CRUISE-RWS ซานย่าSUN ก.ย.66-เม.ย.67 : โปรโมชั่น ล่องเรือสำราญ Resort World One 4วัน3คืน 2566-2567 :Resort World Cruise

ไม่พบสินค้า

วันแรก:เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าเรือ ไคตั๊

ฮ่องกงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ด้วยเนื้อที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร และประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็นเขตปกครองที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ฮ่องกงยังเป็นหนึ่งในเขตปกครองตนเองที่พัฒนามากที่สุดในโลก เป็นเมืองที่มีจำนวนตึกระฟ้ามากที่สุดในโลก และมีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ฮ่องกงยังเป็นศูนย์รวมของการช้อบปิ้ง อาหารชั้นเลิศ และสถาณที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย
11.00 น. เช็คอิน ท่าเรือ ไคตั๊ก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
(ท่านควรถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินก่อนเรือออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
15.00 น.   เรือล่องออกจากท่าเรือ ไคตั๊ก ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชจีน
**ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏ ของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้น ท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise  Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่โต๊ะ Box office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 7)  และดนตรีสด ตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่านตามอัธยาศัย **(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)
**ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
ท่านสามารถรับประทานอาหารอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้
-ห้องอาหาร The Lido : ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชั้น 12 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Dream Dining Room :ห้องอาหารแบบตะวันตก  ชั้น 6 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Pavilion  :ห้องอาหารแบบจีน  ชั้น 6 (ท้ายเรือ)

วันที่สอง:ซานย่า เมืองทางตอนใต้สุดของมณฑลไห่หนาน หรือเกาะไหหลำ

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารอย่างอิสระ ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จาก กิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่จะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าทีห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน ไม่ว่าเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ
12.00 น.   เรือจอดเทียบ ท่าเรือ ซานย่า สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ**ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลัง  เรือจอด 1 ชั่วโมง(กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-2 ชั่วโมง)
ซานย่า ได้รับฉายาว่าเป็น "ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้" เป็นเมืองทางตอนใต้สุดของมณฑลไห่หนาน หรือเกาะไหหลำ เปิดฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย โดยจีนมีเป้าหมายผลักดันให้ไห่หนานเป็นเกาะเมืองท่าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี 2035 เป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการ ท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของจีน อากาศค่อนข้างดี ไม่ร้อน มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่25.7 องศา มีชายหาดสวย น้ำทะเลสีฟ้าใส อาหารทะเลในเมืองซานย่ายังขึ้นชื่อว่าสดและอร่อยมาก
สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น เข้าชม AQUARIUM THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS ในรีสอร์ทระดับโลกATLANTIS SANYAใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ครึ่ง
–ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วัดหนานซาน (Nanshan Temple) สวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน,หาดต้าตงไห่ (ฮาวายของจีน),ถนนคนเดิน ซานย่า หาดย่าหลง (Yalong Bay ),หาดเทียนหยวน (TianyuanBeach),หาดต้าตงไห่ (Dadonghai Beach),หาดต้าหลาน (DaLan Beach) -ป่าชายเลนหนานซาน (Nanshan Mangrove Forest), ทะเลสาบฉือฉือ (ChiChi Lake) -วัดหนานซาน (Nanshan Temple) , สวนสัตว์ไหหลำ (Hainan Zoo),สวนสนุกไหหลำ (Hainan Wanda Theme Park),โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง Feng Xiaogang Movie Theme Town,ลู่หุยโถว อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง , ช้อปปิ้งที่ถนน JIEFANG LU และอีกมากมาย
เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
21.00 น.   เรือออกจาก ท่าเรือ ซานย่า ไห่หนาน ประเทศ จีน

วันที่สาม :เรือล่อง น่านน้ำสากล

เช้า, กลางวัน  รับประทานอาหารอย่างอิสระ ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จาก กิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ
เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
-ห้องอาหาร The Lido : ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชั้น 12 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Dream Dining Room :ห้องอาหารแบบตะวันตก  ชั้น 6 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Pavilion  :ห้องอาหารแบบจีน  ชั้น 6 (ท้ายเรือ)
ช่วงค่ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำ กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน กระเป๋าถือ) 
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

วันทีสี่ : เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าเรือ

07.00 น. เรือถึงท่าเรือ ไคตั๊ก,ฮ่องกง
หลังจากที่ทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง **กรุณาตรวจสอบสิ่งของ ของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

“ โปรโมชั่น พิเศษ เปิดเส้นทางใหม่จองวันนี้ – 22กันยายน 66 นี้ เท่านั้น
เดือน กันยายน 66- เมษายน 67 (LOW SEASON)
ก.ย.66 : วันที่ 24-27 // ต.ค.66:วันที่ 8-11,22-25,29-1 พ.ย.
พ.ย.66:วันที่ 5-8,19-22 // ธ.ค.66 : วันที่ 3-6
ม.ค.67:วันที่ 14-17 //ก.พ.67 : วันที่ 25-28
มี.ค.67:วันที่ 10-13,24-27 // เม.ย.67:วันที่ 7-10,14-17,21-24

ราคาเริ่มต้น

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(ท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
(
Inside)

12,500.-

12,500.-

6,900.-

6,900.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
(
Oceanview)

15,900.-

15,900.-

8,500.-

8,500.-

ห้องพักแบบมีระเบียง
(Balcony)

19,900.-

19,900.-

10,500.-

10,500.-

ห้องพาเลซสวีท
(Palace Suite)

34,500.-

34,500.-

25,500.-

25,500.-

เดือน กันยายน 66 - เมษายน 67 (PEAK SEASON)
ธ.ค.66:วันที่ 17-20 ,31-3 ม.ค.67 // ม.ค.67:วันที่ 28-31 

ราคาเริ่มต้น

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(ท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
(
Inside)

15,900.-

15,900.-

8,500.-

8,500.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
(
Oceanview)

21,900.-

21,900.-

11,500.-

11,500.-

ห้องพักแบบมีระเบียง
(Balcony)

27,500.-

27,500.-

14,500.-

14,500.-

ห้องพาเลซสวีท
(Palace Suite)

49,500.-

49,500.-

36,500.-

36,500.-

อัตราค่าบริการหลังจากหมดโปร Early Bird
เดือน กันยายน 66- เมษายน 67 (LOW SEASON)
ก.ย.66 : วันที่ 24-27 // ต.ค.66:วันที่ 8-11,22-25
พ.ย.66:วันที่ 5-8,19-22 // ธ.ค.66 : วันที่ 3-6 , 10-13 ,17-20
ม.ค.67:วันที่ 14-17 // มี.ค.67:วันที่ :10-13,24-26 // เม.ย.67:วันที่ 7-10,14-17,21-24

ราคาเริ่มต้น

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(ท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
(
Inside)

15,900.-

15,900.-

10,500.-

10,500.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
(
Oceanview)

21,000.-

21,000.-

13,000.-

13,000.-

ห้องพักแบบมีระเบียง
(Balcony)

26,900.-

26,900.-

15,900.-

15,900.-

ห้องพาเลซสวีท
(Palace Suite)

71,500.-

71,500.-

54,900.-

54,900.-

เดือน กันยายน 66- เมษายน 67 (PEAK SEASON)
ธ.ค.66:วันที่ 31-3 ม.ค.67 //ม.ค.67:วันที่ 28-31 //ก.พ.67:วันที่ 25-28

ราคาเริ่มต้น

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(ท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
(
Inside)

26,900.-

26,900.-

15,900.-

15,900.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
(
Oceanview)

37,000.-

37,000.-

21,000.-

21,000.-

ห้องพักแบบมีระเบียง
(Balcony)

45,500.-

45,500.-

26,900.-

26,900.-

ห้องพาเลซสวีท
(Palace Suite)

138,500

138,500

104,900.-

104,900.-

เดือน กันยายน 66- เมษายน 67 (HOLIDAY SEASON) ก.พ.67:วันที่ 11-14

ราคาเริ่มต้น

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(ท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
(
Inside)

31,900.-

31,900.-

18,500.-

18,500.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
(
Oceanview)

44,900.-

44,900.-

24,900.-

24,900.-

ห้องพักแบบมีระเบียง
(Balcony)

59,000.-

59,000.-

32,000.-

32,000.-

ห้องพาเลซสวีท
(Palace Suite)

171,900.-

171,900.-

129,900.-

129,900.-

ราคายังไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ 60 USD /ท่าน /ทริป สำหรับห้อง Inside,Oceanview,Balcony
และ 75 USD / ท่าน /ทริป สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ชำระบนเรือ)
**และค่าดำเนินการวีซ่า(Sanya)5 USD / ท่าน / ทริป (ชำระบนเรือ)  

Visitors: 133,167