CRUISE-Avalon 17 ROMANTIC RHINE BASEL TO AMSTERDAM 8วัน 4ประเทศ แพคเกจเรือล่องแม่น้ำยุโรป เดินทาง เมษายน - พฤศจิกายน 2567

รหัสสินค้า : CJN_SE001_ROMANTIC RHINE_BASEL_8D4C_Apr-Nov 2024

ราคา

71,715.00 ฿


115,465.00 ฿

 (-38%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 71,715.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ROMANTIC RHINE BASEL TO AMSTERDAM 8วัน 4ประเทศ

เส้นทาง Basel - Amsterdam

PROMOTION!!!

ราคาเริ่มต้น : USD 2,049.00

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

Breisach Strasbourg Rudesheim Rhine Gorge Amsterdam

รวม : ห้องพักบนเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก, ค่าอาหารเช้า 7 มื้อ, กลางวัน 6 มื้อ และเย็น 7 มื้อ, WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง

ไม่รวม : ค่าภาษีเรือ USD 210.00, ค่าทิปพนักงาน USD 128.00 ต่อท่าน, รถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าวีซ่า, ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่, กรุณาสอบถามที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : เมษายน - พฤศจิกายน 2567

ROMANTIC RHINE BASEL TO AMSTERDAM 8วัน 4ประเทศ

เส้นทาง Basel - Amsterdam

 โปรแกรมการเดินทาง

 วันแรก : เมืองบาเซิล, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (จุดลงเรือ) (D)

 ยินดีต้อนรับสู่สวิตเซอร์แลนด์ ห้องพักบนเรือของทุกท่าน พร้อมสำหรับการให้บริการแล้ว เที่ยวบินเข้าซูริกหรือบาเซิลจะต้องมาถึงก่อน 15,00 น. และผู้เข้าพักต้องลงเรือภายในเวลา 17.00 น. เพลิดเพลินกับอาหารค่ำและสำรวจเรือในคืนแรกของคุณบนเรือ ล่องเรือยามเย็นไปยัง BREISACH (บริการอาหารค่ำ)

 วันที่สอง : BREISACH, ประเทศเยอรมนี – ทัวร์ชายฝั่งไปยังป่าดำ BLACK FOREST (B, L, D)          

 

การผลิตไวน์เยอรมันและป่าดำที่สวยงาม เยี่ยมชมศูนย์การผจญภัยสำหรับกิจกรรมในวันนี้กับผู้นำทัวร์ของคุณ
>> Active: เพลิดเพลินกับการขี่จักรยานชมวิวไปตามแม่น้ำไรน์กับผู้จัดการผจญภัยของคุณ หรือ

>> Discovery : เข้าร่วมทัวร์พร้อมไกด์เต็มวันที่ป่าดำมหัศจรรย์เพื่อสัมผัสกับพิพิธภัณฑ์เปิด Vogtsbauernohf, เยี่ยมชมโรงกลั่นน้ำ และชมการสาธิตการทำเนยแบบดั้งเดิม หรือ

>> Discovery : เยี่ยมชมโรงบ่มไวน์ท้องถิ่นใน Breisach ที่ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตไวน์เยอรมันและเพลิดเพลินกับการชิมไวน์ หรือ

>> Optional Excersion (66 USD : 3.15 ชั่วโมง): คุณอาจเลือกซื้อทัวร์เสริมที่จะเข้าร่วมแบบมีไกด์เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านกอลมาร์ที่มีเสน่ห์ในยามเช้า ซึ่งมีอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สมัยยุคกลางและยุคเรเนซองส์ตอนต้น

ล่องเรือค้างคืนต่อไปยังเมือง สตราสบูร์ก

วันที่สาม : สตราสบูร์ก, ประเทศฝรั่งเศส (B, L, D)

อาสนวิหารใหญ่และหมู่บ้านฝรั่งเศสที่มีเสน่ห์

>> Active : สำรวจเมืองสตราสบูร์กโดยเส้นทางการขี่จักรยานกับโฮสต์ผู้ดูแลของคุณ หรือ

>> Classic : เข้าร่วมทัวร์ชมเมือง รวมทั้งอาสนวิหารกระจกสีสไตล์โกธิคของสตราสบูร์กที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณอันเลื่องลือและนาฬิกาดาราศาสตร์ ตลอดจนสิ่งมหัศจรรย์ เขต La Petite France หรือ

>> Optional Excersion (73 USD : 4 ชั่วโมง): ท่านอาจเลือกเข้าร่วมทัวร์ทางเลือกแบบมีไกด์ดูแลไปยังแนว Maginot Line อันเก่าแก่ ซึ่งเป็นป้อมปราการก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องพรมแดนด้านตะวันออกของฝรั่งเศส หรือ

>> Optional Excersion (62 USD : 4 ชั่วโมง) : เยี่ยมชมแหล่งผลิตไวน์ของ Alsace หรือท่านอาจใช้เวลาว่างใน Strasbourg เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรือเดินเล่นในใจกลางเมือง

ล่องเรือค้างคืนต่อไปยังเมือง MAINZ

วันที่สี่ : MAINZ,ประเทศเยอรมนี – ทัวร์ชายฝั่งไปยังเมืองไฮเดลเบิร์ก (B, L, D)

กำแพงปราสาทและถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

>> Active : เข้าร่วมกับ Avalon Adventure Host ของคุณเพื่อปีนขึ้นไปตามวิถีของนักปรัชญาเพื่อชมทิวทัศน์อันน่าประทับใจของเมืองเบื้องล่าง หรือ

>> Classic : เพลิดเพลินกับทัวร์แบบมีไกด์พาไปยังปราสาทไฮเดลเบิร์กเพื่อชมซากปรักหักพังอันงดงาม สมบัติยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่ตั้งตระหง่านเหนือเมือง และ Great Vat "ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก" อันเลื่องชื่อ หรือ

>> Classic : เพลิดเพลินกับการเดินชมเมืองพร้อมคำแนะนำใน Mainz รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กเพื่อชมประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของการพิมพ์

เพลิดเพลินกับการแสดงสดบนเรือของคุณในค่ำคืนนี้ ค้างคืนบนเรือใน MAINZ

วันที่ห้า : RUDESHEIM-RHINE GORGE (B, L, D)

กิน ดื่ม และรื่นเริงในดินแดนแห่งไวน์ >> Active : เพลิดเพลินกับการปีนเขากับ Avalon Adventure Host ของคุณผ่านไร่องุ่นอันงดงามของ Rudesheim หรือ>> Discovery: ทัวร์ชมพิพิธภัณฑ์ดนตรี Mechanical Music Museumแบบมีไกด์นำเที่ยว ระหว่างทางไปโคเบลนซ์ เรือจะล่องผ่านช่องเขาไรน์ (แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก) ชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งของปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือน้ำ400 ฟุต และผ่านหินในตำนานLoreleiโคเบลนซ์ เดินทางผ่าน2,000 ปี แห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่

เพลิดเพลินกับการแสดงสดบนเรือของคุณในค่ำคืนนี้ ค้างคืนบนเรือใน KOBLENZ

วันที่หก : โคโลญจน์  (B, L, D)

เฉลิมฉลองในไรน์แลนด์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ Adventure Host ของคุณสำหรับในวันนี้

>> Active : เพลิดเพลินกับการขี่จักรยานแบบคนท้องถิ่นในโคโลญจน์กับโอสต์ผู้ดูแลของคุณ หรือ

>> Discovery : เลือกทัวร์เดินชมแหล่งมรดกของชาวยิวที่สำคัญของเมืองโคโลญจน์แบบมีไกด์นำเที่ยว หรือ

>> Classic : เดินเล่นชมเมืองโคโลญพร้อมไกด์ พร้อมกับหอคอยคู่สูงตระหง่าน มหาวิหารโกธิค ใช้เวลาว่างไปกับเบียร์ท้องถิ่น Kolsch สักแก้วที่หมักมากว่า 100 ปี!

ล่องเรือค้างคืนต่อไปยังเมือง AMSTERDAM

วันที่เจ็ด : เมืองอัมสเตอร์ดัม, ฮอลแลนด์  (B, L, D)

เที่ยวชมคลองแห่งสีสันของเมืองอัมสเตอร์ดัม

>> Active : เริ่มต้นวันใหม่ของคุณร่วมกับ Adventure Host ของคุณด้วยการเดินเล่นตอนเช้าตรู่ในอัมสเตอร์ดัม หรือ

>> Classic : สำรวจเส้นทางน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมด้วยการล่องเรือพร้อมไกด์นำเที่ยวผ่านบ้านอันโอ่อ่าของ "ยุคทอง" ของอัมสเตอร์ดัม *เฉพาะในช่วงฤดูดอกทิวลิป* คุณอาจใช้บริการเสริมเพื่อเที่ยวชมสวนเคอเคนฮอฟซึ่งมีดอกทิวลิป ดอกแดฟโฟดิล มากกว่าเจ็ดล้านดอก รวมถึงพืชอื่นๆ ที่ปลูกในแต่ละปี

>> Optional Excersion (51 USD : 4 ชั่วโมง) : *นอกฤดูดอกทิวลิป* เข้าร่วมทัวร์ทางเลือกพร้อมไกด์ที่ Zaanse Schans เพื่อชมกังหันลมเก่าแก่และบ้านเรือนชาวดัตช์ที่มีเสน่ห์ หรือ

>> Optional Excersion (89 USD : 4 ชั่วโมง) : คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกทัวร์ปั่นจักรยานเพื่อสำรวจชนบท ใช้เวลาว่างในการสำรวจถนนและบ้านริมคลอง แกลเลอรี่ และร้านค้าที่มีสีสันของอัมสเตอร์ดัม

ค้างคืนบนเรือใน AMSTERDAM

วันที่แปด : อัมสเตอร์ดัม (เรือเทียบท่า) (B)

การล่องเรือของคุณจบลงหลังรับประทานอาหารมื้อเช้าเสร็จสิ้นในเช้าวันนี้

 

ROMANTIC RHINE BASEL TO AMSTERDAM 8วัน 4ประเทศ

เส้นทาง Basel - Amsterdam

ITINERARY

DAY 1:  BASEL, SWITZERLAND (EMBARKATION)

Welcome to Switzerland. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Zurich or Basel must arrive by 3 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. Enjoy dinner and explore the ship on your first night on board. EVENING CRUISE TO BREISACH (D)

DAY 2:  BREISACH, GERMANY. EXCURSION TO BLACK FOREST

German Winemaking and the Beautiful Black Forest Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. ACTIVE - Enjoy the view on a relaxing bike ride along the Rhine with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Join a full-day Guided Tour to the magical Black Forest to experience the Vogtsbauernohf open-Dir-museum, visit an authentic water mill, and see a traditional butter-making demonstration, OR: DISCOVERY - Visit to a local winery in Breisach, where you will learn about German winemaking and enjoy a wine tasting. You may choose to join a Guided Optional Excursion to visit the charming village of Colmar in the morning, with its half-timbered medieval and early renaissance buildings. EVENING CRUISE TO STRASBOURG (B,L,D)

DAY 3:  STRASBOURG, FRANCE

A Grand Cathedral and La Petite France ACTIVE - Discover Strasbourg by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Join a City Sightseeing Tour, including Strasbourg's Gothic, stained-glass cathedral with its celebrated ancient murals and astronomical clock, as well as the magical La Petite France District. You may also choose to join a Guided Optional Excursion to the historic Maginot Line-the pre-WWII fortifications designed to protect the eastern border of France, or visit Alsace's wine country today. Alternatively, take some free time in Strasbourg to visit a museum, or stroll across the city centre. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO MAINZ (B,L,D)

DAY 4:  MAINZ, GERMANY. EXCURSION TO HEIDELBERG

Castle Walls, and the World's Biggest Wine Barrel ACTIVE - Join your Avalon Adventure Host for a Hike up Philosophers' Way for an inspiring view of the city below, OR: CLASSIC - Enjoy a Guided Tour to Heidelberg Castle to see the ruins of the magnificent renaissance treasure towering above the city, and its famed Great Vat, the "World's Largest Wine Barrel," OR: CLASSIC - Enjoy a Guided City Walk in Mainz, including a visit to the Gutenberg Museum to see the captivating history of printing. Enjoy live entertainment on board your ship this evening. OVERNIGHT DOCKING IN MAINZ (B,L,D)

DAY 5:  RUDESHEIM-RHINE GORGE

Eat, Drink, and Be Merry in Wine Country ACTIVE - Enjoy a hike with your Avalon Adventure Host through the picturesque vineyards of Rudesheim, OR: DISCOVERY - Take a Guided Tour of the incredible Mechanical Music Museum for a one-of-D-kind instrumental experience; based on your departure enjoy a local special treat. En route to Koblenz, sail through the Rhine Gorge (a UNESCO World Heritage site). Take in the breathtaking views of ancient castles perched on cliffs 400 feet above the water and pass the legendary Rock of the Lorelei-where the mythological siren's songs lured ill-fated sailors. KOBLENZ: Travel Through 2000 Years Of Monumental History Enjoy free time in Koblenz before a relaxing evening on board with dinner and live entertainment. OVERNIGHT DOCKING IN KOBLENZ (B,L,D)

DAY 6:  COLOGNE

Prost! Celebrate in the Rhineland Join your Adventure Host for today's special activities. ACTIVE - Enjoy a bike ride like the locals in Cologne with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Choose a Guided Walking Tour of Cologne's important Jewish heritage sites, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk of Cologne-with its soaring twin-steepled gothic cathedral. Spend free time over a glass of Kolsch pale lager-locally brewed for over 100 years! AFTERNOON/OVERNIGHT CRUISE TO AMSTERDAM (B,L,D)

DAY 7:  AMSTERDAM, HOLLAND

Canals of Colorful Amsterdam ACTIVE - Start your day joining your Adventure Host on an early morning walk in Amsterdam, OR: CLASIC - Explore the iconic waterways of Amsterdam on a Guided Canal Cruise past stately homes of Amsterdam's "Golden Age.". During tulip season, you may take a Guided Optional Excursion to Keukenhof gardens-with more than seven million tulips, daffodils and hyacinths, as well as other bulbs, planted each year. Outside of tulip season, join a Guided Optional Excursion to Zaanse Schans to see historic windmills and charming Dutch houses. You may also choose an Optional Biking Tour to discover the countryside. Take some free time to explore Amsterdam's colourful streets and canal houses, galleries, and shops. OVERNIGHT DOCKING IN AMSTERDAM (B,L,D)

DAY 8:  AMSTERDAM (DISEMBARKATION)

Your cruise ends with breakfast this morning. (B)

 

*****************************************************************

DATES & PRICING

TOUR CODE WZA - ROMANTIC RHINE : BASEL to AMSTERDAM 

Date 

Vessels

 Cabin / USD / (Cruise Only) / pax 

E

D

B

A

P

02 – 09 Apr, 2024

Illumination

3,299

3,498

4,748

4,848

4,898

Promotion USD 1,250

2,049

2,248

3,498

3,598

3,648

09 – 16 Apr, 2024

Expression

3,399

3,598

4,848

4,948

4,998

Promotion USD 1,000

2,399

2,598

3,848

3,948

3,998

13 – 20 Apr, 2024

Vista

3,499

3,698

4,948

5,048

5,098

Promotion USD 1,000

2,499

2,698

3,948

4,048

4,098

16 – 23 Apr, 2024

Illumination

3,499

3,698

4,948

5,048

5,098

Promotion USD 1,000

2,499

2,698

3,948

4,048

4,098

23 – 30 APR, 2024

Expression

3,599

3,798

5,048

5,148

5,198

Promotion USD 1,000

2,599

2,798

4,048

4,148

4,198

30 APR – 07 MAY, 2024

Illumination

3,699

3,898

5,148

5,248

5,298

Promotion USD 1,000

2,699

2,898

4,148

4,248

4,298

07 – 14 MAY, 2024

Expression

3,799

3,998

5,248

5,348

5,398

Promotion USD 1,000

2,799

2,998

4,248

4,348

4,398

11 – 18 MAY, 2024

Vista

3,899

4,098

5,348

5,448

5,498

Promotion USD 750

3,149

3,348

4,598

4,698

4,748

14 – 21 MAY, 2024

Illumination

3,899

4,098

5,348

5,448

5,498

Promotion USD 750

3,149

3,348

4,598

4,698

4,748

18 – 25 May, 2024

Panorama

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 750

3,249

3,448

4,698

4,798

4,848

21 – 28 May, 2024

Expression

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 750

3,249

3,448

4,698

4,798

4,848

25 May – 01 Jun, 2024

Vista

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 1,000

2,999

3,198

4,448

4,548

4,598

28 May – 04 Jun, 2024

Illumination

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 1,000

2,999

3,198

4,448

4,548

4,598

04 – 11 Jun, 2024

Expression

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 1,000

2,999

3,198

4,448

4,548

4,598

08 – 15 Jun, 2024

Vista

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 1,000

2,999

3,198

4,448

4,548

4,598

11 – 18 Jun, 2024

Illumination

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 1,000

2,999

3,198

4,448

4,548

4,598

15 – 22 Jun, 2024

Panorama

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 1,000

2,999

3,198

4,448

4,548

4,598

18 – 25 Jun, 2024

Expression

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 1,000

2,999

3,198

4,448

4,548

4,598

22 – 29 Jun, 2024

Vista

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 1,000

2,999

3,198

4,448

4,548

4,598

29 Jun – 06 Jul, 2024

Panorama

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 1,000

2,999

3,198

4,448

4,548

4,598

02 – 09 Jul, 2024

Expression

3,899

4,098

5,348

5,448

5,498

Promotion USD 1,250

2,649

2,848

4,098

4,198

4,248

20 – 27 July, 2024

Vista

3,899

4,098

5,348

5,448

5,498

Promotion USD 1,250

2,649

2,848

4,098

4,198

4,248

27 Jul – 03 Aug, 2024

Expression

3,899

4,098

5,348

5,448

5,498

Promotion USD 1,250

2,649

2,848

4,098

4,198

4,248

03 – 10 Aug, 2024

Vista

3,899

4,098

5,348

5,448

5,498

Promotion USD 1,250

2,649

2,848

4,098

4,198

4,248

10 – 17 Aug, 2024

Expression

3,899

4,098

5,348

5,448

5,498

Promotion USD 1,250

2,649

2,848

4,098

4,198

4,248

17 – 24 Aug, 2024

Vista

3,899

4,098

5,348

5,448

5,498

Promotion USD 1,250

2,649

2,848

4,098

4,198

4,248

07 – 14 Sep, 2024

Expression

4,299

4,498

5,748

5,848

5,898

Promotion USD 1,000

3,299

3,498

4,748

4,848

4,898

14 – 21 Sep, 2024

Vista

4,299

4,498

5,748

5,848

5,898

Promotion USD 750

3,549

3,748

4,998

5,098

5,148

24 Sep – 01 Oct, 2024

Expression

4,299

4,498

5,748

5,848

5,898

Promotion USD 1,000

3,299

3,498

4,748

4,848

4,898

28 Sep – 05 Oct, 2024

Vista

4,299

4,498

5,748

5,848

5,898

Promotion USD 1,000

3,299

3,498

4,748

4,848

4,898

05 – 12 Oct, 2024

Panorama

4,199

4,398

5,648

5,748

5,798

Promotion USD 1,000

3,199

3,398

4,648

4,748

4,798

08 – 15 Oct, 2024

Expression

4,199

4,398

5,648

5,748

5,798

Promotion USD 1,000

3,199

3,398

4,648

4,748

4,798

19 – 26 Oct, 2024

Panorama

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 1,250

2,749

2,948

4,198

4,298

4,348

22 – 29 Oct, 2024

Expression

3,999

4,198

5,448

5,548

5,598

Promotion USD 1,250

2,749

2,948

4,198

4,298

4,348

02 – 09 Nov, 2024

Panorama

3,599

3,798

5,048

5,148

5,198

Promotion USD 1,250

2,349

2,548

3,798

3,898

3,948

16 – 23 Nov, 2024

Panorama

3,599

3,798

5,048

5,148

5,198

Promotion USD 1,250

2,349

2,548

3,798

3,898

3,948

Excluded Port Charges USD  210 /Pax

Excluded Gratuity USD  128 /Pax

  **หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่

Visitors: 99,178