ทัวร์กรุ๊ป MSC EURIBIA 5-15 ต.ค.67 ล่องเรือสำราญเที่ยวสแกนดิเนเวีย 11วัน 8คืน บิน QR : North Europe Cruise

รหัสสินค้า : CTX- MSC-EURIBIA-GROUP-OCT24

ราคา

159,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 159,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

NEW Group ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ MSC Euribia 11 วัน 8 คืน

Special ...เที่ยวเมืองมรดกโลก LUBECK

Flaam-Alesund -Hellesylt to Geiranger

(โคเปนเฮเกน 1 คืน-เรือสำราญ 7คืน)

ราคา : เริ่มต้น 159,900.-บาท #northeuropecruises

เที่ยว 3 ประเทศ เดนมาร์ก•นอร์เวย์•เยอรมนี

สายการบิน : Qatar Airways ( QR )

รวม : ที่พักโรงแรม1คืน ที่ โคเปนเฮเกน /พักบนเรือ7คืน , ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-โคเปนเฮเก้น ,รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ,ภาษีท่าเรือ,อาหารบนเรือทุกมื้อ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ ,ค่าบริการเรือ (Service Fee) ,ค่าทิปคนขับรถ,**พร้อมหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 5 - 15 ตุลาคม 2567

วันแรกของการเดินทาง :กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน (5/10/67)

17.00  น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน QATAR AIRWAYS ประตู 8 แถว Q เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับคณะ
20.00  น. นำท่านออกเดินทาง สู่นครโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดย เที่ยวบินที่ QR 835 (20.00-23.00 )+ QR 161 (01.55 – 07.15 )

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT ที่ได้รับรางวัลสนามบินดีที่สุดในโลก 2024 การ์ต้า  

**อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง**

วันที่สองของการเดินทาง :โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (6/10/67)

07.15 น.  ถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
“Welcome to Copenhagen, Denmark”
ขอต้อนรับท่านสู่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค เมืองที่น่าอยู่ติดอันดับโลก
นำคณะไปยังจุดแลนด์มาร์ค ที่มีชื่อเสียง และถ่ายรูปกับลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมืองจากเทพนิยายเรื่องดัง “The Little Mermaid” ของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าจอดเรียงราย เดินผ่านสวนสาธารณะ ท่านจะพบกับ น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตร ชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา  อิสระเดินเล่น ถ่ายรูป จนถึงเวลานัดหมาย
12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือสำราญ โคเปนเฮเกน เพื่อทำการเช็คอินเรือสำราญ
นำส่งกระเป๋าให้กับเจ้าหน้าที่เรือ /ขอให้ท่านเตรียมพาสปอร์ต เพื่อเช็คอินลงเรือ
ขอต้อนรับท่านสู่เรือสำราญระดับพรีเมี่ยม MSC Euribia ลำใหม่ล่าสุด
13.30 น. **เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (บุฟเฟต์ ชั้น 15)**
จากนั้น ทุกท่านเข้าห้องพักและจัดการภารกิจส่วนตัวแล้ว  (กระเป๋าใบใหญ่ นำส่งหน้าหน้องพักพร้อมคีย์การ์ด)
****หัวหน้าทัวร์นัดหมายเวลานำท่านชม และแนะนำสถานที่ต่าง ๆ บนเรือสำราญ เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวก และอิสระในการพักผ่อนอย่างเต็มที่ตลอดเวลาบนเรือสำราญ /
****ทุกท่านต้องทำการลงทะเบียน โดยชมวิดีโอระเบียบขั้นตอน ระบบความปลอดภัยบนเรือจากห้องพัก ให้เรียบร้อย และกดแจ้งตามเบอร์โทร และหรือ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการแจ้งบนเรืออีกครั้ง
18.00 น.  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ ชั้น 5 และ 6 หัวเรือ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA  

copenhagen

วันที่สามของการเดินทาง:ล่องทะเล At Sea Cruising  (7/10/67)

เริ่มต้นของวันพักผ่อน อิสระ เชิญท่านตื่นเช้าขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์ ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย ณ ห้องฟิตเนส หรือ สนุกกับกีฬาบนลานสปอร์ตคลับ กิจกรรมต่าง ๆ|
**เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเช้า เที่ยง บ่าย สายและค่ำ
อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่, ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติ  เปิดให้บริการ 20 ชั่วโมง
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด บาร์เครื่องดื่มที่กระจายอยู่ทั่วเรือ โรงละคร, ห้องฟังเพลง, ห้องเลานจ์
ท่านที่ชอบดื่มขอแนะนำซื้อแพ็คเกจ เครื่องดื่มบนเรือ
ค่ำนี้จะเป็นคืนพิเศษที่กัปตันเรือจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับด้วย WelcomeCocktail  
18.00 น.  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA

msc euribia

วันที่สี่ของการเดินทาง :แฟลม ประเทศนอร์เวย์ (8/10/67)

เรือเทียบท่าเมืองแฟลมเวลา 07.00 – 18.00 น.
07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ โดยเรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย
07.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองแฟลม ประเทศนอร์เวย์
***“Welcome toFlaam, Norway”***
ขอนัดพบท่านที่ เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 กลางเรือ แล้วนำท่านขึ้นฝั่ง เที่ยวชมเมืองแฟลม เมืองเล็กสวยสะกดใจในหุบเขาใจกลางดินแดนฟยอร์ดทางตะวันตกของนอร์เวย์ ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนในสุดของ “Sognefjord” ฟยอร์ดที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลก
นำท่านขึ้นรถไฟ Flam Railway หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดของโลก ชมความสวยงามของธรรมชาติ บ้านเรือนต่างๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขา พร้อมชมน้ำตก Kjosfossen และลำธารที่ใสสะอาดซึ่งเกิดจากน้ำแข็งที่ละลายจากภูเขา หลังจากจบโปรแกรมนั่งรถไฟเรียบร้อยแล้ว อิสระเชิญท่านเดินเล่นแถวสถานี ให้ท่านได้ช้อปของที่ระลึก ใกล้ ๆ สถานีมีทั้งพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร Flaam Bakery คาเฟ่ รวมถึง Food Truck เบอร์เกอร์กวางที่ต้องลอง อิสระเดินเล่น
ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิร์ล ยูรีเบีย ที่ท่าเรือเมืองแฟลม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หากท่านต้องการเดินเล่น หรือใช้เวลาบนฝั่งต่อ สามารถอิสระ และกลับขึ้นเรือตามเวลาที่ระบุ ก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง
18.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองแฟลม มุ่งหน้าสู่เมืองเอลซุนต์ ประเทศนอร์เวย์
18.00 น.  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ขอแนะนำให้ท่านได้ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ ยูรีเบีย ชั้น 5 และ 6 หัวเรือ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA 

flaam

วันที่ห้าของการเดินทาง:เอลซุนด์ ประเทศนอร์เวย์   (9/10/67)

เรือเทียบท่าเมืองเอลซุนด์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
07.00 น. เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย เทียบท่าเมืองเอลซุนด์ ประเทศนอร์เวย์
**“Welcome to Alesund, Norway”**
09.00 น. ขอเชิญพบกันที่จุดนัดพบใน เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 เพื่อนำทุกท่านขึ้นฝั่ง อิสระเดินเที่ยวชมเมือง      เอลซุนด์ บ้านเกิดของรอลโล หรือ กาอาง รอล์ฟ ชาวไวกิ้งที่กลายเป็นดยุค ที่ 1 แห่งนอร์ม็องดี เมืองเอลซุนด์มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองแห่งฟยอร์ดที่สวยงามเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากอาคารบ้านเรือนกว่า 800  แห่ง เสียหายจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1904 อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเป็นแหล่งส่งออกปลา Klippfisk หรือปลาคอดตากแห้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  ชมอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ตื่นตากับสีสัน และความน่ารักของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆในนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่า น่ารักที่สุด และโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งในนอร์เวย์ที่ท่านไม่อาจละสายตาได้
จนได้เวลาอันสมควรได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
**อิสระพักผ่อน บนเรือสำราญ
17.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเอลซุนด์ มุ่งหน้าสู่เมืองเฮเลสีดส์ ประเทศนอร์เวย์
18.00 น.  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
คืนนี้ เชิญท่านชมการแสดงที่น่าตื่นตาของเรือที่โรงละครใหญ่ หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ฟังเพลงจากนักร้องเสียงดีนักดนตรีมีฝีมือที่ห้องเลาจน์และบาร์ต่าง ๆ ได้ทั่วเรือ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA  

alsund norway

วันที่หกของการเดินทาง:เฮเลสีด/ไกแรงเกอร์ ประเทศนอร์เวย์   (10/10/67)

เรือเทียบท่าเมืองเฮเลสีด 9.00 น.
07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
09.00 น.  เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย เทียบท่าเมืองเฮเลสีด/ไกแรงเกอร์ ประเทศนอร์เวย์
**“Welcome to Hellesylt/Geiranger, Norway”**
10.00 น.  ขอเชิญพบกันที่จุดนัดพบใน เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 เพื่อนำทุกท่านขึ้นฝั่ง เมืองเฮเลสีด (HELLYSYLt) นำท่าน นั่งเรือเฟอร์รี่ชมความงดงามของฟยอร์ค สัมผัสความงดงามของไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด (GEIRANGER FJORD) ที่ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศ และ UNESCO ทางธรรมชาติ   ท่านจะได้ชื่นชมกับธารน้ำตก 7Sisters ฟยอร์ดที่โด่งดัง ประกอบกับขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ  ซึมซับบรรยากาศอันแสนสดชื่นขึ้นฝั่งเดินเล่น เมืองไกแรงเกอร์เมืองท่องเที่ยวนี้ ถือเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาชื่นชมความงดงามอย่างมากมาย ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหารท้องถิ่น อิสระให้ท่านเดินเล่น จนถึงเวลานัดหมายกลับสูท่าเรือ Hellesylt
**อิสระอาหารกลางวัน จนได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย
(เวลานัดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรอบเรือเฟอร์รี่ที่ว่าง)
จากนั้น อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกสนาน น่าสนใจต่าง ๆ บนเรือ หรือเลือกอร่อยกับอาหารว่าง ฟังเพลงไพเราะ หรือเลือกดูภาพยนตร์ อ่านหนังสือ พักผ่อนบันเทิงฯลฯ
18.00 น.  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
21.00 น.   เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย ออกจากท่าเมืองเฮเลสีด
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA  

hellesylt geiranger

วันที่เจ็ดของการเดินทาง : ล่องทะเล At Sea- Cruising   (11/10/67)

เริ่มต้นของวันพักผ่อน อิสระ เชิญท่านตื่นเช้าขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์ ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย ณ ห้องฟิตเนส หรือ สนุกกับกีฬาบนลานสปอร์ตคลับ กิจกรรมต่าง ๆ
**เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเช้า เที่ยง บ่าย สายและค่ำ อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่, ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติ  เปิดให้บริการ 20 ชั่วโมง
**เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด บาร์เครื่องดื่มที่กระจายอยู่ทั่วเรือ โรงละคร, ห้องฟังเพลง, ห้องเลานจ์ ท่านที่ชอบดื่มขอแนะนำซื้อแพ็คเกจ เครื่องดื่มบนเรือ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA

msc euribia

วันที่แปดของการเดินทาง:ท่าเรือ Kiel ประเทศเยอรมันี (12/10/67)

เรือเทียบท่าเมืองคีล เวลา 09.00 – 19.00 น.
07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
09.00 น. เรือเทียบท่าเมืองคีล  ประเทศเยอรมนี
“Welcome toKiel, Germany”
10.00 น.  ขอนัดพบท่านที่ เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 กลางเรือ แล้วนำท่านขึ้นฝั่ง
ท่องเที่ยวโดยรถ เดินทางสู่เมืองลือเบคค์ (LUBECK) เป็นเมืองเก่าในรัฐชเลสวิค-โฮลชไตน์ ของเยอรมันนี ประวัติศาสตร์ยุคกลางของเมืองได้รับการอนุรักษ์ไว้ คือ โบสถ์อันงดงาม และอาคารสถาปัตยกรรมอื่น ๆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น นำชมย่านประวัติศาสตร์  เมือง Hanseatic แห่งลือแบค ย่านเมืองเก่า Lubeck ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำทราฟ Trav ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ชมอาคารที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และสมัยใหม่ โบสถ์ อาคารราชการ เช่น นำชมประตูเมืองสมัยศตรวรรษที่ 15  Holstentor (ประตู Holsten)เป็นหนึ่งในประตูยุคกลางของเมืองเก่า Luebeck อาคารอิฐที่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดแห่งนี้มี สร้างด้วยหอคอย 2 หลังและอาคารกลาง 1 หลัง โดยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองเก่า และมีพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับประวัติศาสตร์ของ Luebeck  ถนน Breite Straße เป็นถนนยาว 450 เมตรที่ตัดจากเหนือจรดใต้ผ่านใจกลางย่านเมืองเก่า มีร้านขายสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ และอัญมณีจากดีไซเนอร์ โดยเป็นสถานที่ยอดนิยมในเมืองสำหรับนักต่อรองราคา Breite Straße เป็นถนนคนเดินที่คุณไม่เพียงพบร้านบูติกทันสมัยและห้างสรรพสินค้าเท่านั้น แต่ยังมีบาร์และร้านอาหารมากมายอีกด้วย
ได้เวลาสมควร เดินทางกลับสู่เมืองคีล นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย 
18.00 น. เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
สำหรับค่ำคืนนี้ บนเรือจะมีการแต่งกายแบบทางการ เพื่อร่วมงานเลี้ยงอำลา (เป็นกิจกรรมตามอัธยาศัย)ค่ำคืนสุดท้ายบนเรือสำราญหรูลำนี้
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ขอแนะนำให้ท่านได้ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ ยูโรปา ชั้น 5 และ 6 หัวเรือ แล้วร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ฟังเพลงจากนักร้องเสียงดีนักดนตรีมีฝีมือที่ห้องเลาจน์และบาร์ต่าง ๆ ได้ทั่วเรือ
19.00 น.  เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย ออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
***คืนนี้ทุกท่านจัดกระเป๋าให้เรียบร้อย และวางไว้หน้าห้องตามเวลานัด ตรวจสอบเวลาจากเอกสารเรืออีกครั้ง เพื่อเจ้าหน้าที่เรือจะนำไปจัดเตรียมไว้พร้อมส่งให้คณะในวันรุ่งขึ้น
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA

lubeck

วันที่เก้าของการเดินทาง : โคเปนเฮเกน(13/10/67)

เรือสำราญเทียบท่าเมืองโคเปนเฮเกนตั้งแต่เวลา 08.00 น.
07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น. เรือเทียบท่าเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก|
08.30   หลังอาหารเช้า ขอเรียนเชิญทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบของเราที่ เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 กลางเรือ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกลงจากเรือ
จากนั้น พากันลงไปรับกระเป๋าสัมภาระที่อาคารผู้โดยสาร
“Welcome Back to Copenhagen, Denmark”
09.00 น.  นำท่านสู่เมืองโคเปนเฮเกน ชมสถานที่สำคัญต่าง  ๆ บริเวณรอบตัวเมืองโคเปนเฮเกน สถานที่สำคัญ ศาลากลาง City Hall Copenhagen ถ่ายรูป เดินเล่น เชื่อมต่อ สู่ ถนนชอปปิ้งทียาวที่สุดในโลก กว่า 1.8 กิโลเมตร “ถนนสตรอยก์ Stroget” ที่ตั้งของห้าง Illum  ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Prada และสินค้าเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า บนถนน  ชอปปิ้งนี้ พร้อมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และงานคราฟดี ๆ มากมายให้เลือกซื้อ
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่  จนถึงเวลานัดหมาย
14.00 น.นำชม พระราชวังอามาเลียนเบอร์ก (ด้านนอก) พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโคที่สวยงามยิ่ง และยังเป็นที่ปฎิบัติภารกิจราชการงานปัจจุบันของราชวงศ์เดนมาร์ค ท่านสามารถชมพิธีการทหารเปลี่ยนเวรยามตามเวลา (ถ้ามี)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ที่กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เดินเล่น พักผ่อนที่สำคัญ ท่าเรือ NyhavnHarbourท่านจะเพลิดเพลินกับการชมสถานที่ บ้าน ร้านค้า หลากสีสรร และบรรยากาศกินดื่มบริเวณท่าเรือ รวมถึง สถานที่สำคัญ บ้านเลขที่ 20 ของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน ที่เคยใช้เป็นที่เขียนนวนิยายหลายเรื่อง ปัจจุบันเป็นร้านค้าของที่ระลึก  ชมการวางผังเมืองเก่าแห่งนี้ กลายเป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมที่ชวนฝันที่มีสาระและไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง มีเวลาให้อิสระเดินเล่น ถ่ายรูป จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเช็คอินโรงแรม Scandic Copenhagen 4 ดาว หรือ ระดับเดียวกัน

nyhavn norway

วันที่สิบ ของการเดินทาง : โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - กรุงเทพฯ (14/10/67)

06.00 น. เช็คเอาท์สัมภาระ พร้อมเดินทางสู่ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน เพื่อเช็คอินตั๋ว
09.20 น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ QR 162
(09.20-16.20)+QR 838(19.15–06.10+1) อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่การ์ต้า

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง : กรุงเทพฯ  (15/10/67)

06.10 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*************Cruise Tour Experts by CHIC JOURNEY********************

อัตราค่าบริการ
|เดินทางวันที่ 5 - 15 ตุลาคม 2567

ราคาท่านละ

ห้องพักเดี่ยว

ห้องพักด้านใน (Interior) พัก 2 ท่าน

ราคาท่านละ

159,900.- บาท

189,900.- บาท

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) พัก 2 ท่าน

ราคาท่านละ

185,900.- บาท

231,900.- บาท

ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (Business Class)  เพิ่มประมาณท่านละ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

 

Visitors: 133,169