ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ก.ค.67 บินCX นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน :HONGKONG

รหัสสินค้า : CJN-P005-MYSP3-HKG3D2N

ราคา

18,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 18,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม :ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 3วัน 2คืน

ราคา : เริ่มต้น 18,999-บาท

โดยสายการบิน : Cathay Pacific (CX)

ฮ่องกง•(นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด)•อ่าวรีพัลส์เบย์•ช้อปปิ้ง Mongkok & Ladies Market•กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน •ซิตี้เกท เอาท์เลต•วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ•วัดหวังต้าเซียน •โรงงานจิวเวลรี่ •วัดแชกงหมิว

พิเศษ บุฟเฟต์ชาบููสไตล์ฮ่องกง เครื่องดื่ม เบียร์ไม่อั้น,อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดลียุนมุนสุดฟินส์

พักโรงแรม 4 ดาว ติดถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย PRUDENTIAL HOTEL

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ **รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

วันแรก:กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด)- อ่าวรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้ง Mongkok & Ladies Market

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว S เคาน์เตอร์สายการบิน Cathay Pacific (CX)พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง 
08.10 น. นำทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX700 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12.10 น. การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบินCHECK LAP KOKสนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ผ่านพิธีการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ฮ่องกง เครื่องดื่ม น้ำอัดลม เบียร์ไม่อั้น!!( 1 )
หลังจากนั้น นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค โดย รถรางพีคแทรม นำท่านชมทัศนียภาพของฮ่องกง  ณ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากจุดนี้ ท่านสามารถเห็นความอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ายภาพกับวิวสวยสุดประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีค
จากนั้นนำท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์”เริ่มต้นขอพรกับ “องค์เจ้าแม่กวนอิม”ปางประทานพรที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก องค์ท่านมีความประณีตงดงามตั้งอยู่บนฐานบัว ขอพรต่อกับ“เจ้าแม่ทับทิม”เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมสักการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอี๊ย”ที่เชื่อกันว่า หากใครได้มาสัมผัสองค์ท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกำมาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกำมาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครั้ง ส่วนท่านใดที่มีบุตรยากหรือ แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha)”จะประสบความสำเร็จเกือบทุกคน แล้วเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าการข้ามสะพานนี้จะสามารถต่ออายุได้ เมื่อข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย หนึ่งในนั้นคือ “องค์เทพจันทราหรือเทพเจ้าแห่งความรัก”องค์ท่านจะมีหนวดเครายาวๆในมือถือหนังสือเล่มใหญ่ข้างๆองค์ท่านจะมีหินสีดำก้อนโตให้อธิษฐานแล้วทำการลูบก้อนหินเชื่อว่าจะนำพาให้พบคู่ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรองค์ท่านแล้วก็จะช่วยให้ความรักมั่นคงและยาวนาน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเหล่าวัยรุ่น Mongkok & Ladies Market ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ตลาดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับตลาดไนท์มาร์เก็ตของเมืองไทยเรานั่นเอง ถือเป็นแลนด์มาร์คที่เหล่าแฟชันนิสต้าโปรดปราน โดยจะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ในถนนแต่ละสายจะมีร้านค้าตั้งอยู่เรียงรายซึ่งจะขายสินค้าในกลุ่มเดียวกัน เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง ฯลฯ ซึ่งท่านยังสามารถต่อรองราคาได้อีกด้วย
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจ***
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางกลับสู่ที่พัก***
ฮ่องกงพักที่::PRUDENTIAL  HOTEL โทร : (+852)- 2311 8222
222 Nathan Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

วันที่สอง:กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำรับของฮ่องกง  ( 2 )
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของฮ่องกง หมู่บ้านนองปิงโดยนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกที่มีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตรโดยเริ่มขึ้นกระเช้าจากสถานีตุงซุงมุ่งหน้าไปยังปลายทางที่หมู่บ้านนองปิง เลื่อนผ่านทะเลจีนใต้และวนอุทยานลันเตาเหนือ รวมระยะเวลา 25 นาที จากมุมมองด้านบนขณะนั่งกระเช้าลอยฟ้านั้น ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง พร้อมชื่นชมทิวทัศน์และภูมิประเทศได้เกือบทุกๆส่วนของเกาะลันเตาที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของป่าไม้ ตั้งแต่จากใจกลางเมืองตุงชุงไปจนถึงหมู่บ้านนองปิงเลยทีเดียว ทั้งยังสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านนองปิง ซึ่งจะมีร้านค้า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ตั้งอยู่เรียงรายตลอดสองข้างทาง แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขั้น เพื่อขึ้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซึ่งประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลินมาเป็นเวลาช้านาน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน และสูง 34 เมตร รวมมูลค่าในการก่อสร้างกว่า 60 ล้านเหรียญฮ่องกงองค์พระนั่งอยู่บนฐานกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ยมเมตตา
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ห้าง  CITYGATE  OUTLET ศูนย์การค้าในรูปแบบของ OUTLET MALL ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเหล่านักช้อปและนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมร้านค้า OUTLET ของเหล่าแบรนด์ดังทั้งหลายไว้อย่างครบครันกว่า 90 แบรนด์ อาทิเช่น MICHAEL KORS, COACH, FILA OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, PANDORA, SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมาย โดยยกขบวนกันมาลดราคาสูงสุดถึง 70%ให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม
***อิสระอาหารกลางวัน-เย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจ***
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางกลับสู่ที่พัก***
ฮ่องกงพักที่::PRUDENTIAL  HOTEL โทร : (+852)- 2311 8222
222 Nathan Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

วันที่สาม:วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว-ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า  อัปเกรด!! มื้อเช้าไม่จำเจ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 3 )
นำท่านเดินทางสู่  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในฮ่องกง ในการขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาให้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษา วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ  'Hung Hom Kwun Yum  Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่ก็เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก  ในแทบทุกวันจะมีผู้คนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด  ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะขอพร เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน อีกหนึ่งวัดดังของฮ่องกง วัดแห่งนี้มีเทพผู้ขึ้นชื่อและศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจ็บ ทั้งสุขภาพของตัวเราเอง คนในครอบครัว และคนที่เรารัก ซึ่งท่านจะได้พบเห็นผู้คนมากมายนำธูปพร้อมกับเครื่องบูชาต่างๆมาสักการะและแก้บนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดสักการะที่เป็นที่นิยมสำหรับการขอพรในด้านความรัก คือ เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าด้ายแดง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพเจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว โดยจะมีด้ายสีแดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ สำหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยกโหลวนั้น ให้ท่านเริ่มทำนิ้วมือสำหรับสอดด้ายแดงตามป้ายกำกับบอกวิธีการที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ห้ามปล่อยให้ด้ายหลุดมือเป็นอันขาดจนกว่าจะเสร็จพิธี
หลังจากนั้น นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ต้นตำรับงานดีไซน์แหวนเพชรกังหันโดยซินแสที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง และได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันทะเลซีฟู้ดลียุนมุน ณ ภัตตาคาร ( 4 )
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดดังของฮ่องกง ที่ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ด้านในศาลจะมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ เชื่อว่าองค์ท่านศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไป และวัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับท่านที่ต้องการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนั้น ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ
จากนั้นให้ท่านทำพิธีหมุน “กังหันแห่งโชคชะตา” หรือ "กังหันนำโชค" เพื่อหมุนรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ามาในชีวิต โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา         
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ให้ตีกลอง 3 ครั้ง เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน และให้พรนั้นสมดังประสงค์
18.35 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบิน Cathay Pacific (CX)เที่ยวบินที่  CX703
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.35 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

5-7 พฤษภาคม 2567

18,999

13,999

10,000

18-20 พฤษภาคม 2567

18,999

13,999

10,000

25-27 พฤษภาคม 2567

18,999

13,999

10,000

2-4 มิถุนายน 2567

18,999

13,999

10,000

21-23 กรกฎาคม 2567

19,999

14,999

10,000

28-30 กรกฎาคม 2567

19,999

14,999

10,000

Visitors: 133,169