CRUISE-RWS ฮ่องกง ไหหลำ WED ก.ย.66-เม.ย.67 ล่องเรือสำราญ 3วัน 2คืน Resort World One ฮ่องกง ซานย่า 2566-2567 :Resort World Cruise

รหัสสินค้า : CTX-QE001 HKG-RW1009

ราคา

11,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 11,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง : Resort World One

เส้นทาง : ฮ่องกง•ซานย่า (เกาะ ไหหลำ)•ฮ่องกง

ราคา : เริ่มต้น11,500.-บาท(โปร Early Bird)

**โปรโมชั่นจองภายใน 22 กันยายน 2566

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ตั๋วเรือ พักบนเรือ 2 คืน , ภาษีท่าเรือ ,อาหารบนเรือทุกมื้อตามที่ระบุในตั๋วเรือ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ,รถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน,ค่าทิปบนเรือ40 USD ,Suite 50 USD/ท่าน/ทริป (ชำระบนเรือ ),ค่าดำเนินการวีซ่า(Sanya) 5 USD ,ทัวร์เสริมบนฝั่ง,ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

ออกเดินทางวันพุธ: ตุลาคม 2566 - เมษายน 2567

วันแรก : เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าเรือ ไคตั๊ก

ฮ่องกงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ด้วยเนื้อที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร และประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็นเขตปกครองที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ฮ่องกงยังเป็นหนึ่งในเขตปกครองตนเองที่พัฒนามากที่สุดในโลก เป็นเมืองที่มีจำนวนตึกระฟ้ามากที่สุดในโลก และมีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ฮ่องกงยังเป็นศูนย์รวมของการช้อบปิ้ง อาหารชั้นเลิศ และสถาณที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย
09.00 น. เช็คอิน ท่าเรือ ไคตั๊ก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
(ท่านควรถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินก่อนเรือออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
13.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ ไคตั๊ก ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชจีนทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏ ของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับประทานอาหาค่ำ ณ ห้องอาหารหลักที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise  Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่โต๊ะ Box office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 7)  และดนตรีสด ตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่านตามอัธยาศัย **(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)
**ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
ท่านสามารถรับประทานอาหารอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้
-ห้องอาหาร The Lido : ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชั้น 12 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Dream Dining Room :ห้องอาหารแบบตะวันตก  ชั้น 6 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Pavilion  :ห้องอาหารแบบจีน  ชั้น 6 (ท้ายเรือ)

วันที่สอง :ซานย่า เมืองทางตอนใต้สุดของมณฑลไห่หนาน หรือเกาะไหหลำ

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารอย่างอิสระ ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จาก กิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่จะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าทีห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน ไม่ว่าเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ
10.00 น.  เรือจอดเทียบ ท่าเรือ ซานย่า สำหรับท่านที่ทำการจอง  ทัวร์บนฝั่ง  กับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลัง  เรือจอด 1 ชั่วโมง
(กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-2 ชั่วโมง)
ซานย่า ได้รับฉายาว่าเป็น "ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้" เป็นเมืองทางตอนใต้สุดของมณฑลไห่หนาน หรือเกาะไหหลำ เปิดฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย โดยจีนมีเป้าหมายผลักดันให้ไห่หนานเป็นเกาะเมืองท่าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี 2035 เป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการ ท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของจีน อากาศค่อนข้างดี ไม่ร้อน มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่25.7 องศา มีชายหาดสวย น้ำทะเลสีฟ้าใส อาหารทะเลในเมืองซานย่ายังขึ้นชื่อว่าสดและอร่อยมาก
สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น
-เข้าชม AQUARIUM THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS ในรีสอร์ทระดับโลกATLANTIS SANYAใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ครึ่ง
–ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วัดหนานซาน (Nanshan Temple) สวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน,หาดต้าตงไห่ (ฮาวายของจีน),ถนนคนเดิน ซานย่า หาดย่าหลง (Yalong Bay ),หาดเทียนหยวน (TianyuanBeach),หาดต้าตงไห่ (Dadonghai Beach),หาดต้าหลาน (DaLan Beach)
-ป่าชายเลนหนานซาน (Nanshan Mangrove Forest), ทะเลสาบฉือฉือ (ChiChi Lake) -วัดหนานซาน (Nanshan Temple) , สวนสัตว์ไหหลำ (Hainan Zoo),สวนสนุกไหหลำ (Hainan Wanda Theme Park),โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง Feng Xiaogang Movie Theme Town,ลู่หุยโถว อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง , ช้อปปิ้งที่ถนน JIEFANG LU และอีกมากมาย
เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
ช่วงค่ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำ กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน กระเป๋าถือ) 
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**
19.00 น.  เรือออกจาก ท่าเรือ ซานย่า ไห่หนาน ประเทศ จีน

วันทีสาม :เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าเรือ

16.00 น. เรือถึงท่าเรือ ไคตั๊ก,ฮ่องกง
หลังจากที่ทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง
**กรุณาตรวจสอบสิ่งของ ของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey
หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

“ โปรโมชั่น พิเศษ เปิดเส้นทางใหม่จองวันนี้ – 22 กันยายน 66 นี้ เท่านั้น “

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (เดินทางทุกวันพุธ) กันยายน 66- เมษายน 67 (LOW SEASON)
ก.ย.66:วันที่ 27-29 // ต.ค.66:วันที่ 11-13, 25-27
พ.ย.66:วันที่ 8-10,15-17,22-24 // ธ.ค.66:วันที่ 6-8
ม.ค.67:วันที่ 3-5,17-19 // ก.พ.67:วันที่ 28-1 มี.ค.
มี.ค.67:วันที่ 13-15, 27-29 // เม.ย.67:วันที่ 10-12,17-19,24-26
ราคาเริ่มต้น

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(ท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
(Inside)

11,500.-

11,500.-

6,500.-

6,500.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
(
Oceanview)

14,500.-

14,500.-

7,700.-

7,700.-

ห้องพักแบบมีระเบียง
(Balcony)

17,500.-

17,500.-

9,500.-

9,500.-

ห้องพาเลซสวีท
(Palace Suite)

29,900.-

29,900.-

21,900.-

21,900.-

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (เดินทางทุกวันพุธ) กันยายน 66- เมษายน 67 ( (PEAK SEASON)
ธ.ค.66 :วันที่ 20-22 // ม.ค.67: 31-2 ก.พ.// ก.พ.67:วันที่ 14-16
ราคาเริ่มต้น

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(ท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
(
Inside)

14,500.-

14,500.-

7,700.-

7,700.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
(Oceanview)

19,900.-

19,900.-

10,500.-

10,500.-

ห้องพักแบบมีระเบียง
(Balcony)

23,500.-

23,500.-

12,500.-

12,500.-

ห้องพาเลซสวีท
(Palace Suite)

41,900.-

41,900.-

30,900.-

30,900.-

อัตราค่าบริการหลังจากหมดโปรโมชั่น Early Bird

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (เดินทางทุกวันพุธ) กันยายน 66- เมษายน 67 (LOW SEASON)
ต.ค.66:วันที่ 11-23,25-27 // พ.ย.66:วันที่ 8-10,22-24
ธ.ค.66:วันที่ 6-8,20-22 // ม.ค.67:วันที่ 3-5, 17-19// ก.พ.67: วันที่ 14-16, วันที่ 28-1มี.ค.
มี.ค.67:วันที่ 13-15, 27-29 // เม.ย.67:วันที่ 10-12,17-19,24-26
ราคาเริ่มต้น

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(ท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
(
Inside)

13,500.-

13,500.-

9,500.-

9,500.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
(
Oceanview)

17,500.-

17,500.-

11,500.-

11,500.-

ห้องพักแบบมีระเบียง
(Balcony)

21,500.-

21,500.-

13,500.-

13,500.-

ห้องพาเลซสวีท
(Palace Suite)

55,900.-

55,900.-

43,500.-

43,500.-

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (เดินทางทุกวันพุธ)(MID Season) ม.ค.67:วันที่ 31-2 ก.พ.
ราคาเริ่มต้น

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(ท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
(
Inside)

21,500.-

21,500.-

13,500.-

13,500.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
(
Oceanview)

29,900.-

29,900.-

17,500.-

17,500.-

ห้องพักแบบมีระเบียง
(Balcony)

37,900.-

37,900.-

21,500.-

21,500.-

ห้องพาเลซสวีท
(Palace Suite)

106,500.-

106,500.-

80,900.-

80,900.-

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (เดินทางทุกวันพุธ)(HOLIDAY) ก.พ.67:วันที่ 14-16
ราคาเริ่มต้น

ประเภทห้องพัก

ราคาท่านที่  1
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 2
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 3
(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 4
(ท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
(
Inside)

25,900.-

25,900.-

15,500.-

15,500.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
(
Oceanview)

35,900.-

35,900.-

20,500.-

20,500.-

ห้องพักแบบมีระเบียง
(Balcony)

46,500.-

46,500.-

25,900.-

25,900.-

ห้องพาเลซสวีท
(Palace Suite)

131,500.-

131,500.-

99,900.-

99,900.-

ราคาไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ห้อง Inside Oceanview Balcony 40USD/ท่าน/ทริป และ Suite 50 USD/ท่าน/ทริป  
และค่าดำเนินการวีซ่า(Sanya)  5 USD / ท่าน / ทริป (ชำระบนเรือ)
** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขั้นอยู่กับห้องพักที่เหลืออยู่ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน USD โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

Visitors: 126,174