ทัวร์กรุ๊ป 9-19 ต.ค.67 MSC World Europa ล่องเรือเมดิเตอร์เรเนียน11วัน 8คืน บิน QR ตุลาคม 2567 : MEDITERRANEAN MSC CRUISES

วัน พุธ ที่ 09 ต.ค. 2567 : สนามบินสุวรรณภูมิ

17.00   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ U คณะเจ้าหน้าที่นำท่านเช็คอิน ณ เคาเตอร์สายการบิน การ์ตาร์
20.00  เหิรฟ้าสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835
23.00  ถึงสนามบินนานาชาติโดฮา นำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ต.ค. 2567 : บาร์เซโลน่า(สเปน) – ถ่ายภาพด้านหน้ามหาวิหารซากราด้า-เมืองบาเซโลน่า  – ชอปปิ้งแบรนด์เนม

01.50  เหิรฟ้าสู่กรุงบาร์เซโลน่า...โดยสายการบินการ์ตาร์ เที่ยวบินที่ QR 137
07.40  เดินทางถึงกรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปนหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว บันทึกภาพด้านนอกกับมหาวิหารซากราด้า ฟาอมิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ “เมืองบาร์เซโลน่า” (Barcelona) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศฝรั่งเศส และขนาบข้างด้วยทะเลเมดิเตอร์ริเนียน
เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นอิสระท่านชอปปิ้ง “ถนน ลา รัมบลา” La Ramblaย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจ อิสระให้ท่านได้ชอปปิ้งหาเสื้อผ้าสำหรับลงเรือ ไปท่องเที่ยวในวันรุ่งขึ้น
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:  FRONT AIR CONGRESS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วัน ศุกร์ ที่ 11 ต.ค. 2567 : บาร์เซโลน่า – เช็คอินเรือสำราญ

*** ลงเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA CRUISE ***
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อทำการเช็คอิน   
11.00  นำท่านเชคอินลงเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA CRUISE
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free)และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น Public Room: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย Sport and Activities: สระว่ายน้ำ สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
18.00   เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองมาร์เซย ประเทศฝรั่งเศส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พัก: เรือสำราญ MSC WORLD EUROPA CRUISE 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ ค่ำนี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลี้ยง Welcome Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพื่อเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE (แต่งกายแบบสากล)
*** เรือออกเดินทางจากบาร์เซโลน่าเวลา 18:00 น ***
**ห้องพัก แบบ BALCONY  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วัน เสาร์ ที่ 12 ต.ค. 2567  : บาร์เซโลน่า – มาร์เซย (ฝรั่งเศส) – ชมเมือง

07.00   เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเทียบเรือ เมืองมาร์เซย
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 นำท่านเดินชมเมือง ‘มาร์เซย์’ (Marseille) เมืองท่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าที่งดงาม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส มาร์เซย์เป็นที่รู้จักในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างแอฟริกาเหนือและยุโรป เป็นเมืองที่จะทำให้คุณหลงเสน่ห์ด้วยน้ำทะเลสีฟ้าสวยงามและเมืองเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ชมย่าน ท่าเรือ Vieux ที่มีชีวิตชีวา ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่และเต็มไปด้วยเรือประมง ให้ความรู้สึกราวกับว่าหยุดนิ่งอยู่ในกาลเวลา และควรเป็น Old Port of Marseille มีอายุย้อนไปถึง 600 ปีก่อนคริสตกาล ที่มีป้อมปราการเก่าแก่ตั้งตระหง่านที่ริมน้ำ และมหาวิหารบนยอดเขา และคาเฟ่เรียบๆ ที่เรียงรายอยู่ตามถนน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ
16.00 นำท่านกลับสู่เรือสำราญ MSC WORLD EUROPA CRUISE
18.00  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเจนัว ประเทศอิตาลี
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
*** เรือเทียบท่าเวลา 07:00 น. – 18:00 น. ***
**ห้องพัก แบบ BALCONY  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วัน อาทิตย์ ที่ 13 ต.ค. 2567 : มาร์เซย – เจนัว – ชิงเกว แตเร่ (หมู่บ้านแสนสวย)   

08.00 เรือจอดเทียบท่าที่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารเดินทางสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ของอิตาลี ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่  ริโอมัจจอเร, มานาโรลา, คอร์นิเกลีย,  แวร์นาซซา และ มอนเตรอสโซ อัล มาเร แวะชมความงามของหมู่บ้าน ริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE)หมู่บ้านที่มีเสน่ห์ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีขั้นบันไดสูงเหนือชายฝั่งลิกูเรียน เป็นที่รู้จักจากบ้านหินสีสันสดใสที่เรียงซ้อนกัน และท่าเรือที่เต็มไปด้วยเรือประมงแบบดั้งเดิม สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ท่าเรือ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
15.00 นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองเจนัว
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
16.00  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเจนัว เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองเนเปิ้ล ประเทศอิตาลี
*** เรือเทียบท่าเวลา 08:00 น. – 16:00 น. ***
**ห้องพัก แบบ BALCONY  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วัน จันทร์ ที่ 14 ต.ค. 2567 : เมืองเนเปิ้ล (อิตาลี) – เมืองปอมเปอี

13.00   เรือจอดเทียบท่าที่เมืองเนเปิ้ล ประเทศอิตาลี
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ
13.00  นำท่านขึ้นฝั่งเมืองเนเปิลส์หรือนาโปลี (Naples)เมืองที่มีประวัติเก่าแก่ ยาวนาน เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปี ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลี กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์ ผ่านชมย่านท่าเรือ เป็นที่ตั้งของปราสาทเดลโลโว สร้างในสมัยวิลเลียมที่ 1 แห่งอองจู และต่อเติมใหม่ในปีค.ศ.1532 ชมศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเนเปิลส์นั้นใหญ่ที่สุดในยุโรป ในปี 1995 ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ถนนแคบๆ โบสถ์โบราณ ภูมิทัศน์ใต้ดินอันเป็นเอกลักษณ์ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเนเปิลส์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในยุโรป  นำท่านเข้าชม “เมืองปอมเปอี” นำชมเมือง โบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟวิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662  ปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจำของชาวโลกต่อมาได้มีการฟื้นฟูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณชื่อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหน จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวต่อความตายได้เป็นอย่างดีบางคนนั่งเอามือปิดหน้าตายบางคนนั่งซบกับกำแพงบ้านตายก็มี ปอมเปอีจึงได้ชื่อว่า “ซากเมืองแห่งความตาย”
18.00   นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเนเปิ้ล ประเทศอิตาลี
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
20.00  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิ้ลส์ ประเทศอิตาลี เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมสสิน่า, ซิชิลี ประเทศอิตาลี
*** เรือเทียบท่าเวลา 13:00 น. – 20:00 น. ***
**ห้องพัก แบบ BALCONY  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วัน อังคาร ที่ 15 ต.ค. 2567  : เมืองเมสซิน่า (เกาะซิซิลี) – ภูเขาไฟเอทน่า-นั่งรถโฟร์วิล – นั่งกระเช้าชมวิว – วัลเลตต้า (มอลต้า)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00   เรือเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมสสิน่า (Messina) เกาะซิซิลี/ นำท่านออกเดินทางสู่ที่ตั้งของภูเขาไฟเอ็ดน่าภูเขาไฟที่เพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2013 ภูเขาไฟ Etna นับเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีการปะทุบ่อยครั้ง และมีความสูงที่สุดของยุโรปอีกด้วยนั่นทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพยามควันไฟปะทุ ลอยสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นได้อย่างง่ายดาย นำท่านชมภูเขาไฟเอ็ดน่า (Mount Etna) เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูงประมาณ  3,340 เมตร วัดฐานโดยรอบได้ 150 เมตร เป็นที่รู้จักกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปล่องไฟแห่งซิซิลี” ในหน้าหนาวท่านจะเห็นหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขา ตามประวัติมีบันทึกไว้ว่าภูเขาเอ็ดน่าเกิดการปะทุขึ้นครั้งแรกในปี 396 ก่อนคริสตกาล ท่านจะได้เห็นซากลาวาและเถ้าถ่านของภูเขาไฟ นำท่านขึ้นรถกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่ความสูงประมาณ 2,500 เมตร เพื่อไปสู่จุดชมวิว ที่ท่านจะสามารถเห็นทิวทัศน์และบันทึกภาพของภูเขาไฟเอ็ดน่าได้อย่างชัดเจน ท่านสามารถชมภาพเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟ ระเบิดเมื่อ ค.ศ.2006  สนุกสนานกับการนั่งรถจิ๊ปพิเศษ ขึ้นภูเขาเอ็ดน่า ที่ความสูง 2,950 เมตร มีหิมะปกครุมตลอดทั้งปี ชมความมหัศจรรย์ของวิวทิวทัศน์หนึ่งเดียวในยุโรป ที่ Mt.Etna บนเกาะซิซิลี  นำท่านเดินทางกลับสู่เมสซิน่า
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
16.00 นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเมืองเมสสิน่า, ประเทศอิตาลี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
19.00     เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิ้ล ประเทศอิตาลี เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือวัลเลตต้า, ประเทศมอลต้า
*** เรือเทียบท่าเวลา 09:00 น. – 19:00 น. ***
**ห้องพัก แบบ BALCONY  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วัน พุธ ที่ 16 ต.ค. 2567 :วัลเลตต้า (มอลต้า) – ชมเมือง – บาร์เซโลน่า(สเปน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00   เรือสำราญเข้าเทียบท่าเรือ ณ ท่าเรือเมืองวัลเลตต้า ประเทศมอลต้า นำท่านเที่ยวชมเมืองวัลเลตต้า ที่ได้มีสร้างกำแพงป้อมปราการโอบล้อมโดยรอบ นำท่านแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ป้อมปราการโบราณ, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลาว่าการเมือง และท่าเรือเมืองเก่า นำท่านชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลต้า ซึ่งได้ตั้งชื่อเมืองตามชื่อของ Jean Parisot De La Valetta ผู้ซึ่งสามารถป้องกันการรุกรานเกาะมอลต้า จากอาณาจักรออตโตมานในปี ค.ศ.1565 เมืองวัลเลตตาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1980 ชมสวนบารัคคา (Barracca Garden) ภายในสวนประกอบไปด้วย Upper Barracca และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นได้สร้างขึ้นในปี 1661 โดยอัศวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ได้ชัดเจน นำท่านเก็บภาพวิหารเซนต์ จอห์น สร้างโดยอัศวิน เซนต์จอห์นเพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผู้อุปถัมภ์เหล่าอัศวินทั้งหลาย   ความพิเศษของวิหารแห่งนี้คือการ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลต้าในช่วงศตวรรษที่ 16 เก็บภาพปราสาทโอเบอร์ (Auberge de Castille) อาคารที่มีความสง่างามและใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองวัลเลตตา ตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของคาบสมุทรซึ่งถูกออกแบบให้เป็นสถานที่หรูหราที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐมอลต้า
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ
16.00 นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเมืองวัลเลตต้า, ประเทศมอลต้า
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
17.00  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเมืองวัลเลตต้า, ประเทศมอลต้า เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า,ประเทศสเปน
*** เรือเทียบท่าเวลา 08:00 น. – 18:00 น. ***
**ห้องพัก แบบ BALCONY  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 ต.ค. 2567 : ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสำราญสุดหรู

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น Public Room :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย Sport and Activities :สระว่ายน้ำ สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
*** เรือสำราญล่องมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือกรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ***
*** หมายเหตุ  ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
**ห้องพัก แบบ BALCONY  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วัน ศุกร์ ที่ 18 ต.ค. 2567 (10)  บาร์เซโลน่า – ชมเมืองบาเซโลน่า – มองจูอิค – คาซามิลา-ชอปปิ้งเอาท์เลต ลาโลก้า – สนามบิน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00  เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์จูอิค”Mont Juic จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 นำทุกท่านนำท่านเก็บภาพบริเวณด้านหน้าตึกประหลาด คาซา มิลา (Casa Mila) (ชมภายนอก) อาคารอพาร์ทเม้นท์ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของ Gaudi สถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างเกาดิกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่มาของแรงบันดาลใจสำหรับผลงานทั้งหมดของเขาซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางบาร์เซโลนา สร้างมาตั้งแต่ปี 1906 – 1912 เป็นอพาร์ทเม้นท์หลังสุดท้ายที่ออกแบบโดยเกาดี เดินทางสู่ La RocaVillage Outlet
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ
18.00 นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
22.50  เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินกรุงกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินการ์ตาร์ เที่ยวบินที่ QR142

วัน เสาร์ ที่ 19 ต.ค. 2567 : โดฮา – กรุงเทพมหานคร

06.00  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโดฮาประเทศการ์ตาร์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.10  เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการการ์ตาร์เที่ยวบินที่ QR828
19.05  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รหัสสินค้า : CTX-WC001-MSC WORLD EUROPA-MEDI-QR

ราคา

149,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ล่องเรือสำราญ MSC World Europa ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 11วัน 8คืน

เส้นทาง :สเปน(พักโรงแรม1คืน)•ฝรั่งเศส•อิตาลี•มอลต้า•สเปน

ราคา :149,900.-บาท (ห้องมีระเบียง)

สายการบิน : Qatar Airways ( QR )

รวม : ที่พักโรงแรม1คืน บนเรือ7คืน , ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-บาร์เซโลน่า ,ค่าวีซ่าเชงเก้น, รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ ,ภาษีท่าเรือ , อาหารบนเรือทุกมื้อ ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ,ค่าบริการเรือ (Service Fee) ,ค่าทิปไกด์และทิปคนขับรถ,พร้อมหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 150 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน ,ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

พิเศษ!! รวมทัวร์พาเที่ยวชายฝั่ง

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 9 - 19 ตุลาคม 2567

อัตราค่าบริการ รวมวีซ่า รวมทิปพนักงานขับรถ คณะเดียวเท่านั้น

วันออกเดินทาง
ห้องพัก BALCONY

ผู้ใหญ่พัก
ห้องล่ะ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

09 – 19 ตุลาคม 2567

149,900

149,900

149,900

69,900

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (INSIDE) ราคา 129,900 บาท (ห้องพักมีจำนวนจำกัด)
ราคาห้องพักเดียวแบบไม่มีหน้าต่าง เพิ่มท่านล่ะ 39,900.-
(หากท่านต้องการห้องพัก Suite & Junior Suite กรุณาสอบถามฝ่ายขายเพิ่มเติม) 

(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

Visitors: 126,175