ทัวร์ฮอกไกโด 3-9 ก.ค.67 บิน JL 7วัน 4คืน เทศกาลดอกไม้ไฟมาโคมาไน ชมพลุ กรกฎาคม 2567 :JAPAN PREMIUM

รหัสสินค้า : CJN-B002-HOK0703-HOKKAIDO FIREWORK

ราคา

59,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 59,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

OSAKA HOKKAIDO FIREWORK FESTIVEL

**การันตีที่นั่ง โซนวิวพาโนราม่า**

**อิสระช้อปปิ้งซัปโปโร 1 วัน **

ราคา: 59,900.-บาท

โดยสายการบิน : Japan Airline (JL) เปลี่ยนเครื่องโอซาก้า

สนามบินโอซาก้า(คันไซ)•โอซาก้า•ศาลเจ้าสิมิโยชิไทฉะ-อิออน•สนามบินชิโตเซะ•ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มโทมิตะ•เนินทุ่งข้าวบาเล่ย์ Mild Seven Hill •ทุ่งดอกไม้หลากสี ชิกิไซโนะโอกะ•ชมวิว ณ Terrace of frost tree•กิจกรรมเก็บผลไม้(เชอรี่)•เนินพระพุทธเจ้า(ทุ่งลาเวนเดอร์)•เทศกาลดอกไม้ไฟมาโคมาไน(พลุ 22,000ลูก)•อิสระช้อปปิ้งซัปโปโร (ไม่ใช้รถบัส ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)•ตลาดปลาโจไก•โรงงานช้อคโกเลตอิชิยะ•มิตซุยเอ้าท์เล็ต•สนามบินชิโตเซะ•สนามบินคันไซ(เปลี่ยนเครื่อง )

**พักออนเซน 1 คืน

เดินทาง : 3-9 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ **รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

วันแรก :  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ P สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ จุดนัดพบป้ายบริษัท เจ้าหน้าที่บริการช่วยโหลดสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง
00.25 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินโอซาก้าด้วยเที่ยวบิน JL 728 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

วันที่สอง :  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

08.05 น.  ถึงสนามบินโอซาก้า(คันไซ)ประเทศญี่ปุ่นนำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย
เที่ยวบินขาไป   JL 728    BKK-KIX  00.25-08.05 , JL 2505  KIX-CTS   17.15-18.10
เที่ยวบินขากลับ  JL 2506 CTS-KIX   18.05-21.15 ,JL 727   KIX-BKK       00.55-04.40
** การจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางทัวร์ไม่สามารถจัดที่นั่งได้ **
** บริการท่านด้วยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสัมภาระท่านละ 2 ชิ้น ชิ้นละ 23 กิโล**
***สำคัญสำหรับการจองทัวร์ สำหรับอาหารทุกมื้อรบกวนทุกท่านในคณะโปรดระบุรายบุคคลว่าไม่ทานเนื้อวัว / เนื้อหมู / ปลาดิบ / มังสวิรัติ /หรือแพ้อาหารประเภทใดบ้าง มีผลต่อการจัดอาหารให้ในบางมื้อที่เป็นอาหารท้องถิ่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้างานได้ 
ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ (Sumiyoshi Taisha)ที่มีสะพานโค้งสีแดงสะท้อนกับผิวน้ำอันงดงามเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของเมืองโอซาก้า (Osaka) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 211 ถือเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากของญี่ปุ่น สำหรับตัวอาคารหลักของศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1810 ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าคามิ (Kami) ทึ่คุ้มครองนักเดินทางและชาวเรือ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางมานมัสการในช่วงวันขึ้นปีใหม่เป็นจำนวนมาก ยังมีสะพานโค้งสีแดงซึ่งมีชื่อว่า โซริฮาชิ (Sorihashi) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไทโกะบาชิ (Taikobashi) โดยวิวของสะพานที่สะท้อนกับผิวน้ำนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 วิวที่สวยที่สุดของภูมิภาคคันไซ (Kansai) อีกด้วย
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
หรูหราในราคาย่อมเยา ช้อปปิ้งอิออน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งของฝาก ของใช้ ผลไม้ ขนม และสินค้านานาชนิดหรือเพลิดเพลินกับสินค้าราคาถูก ณ ร้าน 100 เยน
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า(คันไซ)
15.15 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ด้วยเที่ยวบิน JL 2505 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
17.10 น.   ถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด โดยปลอดภัย
ค่ำ  รับประทาน อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าพัก ณ โรงแรม CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม :ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มโทมิตะ – เนินทุ่งข้าวบาเล่ย์ Mild Seven Hill –  ทุ่งดอกไม้หลากสี ชิกิไซโนะโอกะ – บุฟเฟต์เมล่อน – แช่น้ำแร่

เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โทมิตะฟาร์มซึ่งเป็นสถานที่บุกเบิกการปลูกดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้สารพัดชนิดหลากหลายสีสัน และพบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันจนเปรียบเหมือนพรมหลากสีที่พร้อมกันเบ่งบานในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม
เนินทุ่งข้าวเบเล่ย์ Mild seven hill เป็นเนินที่มี landscape สวยลืม อีกเนินนึงในเมือง Biei อยู่บนสาย Patchwork road ไม่ไกลจากต้น Ken and Mary เท่าไหร่ เป็นเนินที่สวยฟินทุกฤดู
กลางวัน  รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น (บุฟเฟ่ต์เมล่อน)
ทุ่งดอกไม้หลากสี ชิกิไซโนะโอกะ หรือ เนินดอกไม้ 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและโรลจังหุ่นฟางขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของสวนแห่งนี้ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ท่านได้เพลิดเพลินชมดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงดอกลาเวนเดอร์และทุ่งดอกไม้หลากสี ที่นี่ได้รับคำนิยมและคำชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด
ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าพัก ณ โรงแรม TOMAMU HOSHINO RESORT
หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนตามอัธยาศัย
** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง **
**กรณีพักออนเซนรบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถนอนพื้นทาตามิได้ หรือต้องการรีเควสเตียง**

วันที่สี่ : ชมวิว ณ Terrace of frost tree – กิจกรรมเก็บผลไม้ (เชอรี่) – เนินพระพุทธเจ้า (ทุ่งลาเวนเดอร์) – เทศกาลดอกไม้ไฟมาโคมาไน (พลุ 20,000ลูก)

เช้า   รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมวิว ณ Terrace of frost treeตั้งอยู่บนความสูงที่ 1088 เมตร บนพื้นที่สูงแห่งนี้ทำให้เราเห็นทะเลเมฆได้อย่างใกล้ชิด เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มายังเกาะฮอกไกโด มีหลายชั้นแหละมีความสูง และทิศทางต่างๆ กัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับจุดชมวิวที่แตกต่างกันไป   อีกทั้งยังมีโซนให้ทุกท่านได้นั่งพัก จิบชากาแฟ ชมวิวเขาสุดสายตาได้อีกด้วย
ฟาร์มเชอรี่ เพื่อสัมผัสและลิ้มรสลูกเชอรี่สีแดงที่สามารถเก็บและกินสด ๆ กับมือได้แบบไม่อั้นอย่างเต็มอิ่มและสามารถซื้อกลับไปเป็นขอฝากได้อีกด้วย
กลางวัน  รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha)ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นโดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จำนวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ
จุดถ่ายรูปเช็คอิน : เนินลาเวนเดอร์ และ รูปปั้นโมอาย
เทศกาลดอกไม้ไฟมาโคมาไนจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ในปีนี้ ดอกไม้ไฟ 22,000 ลูก ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ชมการผสมผสานของดอกไม้ไฟ ดนตรี แสงไฟ และเปลวไฟ! ทีมดอกไม้ไฟ นิฮงบาชิ มารุทามายะ ซึ่งมีส่วนร่วมในการแข่งขันดอกไม้ไฟดนตรีทั่วโลก และทีมดอกไม้ไฟเบนิยะ อาโอกิ ซึ่งได้รับรางวัลหลายครั้งในการแข่งขันดอกไม้ไฟทั่วประเทศ จะกลับมาจัดดอกไม้ไฟอีกครั้งในปีนี้! เราจะส่งมอบศิลปะแห่งแสงที่ยอดเยี่ยมให้กับทุกคนพร้อมกับการจัดแสดงอันทรงคุณค่าที่สามารถพบได้เฉพาะในเทศกาลดอกไม้ไฟมาโคมาไนเท่านั้น
*วันที่ 06 กรกฎาคม 2567วันจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีฝนตก**
***อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
เข้าพัก ณ โรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : อิสระช้อปปิ้งซัปโปโร (ไม่ใช้รถบัส ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)

เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเที่ยวซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพ สินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ PARCO, MITSUKOSHI, PEVOT, ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น ONISUKA TIGERBAO BAO, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในซัปโปรโร
AOAO SAPPORO (ค่าเข้าประมาณ 2000 เยน)พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใจกลางเมืองที่ทานุกิโคจิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้เปิดให้คุณได้เพลิดเพลินจนถึง 4 ทุ่ม และยังสามารถดูเหล่าเจ้าเพนกวินอย่างใกล้ชนิดขนาดแทบจะยื่นมือเข้าไปถึง แล้วก็มี “Nature Aquarium” พื้นที่ที่สวยราวกับหอศิลป์ ซึ่งมีแค่ 3 แห่งเท่านั้น ก็คือ ซัปโปโร โตเกียวและลิสบอน! นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีบาร์เบเกอรี่ ระหว่างหยุดพักจากการเดินเล่นในทานุกิโค
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้เต็มที่กับการเที่ยว
เข้าพัก ณ โรงแรม MERCURER SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก :  ตลาดปลาโจไก – โรงงานช้อคโกเลตอิชิยะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ต – สนามบินชิโตเซะ

เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ตลาดโจไกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ตลาดโจไง” เป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองก็ว่าได้ เพราะที่นี่ได้รวบรวมของกินเด็ดๆ และอาหารทะเลสดๆ มาจากทั่วทุกแห่งในจังหวัดฮอกไกโดมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ เลือกชิมกันอย่างมากมายกว่า 70 ร้าน
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่ สุดของที่นี้คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสาแมารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
มิตสุยเอ้าท์เลตพาร์ค เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจำฮอกไกโด
***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า (คันไซ)
18.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินโอซาก้าด้วยเที่ยวบิน JL 2506 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
21.15 น.    เดินทางถึงสนามบินโอซาก้า เพื่อรอต่อเครื่องสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่เจ็ด : สนามบินโอซาก้า(คันไซ) – กรุงเทพฯ

00.55 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน JL727 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
04.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับ ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน
[อายุ 8-12 ปี]

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิ่ม

JOINLAND

03-09 กรกฎาคม 2567

59,900.-

59,900.-

51,900.-

9,900.-

39,900.-

Visitors: 128,690