CRUISE-Genting Dream FRI เม.ย.67-เม.ย.68 Genting Dream สิงคโปร์ ล่องน่านน้ำ สิงคโปร์ 2คืน :Singapore Resort World Cruise

รหัสสินค้า : CTXQE001-SIN2NSINGD068-FRI

ราคา

13,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 13,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง :Genting Dream( Resort World Cruise )

เส้นทาง :สิงคโปร์•ล่องน่านน้ำสากล•สิงคโปร์ 3วัน2คืน

ราคา : เริ่มต้น13,900.-บาท

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ตั๋วเรือ พักบนเรือ 2 คืน , ภาษีท่าเรือ ,อาหารบนเรือทุกมื้อตามที่ระบุในตั๋วเรือ , กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ,รถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน,ค่าทิปบนเรือ27SGD/ท่าน/คืน (ชำระบนเรือ ),ทัวร์เสริมบนฝั่ง,ค่าวีซ่า,ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทางวันศุกร์ : เมษายน2567-เมษายน2568

เกนติ้งดรีม เรือสำราญในตระกูลของ Resort World Cruise มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้วยังมาพร้อมกับ ความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

วันแรก : กรุงเทพฯ  – สนามบินสิงคโปร์-ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center  (เดินทางเองอิสระ)

17.00 น.  เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre , ประเทศสิงคโปร์
(ท่านควรถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินก่อนเรือออก อย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
**กรุณาแจ้งเวลาที่ท่านจะถึงที่ท่าเรือMarina Bay Cruise Center เพื่อทำการเช็คอิน**
**กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่เกิน 55ซมx40ซมx23ซม. ต้องทำการเช็คอินโหลดกระเป๋าที่ท่าเรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำขึ้นเรือ 
20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ประเทศสิงคโปร์ ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลัก หรือเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติได้ตามอัธยาศัย  หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่โต๊ะ Box office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6)   และดนตรีสด ตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่านตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก RW Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้
-ห้องอาหาร The Lido    ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชั้น 16 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Dream Dining Lower  ห้องอาหารแบบตะวันตก  ชั้น 7 (ท้ายเรือ)
-ห้องอาหาร Dream Dining Upper    ห้องอาหารแบบจีน  ชั้น 8 (ท้ายเรือ)
*ท่านสามารถเลือกห้องอาหารได้ตามอัธยาศัย  บริการเสิร์ฟให้แบบไม่อั้น*

วันที่สอง : ล่องน่านน้ำสากล ( Cruising )

เช้า/กลางวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
กิจกรรมไฮไลท์บนเรือสำราญเกนติ้งดรีม เช่น สนุกกับสวนน้ำกลางเรือ Waters lide Park
-ไต่เชือกสุดหวาดเสียว สูง 35 เมตร Ropes Course ,ปีนเขาจำลองสูงประมาณ 23 ฟุต Rock Climbing Wall,กิจกรรมที่คนรักกอล์ฟ มินิกอล์ฟ Mini Golf กับสนามไดร์ฟกอล์ฟมินิ 9 หลุม ,ลานกลางแจ้งอเนกประสงค์ Sportsplex, เพลิดเพลินกับกิจกรรม เกมส์ Arcade ,ลานกลางแจ้งZouk Beach Club , ห้องออกกำลังกาย Crystal Life Fitness
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงค่ำ   เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ ) 
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

วันที่สาม : Marina Bay Cruise Center ประเทศสิงคโปร์

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้า อย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมให้
12.00 น.  (ขึ้น เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Ba y Cruise Center ประเทศสิงคโปร์ หลังจากที่ทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

เดินทางวันศุกร์ :  พฤษภาคม 2567 - เมษายน 2568

SIN – High SEAS – SIN (FRI) 2 Nights ราคาเริ่มต้น

ประเภทห้องพัก

ราคาท่าน
ที่  1
(ท่านละ)

ราคาท่าน
ที่ 2
(ท่านละ)

ห้องพักรวม 3 , 4 ท่าน

ราคาท่านที่ 3(ท่านละ)

ราคาท่านที่ 4(ท่านละ)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)

13,900.-

13,900.-

7,900.-

7,900.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(Oceanview)

16,900.-

16,900.-

8,900.-

8,900.-

ห้องพักแบบมีระเบียง
(Balcony)

21,900.-

21,900.-

11,900.-

11,900.-

ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ค่าทิป SGD27/ท่าน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony
และ SGD34/ท่าน/คืน สำหรับห้อง Suite และ SGD50/ท่าน/คืน สำหรับห้อง Villa & Penthouse (จ่ายบนเรือ)
สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ห้องพักมีจำนวนจำกัด โปรดสอบถามห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง

Visitors: 126,172