่างเต็มที่

เช้า/กลางวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงค่ำ  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ ) 
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

วันที่หก :เดินทางถึงประเทศฮ่องกง

เช้า    ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
12.00 น.เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal ประเทศฮ่องกง
หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

อัตราค่าบริการ
***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองทุกครั้งก่อนทำการจอง***

วันเดินทาง (Low Season) : 15 – 20 ตุลาคม 2566 , 21 – 26 มกราคม 2567

ประเภทห้องพัก

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

 

พักเดี่ยว
ราคาท่านละ

ท่านที่ 1-2
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4 (ทารกไม่เกิน2ขวบ)
ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

35,900

20,900

13,500

65,700

ห้องพักแบบมีระเบียง

45,500

25,900

16,000

84,900

วันเดินทาง (Peak Season) : 4 -9 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภทห้องพัก

ท่านที่ 1-2
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4 (ทารกไม่เกิน2ขวบ)
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

38,900

22,500

14,500

71,700

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

55,000

30,500

17,500

103,900

ห้องพักแบบมีระเบียง

71,500

38,900

22,500

136,900

Visitors: 99,174