CRUISE : SUN-RSW ONE พ.ค.67,ก.ย.67 ฮ่องกง ญีปุ่น ล่องเรือสำราญ Resort World One 6วัน5คืน พฤษภาคม กันยายน 2567:Resort World Cruise

รหัสสินค้า : CTX-QE001CRHKG-RW1025

ราคา

26,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 26,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง : ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ญี่ปุ่น 6วัน 5คืน

ราคา: เริ่มต้น26,900.-บาท

เส้นทาง : ฮ่องกง•น่านน้ำสากล•นาฮะ•อิชิงากิ•น่านน้ำสากล•ฮ่องกง

เดินทาง 5-10 พ.ค.67 , 1-6 ก.ย.67

เส้นทาง : ฮ่องกง•น่านน้ำสากล•นาฮะ•มิยาโกะจิมะ•น่านน้ำสากล•ฮ่องกง

เดินทาง 12-16 พ.ค.67,15-20 ก.ย.67, 29 ก.ย.67– 4ต.ค.67

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ตั๋วเรือ พักบนเรือ 5 คืน , ภาษีท่าเรือ ,อาหารบนเรือทุกมื้อตามที่ระบุในตั๋วเรือ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ,รถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน,ค่าทิปบนเรือ750 HKD /ท่าน /ทริป (ชำระบนเรือ ),ทัวร์เสริมบนฝั่ง,ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

วันแรก : เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าเรือ ไคตั๊ก

ฮ่องกงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ด้วยเนื้อที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร และประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็นเขตปกครองที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ฮ่องกงยังเป็นหนึ่งในเขตปกครองตนเองที่พัฒนามากที่สุดในโลก เป็นเมืองที่มีจำนวนตึกระฟ้ามากที่สุดในโลก และมีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ฮ่องกงยังเป็นศูนย์รวมของการช้อบปิ้ง อาหารชั้นเลิศ และสถาณที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย
14.00 น.  เช็คอิน ท่าเรือ ไคตั๊ก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
(ท่านควรถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินก่อนเรือออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
Terminal Address: Hong Kong - Kai Tak Cruise Terminal, 33 Shing Fung Road, Kowloon, Hong Kong.
18.00น. เรือล่องออกจาก ท่าเรือ ไคตั๊ก ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชจีน ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏ ของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้น ท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise  Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่โต๊ะ Box office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 7) และดนตรีสด ตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่านตามอัธยาศัย
(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)
ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้
-ห้องอาหาร The Lido     ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชั้น 12 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Dream Dining Room   ห้องอาหารแบบตะวันตก  ชั้น 6 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Pavilion    ห้องอาหารแบบจีน  ชั้น 6 (ท้ายเรือ
*ท่านสามารถเลือกห้องอาหารได้ตามอัธยาศัย 1 มื้อ / 1 ห้องอาหาร*

วันที่สอง : เรือล่อง น่านน้ำสากล

เช้า, กลางวันรับประทานอาหารอย่างอิสระ ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จาก กิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ
เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
-ห้องอาหาร The Lido    ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชั้น 12 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Dream Dining Room   ห้องอาหารแบบตะวันตก  ชั้น 6 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Pavilion     ห้องอาหารแบบจีน  ชั้น 6 (ท้ายเรือ )
*ท่านสามารถเลือกห้องอาหารได้ตามอัธยาศัย 1 มื้อ / 1 ห้องอาหาร*

วันที่สาม :นาฮะ โอกินาว่า ประเทศ ญี่ปุ่น

12.00 น. เรือถึงท่าเรือ นาฮะ โอกินาว่า (13.00 น. เวลาประเทศญี่ปุ่น)
นาฮะเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอกินาว่า ตั้งอยู่ในภาคใต้ของญี่ปุ่น นาฮะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ดังนี้
-ปราสาทชูริ (Shuri Castle) : ปราสาทชูริเป็นปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1429 ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมของอาณาจักรริวกิว ปราสาทชูริได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ในปี ค.ศ. 2019 แต่ปัจจุบันได้บูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีตู้แสดงปลาฉลามวาฬที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ถนนโคคุไซโดริ (Kokusai Dori) : ถนนโคคุไซโดริเป็นถนนสายหลักของเมืองนาฮะ ถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม
- ตลาดมากิชิ (Makishi Market) : ตลาดมากิชิเป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า ตลาดแห่งนี้มีอาหารทะเลสดมากมาย รวมถึงอาหารท้องถิ่นอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้ว นาฮะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย เช่น หมู่บ้านริวกิว สวนชินะเอ็น สวนชิคินาเอน พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอกินาว่า และอื่นๆ อีกมากมาย นาฮะเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกประเภท
**ท่านสามารถลงไปเที่ยวเองอิสระหรือ ซื้อทัวร์เสริมกัลทางเรือ จะมีเจ้าหน้าที่นัดท่านเพื่อเจอตามจุกนัดหมายตามเวลาอีกครั้งหนึ่ง
22.00 น. เรือออกจากท่าเรือ นาฮะ โอกินาว่า ประเทศ ญี่ปุ่น 
(23.00 น. เวลาประเทศ ญี่ปุ่น)

วันที่สี่ :   < < มิยาโกจิมะ หรือ อิชิกากิ  ประเทศ ญี่ปุ่น > >

เช้า กลางวัน เย็น เลือกรับประทานอาหารตามห้องอาหารที่เรือจัดเตรียมไว้ให้ตามอัธยาศัย
11.00 น. เรือถึงท่าเรือ มิยาโกจิม่า หรือ หรือ อิชิกากิ (12.00 น. เวลาญี่ปุ่น)
เกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลที่สะอาดสวยงาม เนื่องจากเกาะแห่งนี้เป็นพื่นที่ราบที่ไม่มีน้ำจืดบนเกาะไหลลงสู่ทะเลมากนัก จึงมีน้ำทะเลที่ใสมากเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่น เป็นแหล่งรวมของนักดำน้ำจากทั่วทั้งญี่ปุ่นและทั่วโลก การดำน้ำแบบสน๊อกเกิลก็เป็นอีก 1 กิจกรรมยอดนิยมของที่นี่ สวนพฤกษศาสตร์มิยาโกะจิมะ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจของเกาะแห่งนี้ ด้วยพืชพรรณกว่า 1,600 ชนิด บนเนื้อที่กว่า 120,000 ตารางเมตร เป็นสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนที่รวบรวมไว้ทั้งพันธุ์ไม้ดอกและไม้ผล
21.00 น. เรือออกจาก มิยาโกชิมะ /อิชิกากิ ประเทศ ญี่ปุ่น (22.00น. เวลาญี่ปุ่น)
ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้
-ห้องอาหาร The Lido   ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชั้น 12 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Dream Dining Room   ห้องอาหารแบบตะวันตก  ชั้น 6 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Pavilion  ห้องอาหารแบบจีน  ชั้น 6 (ท้ายเรือ
*ท่านสามารถเลือกห้องอาหารได้ตามอัธยาศัย 1 มื้อ / 1 ห้องอาหาร*

วันที่ห้า : เรือล่อง น่านน้ำสากล

เช้า, กลางวัน รับประทานอาหารอย่างอิสระ ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จาก กิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ
เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
-ห้องอาหาร The Lido  ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชั้น 12 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Dream Dining Room   ห้องอาหารแบบตะวันตก  ชั้น 6 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Pavilion  ห้องอาหารแบบจีน  ชั้น 6 (ท้ายเรือ
*ท่านสามารถเลือกห้องอาหารได้ตามอัธยาศัย 1 มื้อ / 1 ห้องอาหาร*
คืนนี้  เจ้าหน้าที่จะนำ TAG กระเป๋าไว้ที่ห้องของท่าน ท่านสามารถติด TAG กระเป๋าที่กระเป๋าเดินทางของท่าน แล้วนำออกมาวางที่หน้าห้องนอนของท่านเพื่อให้พนักงานนำลงจากเรือให้ท่านในวันรุ่งขึ้น กรุณาแยกกระเป๋าของใช้ส่วนตัวของท่านออกมาต่างหาก หรือท่านสามารถนำกระเป๋าลงจากเรือเองได้ถ้าไม่ต้องการให้พนักงานนำลงไปให้

วันที่หก :  เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เช้า กลางวัน  รับประทานอาหารอย่างอิสระ ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
12.00 น. เรือจอดเที่ยบท่า ท่าเรือ ไคตั๊ก
หลังจากที่ทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey
หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเองหากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

ฮ่องกง – น่านน้ำสากล – นาฮา (โอกินาว่า) – มิยาโกจิม่า/อิชิกิ – น่านน้ำสากล – ฮ่องกง
6 วัน 5 คืน
(เดินทางทุกวันอาทิตย์) ราคาเริ่มต้น **Low Seasons**
5-10 พ.ค.67 ,1-6 ก.ย.67 (อิชิกิ)// 12-16 พ.ค.67,15-20 ก.ย.67 (มิยาโกจิม่า)

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(เริ่มต้นท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(เริ่มต้นท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(เริ่มต้นท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(เริ่มต้นท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)

26,900.-

26,900.-

15,900.-

15,900.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(Oceanview)

32,900.-

32,900.-

18,900.-

18,900.-

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony)

41,500.-

41,500.-

23,500.-

23,500.-

ห้องพักแบบสวีท(Suite)

97,900.-

97,900.-

74,500.-

74,500.-

 

ฮ่องกง – น่านน้ำสากล – นาฮา (โอกินาว่า) – มิยาโกจิม่า/อิชิกิ – น่านน้ำสากล – ฮ่องกง
6 วัน 5 คืน
(เดินทางทุกวันอาทิตย์) ราคาเริ่มต้น **Holiday Seasons**
วันที่ 29 ก.ย.67– 4ต.ค.67(มิยาโกจิม่า)

 

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(เริ่มต้นท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(เริ่มต้นท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(เริ่มต้นท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(เริ่มต้นท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)

36,500.-

36,500.-

20,000.-

20,000.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(Oceanview)

44,500.-

44,500.-

24,500.-

24,500.-

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony)

56,000.-

56,000.-

30,500.-

30,500.-

ห้องพักแบบสวีท(SUITE)

136,900.-

136,900.-

103,900.-

103,900.-

Visitors: 126,172