ทัวร์ญี่ปุ่นSPACIA X 6วัน 4คืน เดินทาง 11-16 กุมภาพันธ์ 2567 | สายการบิน Japan Airline(JL)

รหัสสินค้า : CJN_C001_Janpan X Unseen Snow Village_6D4N_11-16 Feb.24_JL

ราคา

83,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 83,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

JAPAN X UNSEEN SNOW VILLAGE | 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาว เล่นหิมะ ชมมรดกโลก

#ญี่ปุ่น#หิมะ#snow

ราคา: เริ่มต้น 83,900.-บาท

โดยสายการบิน: Japan Airline [JL]

ไฮไลท์

นั่ง “รถไฟด่วนพิเศษสเปเซีย เอ็กซ์ (SPACIA X)” รถไฟด่วนพิเศษระดับเฟิร์สคลาส สีขาวดูหรูหรา

สนุกกับกิจกกรมฤดูหนาว “ลานสกี กาล่า ยูซาวะ สโนว์ รีสอร์ท” ท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลน

ถ่ายภาพ “หมู่บ้านโอชิ” วิวหมู่บ้านริมน้ำท่ามกลางหิมะ “Hallstatt (ฮัลล์สตัทท์)” แห่งญี่ปุ่น

ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมที่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” มรดกโลกแห่งนิกโก้

สัมผัสถึงเสน่ห์ของญี่ปุ่นโบราณและวิถีชีวิตที่เก่าแก่แบบญี่ปุ่นได้ที่ “หมู่บ้านโออุจิจุคุ

เปิดประสบการณ์การแช่อนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น 3 คืน

พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ ชาบูชาบูเนื้อหมู เนื้อวัว และซอฟท์ดริ้งก์ไม่อั้น

▪วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ ▪เยี่ยมชมศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก) ▪ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ ▪เยี่ยมชมน้ำตกเคง่อน (ลิฟต์) ▪ลานสกี “กาล่า ยูซาว่า สโนว์ รีสอร์ท” (ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + กิจกรรมกระดานเลื่อนหิมะ) ▪อุโมงค์แห่งแสง ▪หุบเขาคิโยสึ หรือ Tunnel of Light ▪ชมพระราชวังโซชุนคาคุ ▪โรงกลั่นเหล้าสาเกอิมาโยสึคาสะ ▪จุดชมวิวคาเนยามะ ฟุเรไอ ฮิโรบะ ▪ถ่ายรูปหมู่บ้านโอชิ (ฮัลล์สตัทท์ แห่งญี่ปุ่น) ▪อิสระถ่ายรูปบริเวณทะเลสาบอินะวะชิโระ ▪เยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ ▪นั่งรถไฟสายโทบุ "SPACIA X" รถไฟด่วนพิเศษระดับเฟิร์สคลาส ▪อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ▪อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์ 

เดินทาง: 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ กรุณาสอบถามที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

JAPAN X UNSEEN SNOW VILLAGE
#ญี่ปุ่น#หิมะ#snow

กำหนดการเดินทาง

วันแรก  ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ

19:00 น.  พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ Pเคาน์เตอร์  สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์

หมายเหตุ  เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก อย่างน้อย 30 นาที

22:05 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034

(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันที่สอง  ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว)  บริการมื้อเช้าด้วย “เซ็ทเบนโตะ” - วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ (จังหวัดโทจิกิ) - เยี่ยมชมศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก) - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ - เยี่ยมชมน้ำตกเคง่อน (ลิฟต์) – เมืองยูซาว่าอนเซ็น (จังหวัดนีงาตะ) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

06:10 น.  เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนดะบนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย...

บริการท่านด้วย “เซ็ทเบนโตะ” เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารรองท้องยามเช้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสัมผัสอีกหนึ่งในวัฒนธรรมการทานอาหารแบบชาวญี่ปุ่น...

08:00 น.  นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้”ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “โทจิกิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากมหานครโตเกียว ประมาณ 180 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อุดมไปด้วยธรรมชาติแม้จะอยู่ใกล้ตัวเมือง สภาพอากาศค่อนข้างหนาวช่วงฤดูหนาว สามารถเพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนองเซ็นในขณะที่ชมหิมะได้ สำหรับฤดูร้อนพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือจะมีอากาศเย็นเป็นพื้นที่ที่นิยมในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิในแต่ละวันนั้นแตกต่างค่อนข้างมากซึ่งทำให้สามารถที่จะปลูกพืชที่มีคุณภาพดีได้

นำท่านชม “ศาลเจ้าโทโชกุ”เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอะยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพเจ้าคุ้มครอง และปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคำสอน บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า แล้วชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า 5,000ชิ้น แล้วตื่นตากับซุ้มประตูโยเมย์มง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่น และยังเป็นศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประทศญี่ปุ่นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร100หัวซุ้มประตูแมวนอนหลับเพดานมังกรหัวเราะเป็นต้น ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจในการบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ “กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ”(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง)หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมีโอกาสได้มาเยือนนิกโก้ เป็นกระเช้าที่พาขึ้นไปชมวิวมุมสูงที่สวยงามที่สุดของนิกโก้ มีความสูง 1,373 เมตร จากจุดชมวิวด้านบน เราจะมองลงไปเห็นน้ำตกเคง่อน และทะเลสาบชูเซ็นจิ ที่มีบรรยากาศสวยงามตั้งอยู่เบื้องล่าง… นำท่านชมความงาม “น้ำตกเคง่อน” น้ำตกที่มีความสูงร่วม 100 เมตร เดินทางสู่จุดชมวิวโดยการลงลิฟต์โดยสารสู่เบื้องล่าง ท่านสามารถดื่มด่ำกับภาพของน้ำตกแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมสัมผัสกับสายน้ำที่เย็นชื่นฉ่ำใจ อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมความงามที่ถูกใจเพื่อบันทึกภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อในเขตนี้ได้ตามอัธยาศัย... นำท่านเดินทางสู่จังหวัดกุมมะ เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งระดับภูมิภาค มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องผลิตภัณฑ์จากไม้ต่าง ๆ

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ยูซาว่า” สถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านลานสกีขนาดใหญ่ และมีน้ำแร่ธรรมชาติที่มีชื่อเสียง สตรอเบอร์รี่แสนอร่อย หอมหวานที่สุด ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “นีงาตะ” อยู่ในภูมิภาคชูบุ  มีทั้งพื้นที่ที่ติดกับทะเลและภูเขาสลับซับซ้อน  เรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางภูมิประเทศสูง ผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือ ข้าวคุณภาพสูง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ชายฝั่งทะเลอันงดงาม วิวทิวทัศน์ของภูเขา การแสดงดอกไม้ไฟในฤดูร้อน สกีในฤดูหนาว และการแช่น้ำพุร้อนได้ตลอดทั้งปี...

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ATEMA PLATEAU RESORT BELNATIO [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 35 SQ.M]

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม...

พิเศษ  ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากัน เป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่สาม  ยูซาว่าอนเซ็น - ลานสกี “กาล่า ยูซาว่า สโนว์ รีสอร์ท” (ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + กิจกรรมกระดานเลื่อนหิมะ) - เมืองโทคามาจิ - อุโมงค์แห่งแสงหุบเขาคิโยสึ หรือ Tunnel of Light - เมืองชิบาตะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ลานสกี กาล่า ยูซาวะ สโนว์ รีสอร์ท” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง)หนึ่งในลานสกีที่ใหญ่ที่สุด บริเวณรอบ ๆ มีสกีรีสอร์ทกว่า 20 แห่งโดยรอบ พื้นที่นี้มีชื่อเสียงว่าเป็นสถานที่ที่มีหิมะตกลงมาปกคลุมปริมาณมาก ทำให้ลานสกีกาล่า ยูซาว่า เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถสนุกไปกับการลื่นไถลด้วยสกีจากความสูงตั้งแต่ 1,181 เมตร ไปจนถึง 358 เมตรได้ นับเป็นสกีรีสอร์ทที่เหมาะที่สุดในการเพลิดเพลินไปกับสภาพหิมะที่ตกใหม่ พิเศษในรายการรวมกอนโดล่าและกระดานเลื่อนหิมะสำหรับทุกท่าน อีกทั้งยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ให้ท่านได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า

ราคาไม่รวมค่าเครื่องเล่น ค่าเช่าชุด อุปกรณ์สกี เครื่องเล่นสกี สโนว์บอร์ด และครูฝึก (เวลาเปิดและปิดทำการของลานสกีขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

  • Snowmobile Sled Tour10 นาที (3 ขวบขึ้นไป) ราคา 1,000 เยน
  • Moon Bike 30 นาที (16 ขวบขึ้นไป) ราคา 2,000 เยน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมือง “โทคามาจิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง)หลายอาจจะยังไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่นัก สำหรับเมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนีงาตะ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งหิมะหรือ Snow Country เพราะเมืองนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีหิมะตกมากที่สุดในญี่ปุ่น และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ที่มีหิมะตกมากเป็นพิเศษของญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งความสูงของปุยหิมะที่ทับถมกันนั้นสูงมากถึง 2-3 เมตรเลยทีเดียว... นำท่านชม “Kiyosu Gorge Tunnel” เป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ที่นี่เป็นอุโมงค์ที่สามารถสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและหุบเขาคิโยสึซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสามสุดยอดหุบเขาในญี่ปุ่น และในปี ค.ศ. 2018 อุโมงค์แห่งนี้ได้รับการรีโนเวทใหม่เป็นชิ้นงานศิลปะภายใต้ชื่อ “Tunnel of Light” โดยสถาปนิคชาวจีนชื่อว่า Ma Yansong สังกัด MAD Architects ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก อุโมงค์นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่นากาซาโตะ (Nakasato) มีความยาว 750 เมตร โดยภายในแบ่งทั้งหมดเป็น 4 แพลตฟอร์มที่คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แตกต่างกันไปในคอนเซ็ปต์ “Expression of Color” ใช้ธาตุทั้ง 5 ได้แก่ดิน น้ำ ไฟ ไม้และโลหะ มารังสรรค์ให้เกิดเป็นงานศิลปะในอุโมงค์ดังกล่าว โดยแต่ละโซนก็จะใช้สีสันจากหลอดไฟที่แตกต่างกันออกไป ให้ความรู้สึกลึกลับชวนน่าค้นหา และไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคือบริเวณปลายอุโมงค์ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูป
คอนเซ็ปต์น้ำ โดยด้านบนของอุโมงค์ทำจากสเตนเลสสะท้อนให้เห็นผืนน้ำบริเวณด้านล่าง นอกจากนี้แล้วบริเวณด้านหน้าทางเข้าอุโมงค์ยังมีคาเฟ่เล็ก ๆ และจุดขายของที่ระลึกให้ได้แวะพักผ่อนกันอีกด้วย... นำท่านเดินทางสู่เมือง “ชิบาตะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนีงาตะ มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์อันยาวนานและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม…

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHIRATAMA NO YU KAHOU HOTEL [ห้องพักแบบเสื่อญี่ปุ่น]

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม... บริการด้วยชุดไคเซคิ ชุดสำหรับเป็นการรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซคิ”และยังได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

พิเศษ  ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่สี่  ชิบาตะ - ชมพระราชวังโซชุนคาคุ - โรงกลั่นเหล้าสาเกอิมาโยสึคาสะ (พิเศษ มอบของระลึก: ข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิคาริ 450 กรัม) - เมืองโอนุมะ (จังหวัดฟุคุชิม่า) - จุดชมวิวคาเนยามะ ฟุเรไอ ฮิโรบะ - ถ่ายรูปหมู่บ้านโอชิ (ฮัลล์สตัทท์ แห่งญี่ปุ่น) - เมืองอินะวะชิโระ (จังหวัดฟุคุชิม่า) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม “พระราชวังโซชุนคาคุ” สร้างในปี 1907 ริมแม่น้ำสุมิดะของโตเกียว จากนั้นย้ายไปที่เมืองชิบาตะในปี 2025 ตัวอาคารมีลักษณะเฉพาะด้วยโครงสร้างไม้ผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นและตะวันตกที่มีรูปลักษณ์ภายนอกสไตล์ญี่ปุ่น และภายในสไตล์ตะวันตกพร้อมเก้าอี้และโคมไฟระย้า เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพระราชวังเมจิ (ปัจจุบันคือพระราชวังอิมพีเรียล) ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น และให้ความรู้สึกย้อนยุคอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากอาคารสไตล์ตะวันตก และบรรยากาศคลาสสิกอันงดงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม...

นำท่านเดินทางสู่ “โรงกลั่นเหล้าสาเกอิมาโยสึคาสะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:35 ชั่วโมง)จังหวัดนีงาตะ เป็นโรงกลั่นสาเกที่ใช้กรรมวิธีการกลั่นที่ใช้จุนไม (สาเกบริสุทธิ์) ทั้งหมด ไม่มีการผสมแอลกอฮอล์เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1767 ให้ท่านได้เดินชมขั้นตอนการผลิตสาเกแบบดั้งเดิมซึ่งหาชมไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน หลังจากเดินดูกรรมวิธีการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถลิ้มลองสาเกรสเลิศ และยังสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากได้อย่างดีอีกด้วย...

พิเศษ  ข้าวโคชิฮิคาริ เป็นสายพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศ เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง ถูกปลูกบนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ น้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงต้นกล้ามีความบริสุทธิ์สูง และเป็นการปลูกแบบออร์แกนิค เป็นที่ยอมรับแล้วว่าข้าวโคชิฮิคาริเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีรสชาติหวานธรรมชาติ มีกลิ่นหอม เนื้อสัมผัสนุ่มละมุนลิ้น หลังหุงแล้วเม็ดข้าวจะขึ้นเงาวาวสวย มอบข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิคาริ ท่านละ 450 กรัม เป็นของที่ระลึก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอนุมะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุคุชิม่ามี ชื่อเสียงในด้านภูมิประเทศทางธรรมชาติที่สวยงามและมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนาน เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงภูเขาที่สวยงาม น้ำพุร้อน และสถานที่ทางประวัติศาสตร์… นำท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวคาเนยามะ ฟุเรไอ ฮิโรบะ” เป็นจุดชมวิวหมู่บ้านชนบทในเมืองคาเนยามะ ที่มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติของขุนเขาและแม่น้ำทาดามิ ท่านจะได้เดินชมหมู่บ้านเล็กๆ ในท้องถิ่น แวะซื้อของที่ระลึก และชมวิวที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ไฮไลท์ของจุดชมวิวบริเวณนี้คือช่วงที่มีรถไฟแล่นเลียบแม่น้ำทาดามิโดยมีฉากหลังเป็นภูเขา แม่น้ำ และหมู่บ้าน ให้บรรยากาศชนบทที่เรียบง่ายและงดงาม โดยเฉพาะในฤดูหนาวภาพรถไฟวิ่งผ่านทิวทัศน์ที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ราวกับภาพวาดพู่กันจีนที่มีเพียงสีขาวดำ... ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปจุดชมวิว “หมู่บ้านโอชิ” วิวหมู่บ้านริมน้ำท่ามกลางหิมะที่ว่ากันว่าคล้ายวิว “Hallstatt (ฮัลล์สตัทท์)”ในแบบฉบับญี่ปุ่น ตัวหมู่บ้านและฉากหลังเป็นภูเขาตั้งตระหง่าน สะท้อนลงบนแม่น้ำ เกิดเป็นวิวทิวทัศน์งดงาม... นำท่านเดินทางสู่เมือง “อินะวะชิโระ”

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL LISTEL INAWASHIRO [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 37 SQ.M]

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม... บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารคาว หวาน ให้ท่านเลือกทานได้ตามอัธยาศัย

พิเศษ  ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ห้า  อินะวะชิโระ - อิสระถ่ายรูปบริเวณทะเลสาบอินะวะชิโระ - เยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ  - เมืองคินุกาว่าอนเซ็น (จังหวัดโทชิกิ) - นั่งรถไฟสายโทบุ "SPACIA X" รถไฟด่วนพิเศษระดับเฟิร์สคลาส จากสถานีคินุกาว่าอนเซ็น มุ่งหน้าสู่ สถานีอาซะกุสะ - ขึ้นรถไฟท้องถิ่นเข้าสู่ย่านชินจูกุ  -  อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านอิสระถ่ายภาพ “ทะเลสาบอินะวะชิโระ” เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองอินะวะชิโระ ใจกลางของจังหวัดฟุคุชิม่า และเป็นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติบันได อะซะฮี (Bandai Asahi National Park) ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในแถบนี้ ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้น้ำมีลักษณะของธาตุที่เป็นกรดจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ใต้น้ำได้ ส่งผลให้น้ำใสจนได้รับขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์” โดยเฉพาะฤดูหนาวที่เราจะได้เห็นภาพทิวเขาหิมะสลับซับซ้อนปรากฏบนผิวน้ำใส อีกทั้งสามารถพบเห็นฝูงหงส์ได้ตั้งแต่พฤศจิกายน – เมษายนของทุกปี ภาพของฝูงหงส์นับร้อยตัวที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำจึงเป็นภาพที่คุ้นตาของทะเลสาบแห่งนี้...

นำท่านเดินทางสู่เมือง “มินามิไอสึ”(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:10 ชั่วโมง) เพื่อเยี่ยมชม “หมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ” ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างการเดินทาง สำหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอโดะ (โตเกียวในอดีต) ปัจจุบันที่แห่งนี้ยังถูก    จัดให้เป็นสถาปัตยกรรมของชาติและมีอาหารที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงอย่างมากคือ “เนงิโซบะ” เป็นโซบะที่ใช้ต้นหอมหนึ่งต้นเป็นตะเกียบและเวลาทานก็ต้องทานต้นหอมเข้าไปพร้อมกับเส้นโซบะด้วย… นำท่านเดินทางสู่เมือง
“คินุกาว่า อนเซ็น”(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:45 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการอาบน้ำแร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิกิและไม่ไกลจากเมืองนิกโก้มากนัก ที่นี่ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของเรียวกัง เพราะเป็นแหล่งที่มีน้ำพุร้อนแร่ธรรมชาติคุณภาพสูง ทำให้ที่นี่ถูกรายล้อมด้วยอนเซ็นและเรียวกังมากมายที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ โดยคินุกาว่าถือเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างสม่ำเสมอและมากมายทุกปี...

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     

บ่าย  นำท่านเดินทางโดย “รถไฟด่วนพิเศษสเปเซีย เอ็กซ์ (SPACIA X)” รถไฟด่วนพิเศษระดับเฟิร์สคลาส จาก “สถานีคินุกาว่า อนเซ็น” มุ่งหน้าสู่ “สถานีอาซากุสะ” ในโตเกียว ขบวนรถไฟสีขาวดูหรูหรา เป็นรถไฟที่มีการออกแบบซึ่งผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัย ซึ่งได้นำองค์ประกอบการออกแบบที่ได้ผ่านการขัดเกลามาในประวัติศาสตร์มาพัฒนาให้เข้ากับยุคปัจจุบัน มีที่นั่งหลากหลายทั้งหมด 6 ประเภท ตั้งแต่ที่นั่งมาตรฐาน ที่นั่งพรีเมียมปรับเอนเบาะด้วยระบบไฟฟ้า ไปจนถึงห้องส่วนตัว และที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสอย่าง “ห้องค็อกพิทสวีท (Cockpit Suite)” ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ถึง 7 คน ให้ความรู้สึกราวกับอยู่บนเครื่องบินส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ภายในรถไฟที่ให้บริการเครื่องดื่ม ของว่าง ขนมหวาน รวมถึงสินค้าออริจินัลที่หาซื้อได้แค่ที่นี่เท่านั้น จากนั้นนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็น “รถไฟท้องถิ่น” เพื่อมุ่งหน้าสู่ “สถานีรถไฟชินจูกุ”

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู อาหารสไตล์ญี่ปุ่น มีเสิร์ฟทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัว ไส้กรอก ลูกชิ้นไก่สับ เห็ดนานาชนิด พร้อมผักสดนานาชนิด อาทิ แครอท กะหล่ำปลี ผักกาดขาว เต้าหู้ ข้าวสวย ข้างแกงกะหรี่ ราเมง คิชิเมน กิมจิ ทานพร้อมกับน้ำจิ้มซอสเปรี้ยว หรือน้ำจิ้มงาหอมกรุ่นสูตรเฉพาะของทางร้าน และซอฟท์ดริ้งก์ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL TOKYO[ห้องพักแบบเตียง]

วันที่หก  โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - นาริตะ - อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ  ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL707

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ให้ท่านอิสระกับการเลือกซื้อสินค้า ย่านที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย สามารถหาซื้อสินค้า  หลากชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าจะเป็น ร้านเกมส์  ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง แผนกเครื่องกีฬา และอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าอย่างจุใจ... นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:15 ชั่วโมง)ตั้งอยู่ในจังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นจึงทำให้จังหวัดชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

บ่าย  นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่   “นาริตะ อิออน มอลล์”ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดีๆ และของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนั้นยังมีโซนจัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ

15:00น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง)ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อ การเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนดะ)

18:20น.  เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL 707

23:00น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ

    

*****Travel Around the World by Chic Journey*****

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทาง

 

ตาราง

การเดินทาง

2567

ผู้เดินทาง

ราคา (บาท l ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

(บาท)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม

1+2

1

ราคาทัวร์

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

2

ราคาตั๋วเครื่องบิน

ระหว่างประเทศ

ชั้นประหยัด

รวมภาษีเชื้อเพลิงแล้ว

10-15 ม.ค.

ผู้ใหญ่

85,900

56,400

29,500

13,900

เด็กมีเตียง (06-11 ปี)

85,900

56,400

29,500

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี)

74,900

45,400

29,500

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งบนรถโค้ช

โปรดสอบถาม

11-16 ก.พ.

ผู้ใหญ่

83,900

56,400

27,500

13,900

เด็กมีเตียง (06-11 ปี)

83,900

56,400

27,500

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี)

72,900

45,400

27,500

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งบนรถโค้ช

โปรดสอบถาม

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่ามัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

Visitors: 128,690