ทัวร์ฮอกไกโด21-26 พ.ค.67 บิน TG HOKKAIDO SHIRETOKO FLOWER BLOSSOM พฤษภาคม 2567:JAPAN PREMIUM

รหัสสินค้า : CJN-B002SHIRE240521-HOKKAIDO

ราคา

66,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 66,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

บินตรงฮอกไกโด ชิเรโตะโกะ หมู่บ้านไอนุ 6วัน 4คืน

**เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์

ราคา:66,900.-บาท

โดยสายการบิน :Thai Airways (TG)

บินตรงสนามบินชิโตเซะ•เทศกาลดอกคาโนลาทากิคาวะ•พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งคามิกาวะ•น้ำตกกิงกะ ริวเซ•ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ•ชมทุ่งดอกพิ้งมอส ณ สวนฮิกาชิโมโกโตะ•น้ำตกโกชินโคชิน•ล่องเรือชมแหลมชิเรโตโกะ•เส้นทางชมธรรมชาติทะเลสาบทั้งห้าชิเรโตโกะ•หมู่บ้านชาวไอนุทะเลสาบอาคัง•ชมวิว ณ Terrace of frost tree•ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

**พักออนเซน 3 คืน..พิเศษ...เมนูปิ้งย่างนันดะ ( ปู 3 ชนิด )

เดินทาง : 21-26 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ ; โปรแกรมหน้าเวปไซด์เป็นรายการที่จัดทำล่วงหน้ากรุณาตรวจสอบและเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น. นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข3 เคาเตอร์ D สายการบินไทย
จุดนัดพบ ป้ายบริษัททัวร์ เจ้าหน้าที่บริการช่วยโหลดสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง
23.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) เที่ยวบินที่ TG 670 สายการบินไทย
เที่ยวบินขาไป TG 670  BKK-CTS     23.45-08.30/ เที่ยวบินขากลับ  TG 671CTS- BKK     10.00-15.00
** การจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางทัวร์ไม่สามารถจัดที่นั่งได้ **
** บริการท่านด้วยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสัมภาระท่านละ  25 กิโล**
***สำคัญสำหรับการจองทัวร์ สำหรับอาหารทุกมื้อรบกวนทุกท่านในคณะโปรดระบุรายบุคคลว่าไม่ทานเนื้อวัว / เนื้อหมู / ปลาดิบ / มังสวิรัติ /หรือแพ้อาหารประเภทใดบ้าง มีผลต่อการจัดอาหารให้ในบางมื้อที่เป็นอาหารท้องถิ่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้างานได้ 

วันที่สอง :  สนามบินชิโตเซะ – เทศกาลดอกคาโนลาทากิคาวะ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งคามิกาวะ –น้ำตกกิงกะ ริวเซ –  แช่น้ำแร่

08.30 น. ถึง สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย
นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลดอกคาโนลาทากิคาวะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ดอกเรพซีด ที่นี่ได้ฉายาว่า“ทะเลดอกไม้แฟ่งความสุข” ด้วยความงดงามของทุ่งดอไม้สีเหลืองอันกว้างใหญ่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความอบอุ่น และได้เก็บภาพความประทับใจ (ทุ่งดอกคาโนลาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น)
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งคามิกาวะ เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส รวมถึงชมดาราขึ้นชื่อของที่นี่อย่าง คลิโอเนะ (Clione) หรือผีเสื้อทะเลซึ่งเป็นสัตว์น้ำเค็มที่อาศัยอยู่ใต้น้ำแข็ง และยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ท่านได้ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับที่นี่
กลางวัน  รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง โดยน้ำตกกิงกะมีขนาดความสูง 120 เมตร ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกแม่น้ำสีเงิน เพราะน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ ไขว้กันไปมาดูคล้ายกับเส้นด้ายสีเงิน ส่วนน้ำริวเซอิที่อยู่ถัดไป มีขนาดความสูง 90 เมตร หรือมีอีกชื่อว่าน้ำตกดาวตก เนื่องจากน้ำตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กำลังตกมาจากฟากฟ้า นอกจากนี้น้ำตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย
ค่ำ  รับประทาน อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าพัก ณ โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL
หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนตามอัธยาศัย
** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง **
**กรณีพักออนเซนรบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถนอนพื้นทาตามิได้ หรือต้องการรีเควสเตียง**

วันที่สาม : ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ – ชมทุ่งดอกพิ้งมอส ณ สวนฮิกาชิโมโกโตะ –  น้ำตกโกชินโคชิน – แช่น้ำแร่

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ จากสวนดอกไม้เล็ก ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนท้องถิ่นเพื่อสืบทอดดอกทิวลิป [ดอกไม้ประจำเมือง] ไปสู่รุ่นต่อไป และได้พัฒนามาเป็นอุทยานทิวลิปคะมิยูเบทสึ ปัจจุบันอุทยานแห่งนี้มีดอกทิวลิปสีสันสดใส กว่า 1,200,000 ดอก จากกว่า 120 สายพันธุ์ ที่จะบานทั่วทั้งสวนในฤดูใบไม้ผลิ[ความสวยงามของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
ชมทุ่งดอก PINK MOSS ณ สวนฮิกาชิโมโกโตะ ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะถูกปกคลุมไปด้วยพรมของดอกชิบะซากุระ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของเกาะฮอกไกโดในฤดูกาลดอกชิบะซากุระจะบานทั่วทั้งสวน ซึ่งมีเนื้อที่เทียบเท่า 14 สนามฟุตบอล จะกลายเป็นสีชมพูตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายน ที่นี่จะมีสัญลักษณ์รูปวัวเป็นเอกลักษณ์ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปตามอัธยาศัย [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
ระหว่างทางแวะถ่ายรูปน้ำตกโอชินโกชิน น้ำตกได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในแปดของสถานที่ที่สวยที่สุดในชิเระโตะโกะ ซึ่งมีความสูง 80 เมตร และกว้าง 30 เมตร ลักษณะเด่นของที่นี่คือน้ำตกจะแยกเป็นสองสายและรู้จักกันในนามน้ำตกแฝดที่สวยงามนั่นเอง
ค่ำ  รับประทาน อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
เข้าพัก ณ โรงแรม KIKI SHIRETOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนตามอัธยาศัย
** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง **
**กรณีพักออนเซนรบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถนอนพื้นทาตามิได้ หรือต้องการรีเควสเตียง**

วันที่สี่ :  ล่องเรือชมแหลมชิเรโตโกะ – เส้นทางชมธรรมชาติทะเลสาบทั้งห้าชิเรโตโกะ – หมู่บ้านชาวไอนุทะเลสาบอาคัง – แช่น้ำแร่

เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ล่องเรือชมธรรมชาติของแหลมชิเรโตโกะ ชมความงดงามที่เกิดจากการรังสรรค์จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความงามของน้ำตกหรือถ้ำริมผา นอกจากนี้ไฮไลท์ของการล่องเรือคือท่านอาจจะได้พบกับสัตว์หายากต่างๆที่อยู่ตามชายฝั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พบได้แค่ชายฝั่งนี้เท่านั้นหรือกวางกับสุนัขจิ้งจอกเป็นต้น เส้นทางชมธรรมชาติทะเลสาบทั้งห้าชิเรโตโกะ ทะเลสาบแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบห้าแห่งที่ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าธรรมชาติบนแหลมชิเรโตโกะ เป็นทะเลสาบที่วิวที่สวยงามโอบล้อมด้วยภูเขา และพื้นหญ้ากว้างใหญ่ ให้ท่านเดินชมธรรมชาติสวยงามราวกับสวรรค์บนเดินเลยทีเดียว
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
หมู่บ้านไอนุโคตัน หมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ซึ่งถือว่าชาวไอนุนั้นเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่นเป็นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านของชาวไอนุโบราณและชมร้านค้าพื้นเมืองที่เป็นการดำรงชีวิตของชาวไอนุให้ท่านได้เก็บภาพพร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวไอนุ
เข้าพัก ณ โรงแรม TOKACHIGAWA ONSEN หรือเทียบเท่า
หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนตามอัธยาศัย
** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง **
**กรณีพักออนเซนรบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถนอนพื้นทาตามิได้ หรือต้องการรีเควสเตียง**

วันที่ห้า :  โทมามุ – ชมวิว ณ Terrace of frost tree– ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ***เมนูพิเศษปิ้งย่างร้านดังนันดะ [ปู 3 ชนิด]

เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมวิว ณ Terrace of frost treeตั้งอยู่บนความสูงที่ 1088 เมตร บนพื้นที่สูงแห่งนี้ทำให้เราเห็นทะเลเมฆได้อย่างใกล้ชิด เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มายังเกาะฮอกไกโด มีหลายชั้นแหละมีความสูง และทิศทางต่างๆ กัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับจุดชมวิวที่แตกต่างกันไป   อีกทั้งยังมีโซนให้ทุกท่านได้นั่งพัก จิบชากาแฟ ชมวิวเขาสุดสายตาได้อีกด้วย
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพ สินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ PARCO, MITSUKOSHI, PEVOT, ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น ONISUKA TIGERBAO BAO, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร** อิ่มอร่อยกับเมนูปู 3 ชนิด ณ ร้านนันดะ **
เข้าพัก ณ โรงแรม ANA HOLIDAY INN SAPPORO

วันที่หก: สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG671 สายการบินไทย
15.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับ ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน
[อายุ 8-12 ปี]

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิ่ม

JOINLAND

21-26 พฤษภาคม 2567

66,900.-

63,900.-
 ไม่มีราคาตั๋วเด็ก

58,900.-

7,900.-

38,900.-

Visitors: 128,683