ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาล KAWAZU SAKURA 6วัน 4คืน เดินทาง 22-27 กุมภาพันธ์ 2567 | สายการบิน Japan Airline (JL)

รหัสสินค้า : CJN_C001_Kawazu Sakura in Winter_22-27 Feb.24_JL

ราคา

78,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 78,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

KAWAZU SAKURA IN WINTER | 6 วัน 4 คืน

เทศกาล “คาวาซึซากุระฤดูหนาว ครั้งที่ 34”

#ญี่ปุ่น#ซากุระ

ราคา: 78,900.-บาท

โดยสายการบิน: Japan Airline (JL)

ไฮไลท์

เพลิดเพลินกับมนต์เสน่ห์ความงามของดอกซากุระพันธุ์คาวาซึกับ “เทศกาลคาวาซึซากุระฤดูหนาว ครั้งที่ 34” ซึ่งบานเร็วกว่าพันธุ์อื่นๆ

สัมผัสประสบการณ์นั่งกระเช้าลอยฟ้าในเมืองแบบถาวรแห่งแรกของญี่ปุ่น มองเห็นเมืองได้แบบ 360 องศา

สนุกกับกิจกรรมเก็บ “สตรอเบอรี่” สดๆจากสวน รสชาติหวาน หอม อร่อย

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนราม่า “อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค”

เดินเล่น “ซูเซ็นจิ อนเซ็น” เมืองแห่งประวัติศาสตร์เก่าแก่ จนได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต”

สักการะ “วัดคาวาซากิไดชิ” วัด 1 ใน 3 ของคันโตที่มีชื่อเสียงเรื่องปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในจังหวัดคานากาว่า

พิเศษ!! เมนูอัพเกรดอาหารประเภทปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน (Rokkasen)

***อิสระวันฟรี ช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม เช่น "ดิสนีย์แลนด์" หรือ "ดิสนีย์ ซี พาร์ค"

▪วัดคาวาซากิ ไดชิ เฮเคนจิ ▪กระเช้าลอยฟ้าโยโกฮาม่า (กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของโยโกฮาม่า) ▪โกดังอิฐสีแดงโยโกฮาม่า ▪ปราสาทโอดาวาระ ▪อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค(กระเช้าไฟฟ้า) ▪ซูเซนจิอนเซ็น ▪วัดซูเซนจิ ▪ทางเดินป่าไผ่ซูเซนจิ ▪เดินข้ามสะพานแห่งความรัก ▪โกเท็มบะ ▪ช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (จังหวัดชิซึโอะกะ) ▪ศาลเจ้าเมจิ ▪อิสระช้อปปิ้งถนนทาเคชิตะ และย่านโอโมเตะซันโดะ 

เดินทาง: 22-27 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ กรุณาสอบถามที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

KAWAZU SAKURA IN WINTER

#ญี่ปุ่น#ซากุระ

กำหนดการเดินทาง

22 ก.พ. 67  ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

19:00 น.  พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ Pเคาน์เตอร์โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์

หมายเหตุ  เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก อย่างน้อย 30 นาที

22:05 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034

(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

23 ก.พ. 67  ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว)  เมืองโยโกฮาม่า - วัดคาวาซากิ ไดชิ เฮเคนจิ – กระเช้าลอยฟ้าโยโกฮาม่า (กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของโยโกฮาม่า) – โกดังอิฐสีแดงโยโกฮาม่า – เมืองอะตามิ - ปราสาทโอดาวาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติญี่ปุ่น

06:10 น.  เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนดะบนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย...

นำท่านชม “วัดคาวาซากิไดชิ เฮย์เคนจิ” วัดสำคัญแห่งภูมิภาคคันโต ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1128 เพื่อใช้กราบไหว้พระสงฆ์โคโบไดชิ คูไค (774-835) พระผู้ปฏิบัติธรรมและเผยแพร่ศาสนาพุทธ        ที่สำคัญของญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางของการสักการะสำหรับผู้นับถือศรัทธาและเพื่อเผยแพร่คำสอนของ Kobo Daishi ผู้คนมากมายที่เดินทางมาวัดคาวาซากิไดชิเพื่อมองหาสิ่งดีๆ อย่างการแก้ปีชงและ  ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นอกจากจะมีรูปปั้นของ Kobo Daishi ซึ่งเห็นได้ทั่วไปในวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้ว เอกลักษณ์ของที่นี่คือ ฮักกาคุ-โกจู โนะ โท หรือ เจดีย์แปดเหลี่ยม 5 ชั้น ความหมายคือ พลังปกป้องและความสมบูรณ์ โดยผู้คนนิยมมาที่นี่ช่วงปีใหม่ ในวันที่1-3 มกราคม ซึ่งมีมากถึงราว 3 ล้านคน เพื่อมาอธิษฐานขอให้ภายในหนึ่งปีนี้ปราศจากเรื่องร้ายและมีแต่สิ่งดีๆ…

นำท่านเดินทางสู่เมือง “โยโกฮาม่า” เป็นเมืองหลักของจังหวัดคานากา ตั้งอยู่ติดกับอ่าวโตเกียวใน ภูมิภาคคันโต เป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นและเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคนซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น นอกจากนี้เมืองโยโกฮาม่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและเป็นศูนย์กลางในด้านการค้ากับชาติอื่นๆ มีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทั้งชาวจีนและชาวตะวันตก... นำท่านนั่ง “กระเช้าลอยฟ้าโยโกฮาม่า (Yokohama Air Cabin)” กระเช้าลอยฟ้าใจกลางเมืองโยโกฮาม่าแห่งแรกของญี่ปุ่น เรียกได้ว่าสามารถชมเมืองแบบมุมสูงมุมปังๆ ได้อย่างจัดเต็ม เพราะตัวกระเช้ากรุกระจกรอบทิศทาง เรียกได้ว่าเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบ 360 องศาเลยทีเดียว ความพิเศษที่สำคัญที่สุดของ "YOKOHAMA AIR CABIN" คือคุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นบนฟ้าได้อย่างสบาย ๆ โดยการลอยบนฟ้าผ่านใจกลางของย่านมินาโตะมิไรในโยโกฮาม่าในเวลาประมาณ 5 นาที นี่เป็นกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกในญี่ปุ่นที่วิ่งลอดผ่านระหว่างอาคารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนอยู่ใกล้ ๆ อาคารสถานีก็จะลอยอยู่ใกล้กับพื้นดิน และท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพจากห้องโดยสารที่ทอดผ่านเหนือถนนและทางเดินเล่นได้โดยตรงราวกับเดินเล่นเหนือถนนเหล่านั้น ที่จุดสูงสุดบนเส้นทาง ท่านก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของมินาโตะมิไรจากบนฟ้าได้ที่ความสูงประมาณ 40 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 630 เมตร

นำท่านชม “โกดังอิฐแดง” หรือที่หลายคนเรียกว่า “Akarenga Soko” เป็นอาคาร 2 หลังที่ออกแบบในสไตล์ยุโรป สร้างด้วยอิฐแดง ตั้งอยู่ภายในย่านมินาโตะมิไร (Minato Mirai 21) ของเมือง
โยโกฮาม่า(Yokohama) ซึ่งเป็นเมืองท่า ในอดีตอาคารเหล่านี้เป็นโกดัง จัดเก็บสินค้า นำเข้าและส่งออก ของศุลกากร ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารให้กลายเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีสินค้ามากมาย และทำให้กลายเป็นสถานีที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยว…

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอดาวาระ” ตั้งอยู่ในเขตสวนสาธารณะโอดาวาระโจชิ จังหวัดคานางาวะ เป็นปราสาทที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม อยู่ใกล้กับเมืองหลวงโตเกียวมากที่สุด โดยมีส่วนต่างๆ ของปราสาทอยู่ค่อนข้างจะครบ เช่น หอคอยปราสาท กำแพง ประตูและอาคารต่างๆ โดยภายในจะจัดเป็นพิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับปราสาทแห่งนี้ เช่น ชุดเกราะซามูไรอาวุธและข้าวของเครื่องใช้โบราณต่างๆ ปราสาทโอดาวะระสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 และตัวปราสาทได้ถูกทำลายลงเมื่อปี 1703 จากแผ่นดินไหว แต่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ในภายหลัง และ ไฮไลท์สำคัญของปราสาทโอดาวาระ คือสวนที่อยู่รอบๆ ปราสาทจะมีคูน้ำและสะพานสีแดง พอถึงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบาน จะกลายเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วย…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
“เมืองอะตามิ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโตเกียว อาตามิมีวิวทะเลสวยและยังขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นเมือง อนเซ็นที่มีอาหารอร่อยมาก จึงนับว่าเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลยอดนิยม เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่พักเรียวกัง พิพิธภัณฑ์ และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆ มากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พักSEASIDE ATAMI HOTEL  [ห้องพักขนาด 40 ตรม.]

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม...อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

พิเศษ    โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

24 ก.พ. 67  อะตามิ – อิซุ - อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค(กระเช้าไฟฟ้า) - ซูเซนจิอนเซ็น – วัดซูเซนจิ - ทางเดินป่าไผ่ซูเซนจิ - เดินข้ามสะพานแห่งความรัก - เมืองคาวาซึ  - เทศกาลคาวาซึซากุระฤดูหนาว ครั้งที่ 34 - เมืองชิโมดะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติญี่ปุ่น

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค”เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งอยู่บนภูเขาคัตสึรากิ ที่มี
ความสูง 452 เมตร มีองค์ประกอบที่เรียก “แอร์พาร์ค” โดยใช้เวลาแค่ 7 นาทีสำหรับนั่งไปบนยอดเนินเขาด้วย “กระเช้าไฟฟ้า” การเดินทาง 1,791 เมตรผ่านระดับความสูง 411 เมตรที่ต่างระดับกัน ภายในพื้นที่เป็นที่ตั้งของ “ระเบียงชมวิวภูเขาไฟฟูจิ” ที่จัดเตรียมไว้เพื่อชมวิวภูเขาฟูจิโดยเฉพาะ
เราจึงจะได้เพลิดเพลินกับวิวภูเขาไฟฟูจิและอ่าวซุรุกะ แบบ 360 องศาเลยทีเดียว แถมยังมีบริการ
แช่เท้าในอนเซ็นไปพร้อมกับการชมวิว นอกจากนี้ด้านบนยังมีศาลเจ้าและพระพุทธรูปหินจิโซขนาดล็ก 100 องค์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะขึ้นมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเรื่อง
โชคลาภ รวมถึงเนื้อคู่กันอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ “ชูเซ็นจิ อนเซ็น” มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปีตั้งอยู่บนภูเขาใจกลางคาบสมุทรอิซุ จังหวัดชิซูโอกะ  อนเซ็นแห่งนี้ มีแม่น้ำคัตสึระ ใสบริสุทธิ์ไหลผ่าน ก่อให้เกิดเป็นทัศนียภาพงดงามน่ารื่นรมย์ จนได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” แห่งอิซุ        อีกทั้งเมืองแห่งนี้ตั้งชื่อตาม “วัดชูเซ็นจิ” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมือง… นำท่านเยี่ยมชม “วัดชูเซ็นจิ” โดยปกติก่อนเข้าสักการะวัด หรือศาลเจ้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องล้างมือล้างปากก่อน และวัดแห่งนี้      มีความพิเศษกว่าที่อื่นเพราะน้ำที่เราใช้ชำระล้างนั้นเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ...ให้ท่านดื่มด่ำไปกับธรรมชาติทั้งการเดินชมเมืองโดยเดินข้าม “สะพานแห่งความรัก” จุดขอพรให้สมหวังในความรัก ที่ ตัดข้ามแม่น้ำคัตสึระ ซึ่งไหลผ่านกลาง ชูเซ็นจิ อนเซ็น เชื่อกันว่าหากท่านเดินข้ามสะพานและอธิษฐานขอพรในความรัก พรนั้นจะสมหวังดังใจ  นอกจากนี้ยังมี “สวนป่าไผ่” ซึ่งเป็นสวนเล็ก ๆ     ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินชมเมืองเก่า นอกจากนี้ยังมีที่พักเรียวกังแบบโบราณ ร้านค้า และร้านกาแฟ เป็นต้นนำท่านเดินทางสู่ “อาตามิ” เมืองอาตามิตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโตเกียว อาตามิมีวิวทะเลสวยและยังขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นเมือง อนเซ็นที่มีอาหารอร่อยมาก จึงนับว่าเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลยอดนิยม เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่พักเรียวกัง พิพิธภัณฑ์ และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆ มากมาย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร....อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม

บ่าย  นำท่านเดินสู่เมือง “คาวาซึ” เพื่อนำท่านชม “เทศกาลประจำปีคาวาซึซากุระฤดูหนาว ครั้งที่ 33” ซึ่งนับเป็นเทศกาลที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเต็ม (ต้นเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนมีนาคม) ซึ่งดอกซากุระที่เมืองนี้จะเริ่มผลิบานก่อนเมืองอื่น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ทำให้เป็นเทศกาลดอกไม้ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จุดเด่นของเมืองนี้ท่านจะสามารถชมต้นซากุระขนาดใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีต้นซากุระเรียงรายเป็นทิวแถวยาวตลอดริมแม่น้ำคาวาซึ ระยะทางร่วม 2 กิโลเมตร ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจท่ามกลางสีสันของดอกซากุระสวยงาม บรรยากาศที่หนาวเย็นสุดแสนโรแมนติค สถานที่ท่องเที่ยวนี้นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หาชมยากในโลกที่ห้ามพลาดอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ชิโมดะ” ตั้งอยู่ในจังหวัดชิซูโอกะ บนคาบสมุทรอิซุ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะฮอนชู เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์เพราะล้อมรอบไปด้วยทะเลและภูเขา ความสวยของหาดทรายยังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่คนนิยมมาเล่นน้ำทะเลและพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย…

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม...อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHIMODA PRINCE HOTEL [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 35 ตรม.]

พิเศษ  โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น

มาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

25 ก.พ. 67  ชิโมดะ - เก็บสตอเบอร์รี่สดจากไร่ - โกเท็มบะ -  ช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต(จังหวัดชิซึโอะกะ) - มหานครโตเกียว – อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูอัพเกรดอาหารประเภทปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน (ไม่อั้น)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนุกกับประสบการณ์ในการเก็บผลสตอเบอรี่สดจากไร่ “สตรอเบอรี่”     ให้ท่านได้เก็บสตอเบอรี่สดจากต้นและอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่ ด้วยขั้นตอนของวิธีการปลูกที่พิถีพิถัน ความเอาใจใส่ตั้งใจดูแลด้วยวิธีธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีการใช้สารเคมีเพื่อก่อให้เกิดอันตราย         จึงได้ผลใหญ่สีแดงสดทั่วทั้งลูกและหวานหอม รับประกันความอร่อยแน่นอน(สายพันธุ์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)... นำท่านเดินทางสู่เมือง “โกะเท็มบะ” มีพื้นที่ 194.6 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิ และสามารถเดินทางสู่มหานครโตเกียวสะดวกโดยใช้บริการทางรถไฟและรถยนต์ได้ด้วย...

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (คืนเงิน 3,000 เยน)

บ่าย  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง “โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ตศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากันตลอดปี อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมอื่น ๆ มากมาย

นำท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศครีม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 23 ตรม.]

26 ก.พ. 67  โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” (ไม่มีรถโค้ชบริการ)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 23 ตรม.]

เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้งหรูหราและโด่งดังมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น ย่านอิเคะบุคุโร ย่านชินจูกุ ย่านชิบูย่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจูกุ ย่านอากิฮาบาร่า ย่านรปปงหงิ และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย ไม่จำกัดเวลา ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟที่โตเกียว ไม่ยากอย่างที่คิด

“ย่านอิเคะบุคุโร” เพลิดเพลิน กับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซบุอิเคะบุคุโร หรือ ปาร์โก้ เป็นต้น ร้านร้อยเยน ที่สินค้าส่วนใหญ่ภายในร้านล้วนมีราคาร้อยเยน ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ร้านนาฬิกา ร้านเครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก

“ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอ้ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLOร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้า

“ย่านชิบูย่า” มีสิ่งน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น แหล่งธุรกิจ และบันเทิง จุดเด่นของชิบูย่า คือ ห้าแยกข้ามถนน ที่มีคนเดินข้ามไปมากันคึกคัก ใครได้ผ่านมาต้องลองเดินผ่านแยกนี้ดูซักครั้งในชีวิต ย่านนี้มีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่นCENTER GAI เป็นย่านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีคนบอกไว้ว่าเทรนด์ในญี่ปุ่นต่างวิ่งตามย่านนี้ มีร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย ร้านอาหารเปิดจนดึกจนดื่น ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปปิ้งที่มีห้างร้านเต็มสองข้างทาง ห้าง TOKYU HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินค้าไอเดียน่ารัก ๆ ต้องลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมให้ได้ ซึ่งในห้างจะแบ่งหมวดสินค้าชั้นละหมวด ส่วนห้าง LOFT แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักดี เพราะมีตั้งอยู่หลายแห่งในเมืองไทย และเป็นแบรนด์คู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตั้งไม่ไกลกันมากนัก ห้างที่นักช้อปปิ้งรู้จักกันดี คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตั้งแต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินค้าพวกเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย

ทัวร์เสริม เลือกซื้อทัวร์เสริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้

***หากท่านมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริมทุกโปรแกรม กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 21วันก่อนเดินทาง***

ทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค นำท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการสัมผัสการนั่งรถไฟแบบท้องถิ่น โดยมัคคุเทศก์ให้คำอธิบายวิธีการซื้อตั๋วรถไฟ (ไม่รวมในค่าบริการ) มีบริการส่งถึงหน้าสวนสนุก หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค ท่านต้องนั่งรถไฟโมโนเรลไปยังดิสนีย์ซีพาร์คด้วยตัวของท่านเอง โดยค่ารถไฟชำระตามจริงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟได้โดยตัวท่านเอง

27 .พ. 67  โตเกียว - ศาลเจ้าเมจิ - อิสระช้อปปิ้งถนนทาเคชิตะ และย่านโอโมเตะซันโดะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ JL707

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมและร่วมสักการะ “ศาลเจ้าเมย์จิ” ซึ่งเป็นศาลเจ้าอันเก่าแก่ของลัทธิชินโต มาตั้งแต่สมัยเอโดะ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางมหานครโตเกียว โดยทุก ๆ ปี จักรพรรดิ์ของญี่ปุ่นต้องเสด็จไปแสดงสารอวยพรให้แก่ประชาชนที่นี่ ศาลเจ้าเมย์จินี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิ์เมย์จิ และด้วยความร่วมมือของประชาชนที่บริจาคต้นไม้กว่า 100,000 ต้น ทำให้   ศาลเจ้าแห่งนี้มีความร่มรื่นอย่างยิ่ง และด้วยปริมาณของต้นไม้ที่มากมายจึงทำให้สวนของศาลเจ้าแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่ตามไปด้วย ซึ่งทางเข้าของศาลเจ้ามีทางเข้าออกหลายประตู แต่ระยะทางจากประตูทางเข้าไปยังตัวของศาลเจ้านั้นทำให้มีระยะทางที่ค่อนข้างไกลสักนิด แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทางเดินเท้าที่ปูไปด้วยหินกรวดทำให้ท่านสามารถดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แทบจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือใจกลางมหานครโตเกียว

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง “ถนนทาเคชิตะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฟชั่นและอาหาร ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านสไตล์ล่าสุดแหล่งแฮงเอาท์ของวัยรุ่นและของว่างแปลก ๆ ไม่ว่าคุณจะต้องการช้อปปิ้งอย่างจริงจัง หรือเพียงแค่ต้องการดูว่ามีอะไรกำลังอินเทรนด์ก็ควรค่าแก่การเยี่ยมชม และบางครั้งผู้ซื้อก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้เช่นเดียวกับร้านค้าต่างๆ และอีกย่านที่ไม่ควรพลาด“ถนนโอโมเตะซันโดะ” เป็นชื่อของถนน สถานีรถไฟ และย่านการค้าแฟชั่นในแขวงมินาโตะและแขวงชิบูย่า กรุงโตเกียว ใกล้กับสถานีรถไฟฮาราจูกุ ถนนทาเคชิตะ ในอดีต     ถนนสายนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเส้นทางเดินทางไปศาลเจ้าเมย์จิซึ่งสร้างถวายแด่จักรพรรดิไทโช ปัจจุบันโอโมเตะซันโดะ เป็นถนนสายสำคัญที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าแฟชั่นชื่อดังจาก ทุกมุมโลก เช่น หลุยส์ วิตตอง ปราด้า ทอด'ส ดิออร์ กุชชี่ แก็ป และซาร่า ซึ่งเปรียบเสมือนถนนช็องเซลีเซแห่งโตเกียว…

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

14:00น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ดำเนินการโดยบริษัท
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก

18:10น.  เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่JL707               

23:35น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ

(ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามกำหนดการของสายการบิน)

 

*****Travel Around the World by Chic Journey*****

หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทาง

ตาราง

การเดินทาง

2567

ผู้เดินทาง

ราคา (บาท l ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

(บาท)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม

1+2

1

ราคาทัวร์

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

2

ราคาตั๋วเครื่องบิน

ระหว่างประเทศ

ชั้นประหยัด

รวมภาษีเชื้อเพลิงแล้ว

22 - 27

ก.พ.

ผู้ใหญ่

78,900

51,900

27,000

12,900

เด็กมีเตียง (06-11 ปี)

78,900

51,900

27,000

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี)

69,900

42,900

27,000

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งบนรถโค้ช

โปรดสอบถาม

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่ามัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

Visitors: 128,682