ทัวร์กรุ๊ป 8-18 ส.ค.67 ล่องเรือสำราญ Sun Princess เที่ยวเมดิเตอร์เรเนียน บิน QR สิงหาคม 2567:MEDITERRANEAN PRINCESS

รหัสสินค้า : CTX-RG001-SUN PRINCESS-MEDI

ราคา

188,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 188,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป Sun Princess Mediterranean Greek Isles & Turkey

เที่ยวเมดิเตอร์เรเนียน 3 ประเทศ อิตาลี,ตุรกี,กรีซ

เส้นทาง: โรม,เนเปิลส์ (อิตาลี) • ซานโตรินี (กรีซ) • อิสตันบูล (ตุรกี) •มิโคโนส,พิเรอุส,เอเธนส์(กรีซ)

ราคา:เริ่มต้น188,000.-บาท

สายการบิน : Qatar Airways ( QR )

รวม : ที่พักบนเรือ 7 คืน, โรงแรม 1คืน,วีซ่าเชงเก้น,ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ -โรม ประเทศอิตาลี , รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ ,ภาษีท่าเรือ ,อาหารบนเรือทุกมื้อ , กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ,ทิปพนักงานบนเรือ,ทัวร์ชายฝั่งตามที่ระบุ,**มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 8 - 18 สิงหาคม 2567

วันแรกของการเดินทาง8 สิงหาคม 2567 (พฤหัสบดี): กรุงเทพฯ – โดฮา – โรม

20.00 น.  บินสู่ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835 / QR 115
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

วันที่สองของการเดินทาง 9 สิงหาคม 2567 (ศุกร์) : โรม

07.25 น. ถึงท่าอากาศยานฟิวมิชิโน โรม ประเทศอิตาลี
นำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการทางศุลกากร
จากนั้น ขอต้อนรับท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโรม
09.30 น.  เชิญรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารวันนี้ ขอเริ่มต้นรายการ ขอนำท่านเที่ยวชมกรุงโรม เมืองหลวงแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ในอดีต ศูนย์กลางอารยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ที่เผยแผ่สืบทอดกันมายาวนานกว่าสองพันปี
นำท่านเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน อันเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกประเทศหนึ่งที่มีอาณาเขตอยู่ในกรุงโรมของประเทศอิตาลี ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ใหญ่โตที่สุดในโลกและ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ที่โอบล้อมไว้ด้วยระเบียงใหญ่ ที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นเสมือนอ้อมแขนของศาสนาจักรที่ยื่นออกไปโอบล้อมโลก
12.00 น.  เชิญรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนี้ นำท่านผ่านช จัตุรัสเวเนเซีย อนุสรณ์สถานของกษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 แวะบันทึกภาพแหล่งโบราณสถานที่มีสนามกีฬา โคโลเซียม ตั้งตระหง่าน และ โรมันฟอรัม ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและธุรกิจสมัยโรมันโบราณ
เดินเที่ยวชม จัตุรัสนาโวนา และชม วิหารแพนธีออน อันเก่าแก่แต่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
แล้วชม น้ำพุเทรวี ซึ่งเชื่อกันว่าหากใครได้อธิษฐานและโยนเหรียญลงไปในสระน้ำพุนี้แล้ว จะมีโอกาสได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง
ปิดท้าย นำท่านจับจ่ายสินค้า ณ ย่านการค้าบริเวณ บันไดสเปน ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำของโลก
18.00 น. เชิญรับประทานอาหารมื้อเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม ROME MARRIOTT PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง 10 สิงหาคม 2567 (เสาร์) : โรม – ซีวิตาเวคเคีย – เรือสำราญ ซันปริ๊นเซ

08.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถแบบสบาย ๆ กับสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม
ก่อนนำท่านเข้าสู่ ท่าเรือซีวิตาเวคเคีย
เช็คอินขึ้นสู่เรือสำราญ ซันปริ๊นเซส ด้วยแอปพลิเคชั่น ‘PrincessCruises’ที่สะดวก ล้ำสมัย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารบนเรือ
สนุกสนานเพลิดเพลิน กับการเดินทางอันสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอันหลากหลาย บนเรือสำราญ
17.45 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ ที่ห้องอาหารใหญ่บนเรือสำราญ ซันปริ๊นเซส
18.00 น.  เรือสำราญ ซันปริ๊นเซส ออกจากท่าเมืองซีวิตาเวคเคีย มุ่งหน้าสู่เมืองเนเปิลส์
พักค้างคืนบนเรือสำราญ SUN PRINCESS

วันที่สี่ของการเดินทาง 11 สิงหาคม 2567 (อาทิตย์) : เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี

เรือสำราญ ซันปริ๊นเซส จอดเทียบท่าที่เมืองเนเปิลส์ เวลา 07.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเช้า บนเรือสำราญ ซันปริ๊นเซส
เนเปิลส์ เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศอิตาลี เมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยแหล่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมเก่าแก่หลายศตวรรษ เนเปิลส์ยังเป็นประตูสู่เกาะคาปรี ชายฝั่งอามาลฟีในตำนาน และซากปรักหักพังของเมืองปอมเปอีซึ่งถูกฝังอยู่ในเถ้าถ่านจากการปะทุของภูเขาไฟวิซุเวียส
รายการท่องเที่ยวบนฝั่งPOMPEII  นำท่านขึ้นฝั่งไปเที่ยวเมืองปอมเปอี ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เดินทางโดยรถโค้ชไปยังสถานที่ขุดค้นทางโบราณคดีของเมืองที่สาบสูญ ซึ่งถูกฝังอยู่ใต้กองเถ้าถ่านของภูเขาไฟวิซุเวียสที่ปะทุอย่างรุนแรงเมื่อปี ค.ศ. 79 เดินชมส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถานที่อนุรักษ์ไว้ ซึ่งบอกเล่าถึงวิถีชีวิตของชาวโรมัน ปอมเปอีเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนพักผ่อนสำหรับสังคมชั้นสูง มีหอประชุม อัฒจันทร์ โรงยิม ร้านค้า สะพานส่งน้ำ น้ำพุ และห้องอาบน้ำส่วนตัว มีภาพโมเสกและจิตรกรรมฝาผนังที่มีรายละเอียดประดับประดา  (**รวมอาหารกลางวันบนฝั่ง)
รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ ซันปริ๊นเซส
พักค้างคืนบนเรือสำราญ SUN PRINCESS

วันที่ห้าของการเดินทาง 12 สิงหาคม 2567 (จันทร์): ท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

วันนี้ เรือสำราญ ซันปริ๊นเซส จะล่องไปตามสายน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่มีอากาศบริสุทธิ์สดชื่น นำท่านเดินเที่ยวชมส่วนต่าง ๆ ของเรือสำราญ ซันปริ๊นเซส ลำใหม่ล่าสุด และใหญ่ที่สุด
**งานเลี้ยงอาหารค่ำ GALA DINNER และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยงานเลี้ยงรับรอง Champagne WaterfallParty
พักค้างคืนบนเรือสำราญ SUN PRINCESS

วันที่หกของการเดินทาง 13 สิงหาคม 2567 (อังคาร) : ซานโตรินี ประเทศกรีซ

เรือสำราญ ซันปริ๊นเซส จอดลอยลำที่ ซานโตรินี เวลา 09.00 – 22.00 น.
รับประทานอาหารเช้า บนเรือสำราญ ซันปริ๊นเซส
ซานโตรินีเป็นเกาะสวยงาม ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลอีเจียน เป็นที่รู้จักจากทัศนียภาพอันน่าทึ่ง โบสถ์ที่มีหลังคาโดมสีน้ำเงินอันเป็นสัญลักษณ์ และบ้านเรือนสีขาวล้วนที่ตั้งอยู่บนหน้าผา ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของภูเขาไฟอีกด้วย
รายการท่องเที่ยวบนฝั่ง OIA AND FIRA ON YOUR OWN – JTR-295
เดินทางจากเรือสำราญกลางอ่าวด้วยเรือเล็ก ขึ้นฝั่งไปเดินเที่ยวเล่นเพลิดเพลินในหมู่บ้านเอีย ทางตอนเหนือสุดของซานโตรินี ไปตามตรอกแคบ ๆ ที่ปูลาดด้วยหิน และชมอาคารบ้านเรือนสีขาวสวยงาม ร้านค้า คาเฟ่ และโบสถ์ที่มีหลังคาโดมสีฟ้า ก่อนเดินทางไปยังหมู่บ้านฟีร่า ที่ตั้งอยู่บนขอบหน้าผา ที่เต็มไปด้วยหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงศูนย์การค้าและร้านอาหารมากมาย 
(**รวมอาหารกลางวันบนฝั่ง)
รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ ซันปริ๊นเซส
พักค้างคืนบนเรือสำราญ SUN PRINCESS

วันที่เจ็ดของการเดินทาง 14 สิงหาคม 2567 (พุธ) : ท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

วันนี้ เรือสำราญ ซันปริ๊นเซส จะล่องไปตามสายน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่มีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นขอเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือ
17.45 น. รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ SUN PRINCESS

วันที่แปดของการเดินทาง15 สิงหาคม 2567 (พฤหัสบดี) : อิสตันบูล ประเทศตุรกี

เรือสำราญ ซันปริ๊นเซส จอดเทียบท่าเมืองอิสตันบูล เวลา 07.00 – 17.00 น.
รับประทานอาหารเช้า บนเรือสำราญ ซันปริ๊นเซส
อิสตันบูลเป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส จึงเป็นเมืองหนึ่งเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ในสองทวีปนั่นคือทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย อิสตันบูลเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางความเจริญที่สุดของประเทศตุรกีด้วย
รายการท่องเที่ยว HIPPODROME, BYZANTINE CISTERN & ST. SOPHIA – IST-220
นำท่านเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ยุคแห่งความมั่งคั่งและสีสันอันตระการตา ไปกับรายการท่องเที่ยวเดินชมเมืองอิสตันบูล จากท่าเรือขอนำท่านผ่านชมตัวเมือง เข้าสู่จัตุรัสฮิปโปโดรม ซึ่งเคยเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตทางการเมืองและการกีฬาของ คอนสแตนติโนเปิล จากนั้นสำรวจ ห้องเก็บน้ำใต้ดินโรมัน แล้วเยี่ยมชม มัสยิดฮายาโซเฟีย หนึ่งในความยิ่งใหญ่ที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ที่ยังหลงเหลืออยู่ ซึ่งเต็มไปด้วยกระเบื้องโมเสก เสาและพื้นหินอ่อน ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชม ตลาดแกรนด์บาซาร์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
จนได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือ 
(**รวมอาหารกลางวันบนฝั่ง จัดเตรียมให้ตามความเหมาะสม)
รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ ซันปริ๊นเซส
พักค้างคืนบนเรือสำราญ SUN PRINCESS

วันที่เก้าของการเดินทาง 16 สิงหาคม 2567 (ศุกร์): มิโคโนส ประเทศกรีซ

เรือสำราญ ซันปริ๊นเซส จอดเทียบท่าที่ มิโคโนส เวลา 12.00 – 21.00 น.
รับประทานอาหารเช้า บนเรือสำราญ ซันปริ๊นเซส
มิโคโนสเป็นเมืองพักตากอากาศส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซีคลาดิสแห่งทะเลอีเจียน โดดเด่นด้วยหมู่อาคารบ้านเรือนสีขาว เพิ่มลูกเล่นด้วยสีสันต่าง ๆ ให้เมืองดูมีเสน่ห์มากขึ้น แสงแดดอันอบอุ่น ท้องทะเลสีฟ้า และหาดทรายสวยต่างก็เป็นสิ่งที่ทำให้เมืองนี้เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง
รายการท่องเที่ยวบนฝั่ง BEAUTIFUL MYKONOS
ขอนำท่านขึ้นสู่ฝั่ง เข้าไปยังเมืองโฮรา หัวใจของมิโคโนส ตั้งอยู่ใกล้โบสถ์เซนต์จอห์นที่เก่าแก่ หมู่บ้านทั้งหมดเป็นสีขาวที่มีเสน่ห์จับตา และโบสถ์ที่มีหลังคาโดมสีฟ้าตั้งอยู่บนเนินเขาและตรอกซอยสายแคบ ๆ ยังมี ลิตเติ้ลเวนิส และกังหันลม สัญลักษณ์ของมิโคโนส บ้านเหล่านี้ถูกถ่ายภาพโดยผู้มาเยือนนับล้านสร้างขึ้นตามแนวชายทะเลและมองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลของทะเลอีเจียน
รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ บนเรือสำราญ ซันปริ๊นเซส
พักค้างคืนบนเรือสำราญ SUN PRINCESS

วันที่สิบของการเดินทาง 17 สิงหาคม 2567 (เสาร์): พิเรอุส – เอเธนส์ – โดฮา – กรุงเทพฯ

เรือสำราญ ซันปริ๊นเซส จอดเทียบท่าปลายทางที่เมืองพิเรอุส เวลา 06.00 น.

เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
06.00 น.  เรือจอดเทียบท่าเมืองพิเรอุส ประเทศกรีซ
เชิญท่านพักผ่อนเพื่อรอฟังประกาศให้ลงจากเรือจากเจ้าหน้าที่เรือ
09.00 น. เช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ ซันปริ๊นเซส พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องยืนยันรับกระเป๋าด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงใหญ่ของท่าเรือ
เช้าวันนี้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ อโครโปลิส นำท่านเข้าชม วิหารพาร์เธนอน วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อเป็นที่บูชาเทพีอธีนา ในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลก
12.30 น.  เชิญรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เที่ยวชมเมืองเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินแต็กมา ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม ให้ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง
จากนั้น พอมีเวลาให้เดินเล่นปิดท้าย ที่จัตุรัสโมนาสติรากิ
16.00 น. ได้เวลาพอสมควร ขอนำท่าน เดินทางสู่สนามบินเอเธนส์
19.40 น. บินกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 208 / QR 836
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง18 สิงหาคม 2567 (อาทิตย์):กรุงเทพ

13.10 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุข และความประทับใจ.

อัตราค่าบริการ

ราคา

ห้องพักด้านใน (Interior) พัก 2 ท่าน

ท่านละ

188,000.- บาท

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) พัก 2 ท่าน

ท่านละ

228,000.- บาท

Upgrade เป็นตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (Business Class)

จ่ายเพิ่มท่านละ

สอบถามเพิ่มเติม

Visitors: 118,501