Cruise-Explorer Of The Seas พ.ค.-ต.ค.67ล่องเรือสำราญ เส้นทางมรดกโลก อิตาลี กรีซ โครเอเชีย พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 2567 : ROYAL CARIBBEAN EUROPE

รหัสสินค้า : CTX-QE001-EXPLORER OF THE SEAS

ราคา

34,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 34,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง: Explorer Of The Seas - Greece & Croatia

3 ประเทศ อิตาลี•กรีซ•โครเอเชีย 8วัน 7คืน 

เส้นทาง เวนิส •ซานโตรินี•มิโคนอส•เอเธนส์•สปลิต/ซาดาร์•เวนิส

**ราคา (เริ่มต้น) 34,900 บาท

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ตั๋วเรือ พักบนเรือ 7 คืน ,ภาษีท่าเรือ ,ค่าทิปบนเรือ,อาหารบนเรือทุกมื้อตามที่ระบุในตั๋วเรือ,กิจกรรม ตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ,ถรับส่งระหว่างท่าเรือ-สนามบิน ,ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง,**ไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2567

**ก่อนเดินทางแนะนำให้ท่านโหลดแอปพลิเคชั่น Royal Caribbean เพื่อลงทะเบียนและโหลดตั๋วเรือ(SetSail Pass) เพื่อทำการเช็คอินที่ท่าเรือ

วันแรก : เวนิส,ประเทศอิตาลี , Ravenna (Venice), Italy

เดินทางสู่ ท่าเรือราเวนนา เวนิส,ประเทศอิตาลี เพื่อทำการเช็คอิน
**ท่านควรเดินทางมาถึง ก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก
“จากสนามบินเวนิสมาร์โคโปโลไปยัง Venice Cruise Terminal ใช้เวลาประมาณ 2.30 นาที” 
ที่อยู่ท่าเรือ : Port Ravenna,(Venice),Italy 48123 Ravenna RA,Italy PIER TERMINAL : terminal Crociere – Porto Corsini
เอกสารทีใช้ในการเช็คอินขั้นเรือสำราญ
1. หนังสือเดินทาง (PASS PORT)
2 .เอกสาร (SetSail Pass) ที่ได้จาการทำ Online  Check ในแอปพลิเคชั่น Royal caribbean
3.บัตร เครดิต เพื่อลงทะเบีนผูกบัตรเข้ากลับแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการใช้จ่ายบนเรือ
-ติด Tag กระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุด “ Bags Drop Area “
หลังจากขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสำรวจห้องนอนของท่าน และเตรียมซ้อมความปลอดภัยกับทางเรือสำราญ
ท่านจะได้รับ ( Seas Pass Card ) ประจำตัวของแต่ละท่าน เพื่อ 1.เข้า-ออกห้องพัก 2 –เข้า-ออกจากเรือสำราญ 3 .ใช้จ่ายแทนเงินสดบนเรือ
เวนิส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี เมืองนี้เป็นที่รู้จักจากคลองและสะพานมากมาย ซึ่งทำให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใครในโลก
18.00 น  เรือออกจาก เวนิส
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารตามที่ท่านชื่นชอบ เช่นห้อง Main Dining หรือ ห้อง Buffet  

วันที่สอง : ล่องน่านน้ำ ( Cruising Day )

วันนี้ท่านสามารถพักผ่อนและทำกินกรรมต่างๆบนเรือสำราญที่มีอยู่มากมายตามอัธยาศัยเลือกรับประทานอาหารทั้งสามมื้อได้ตามที่ท่านต้องการ ทั้งห้อง Main Dining หรือ ห้อง Buffet

วันที่สาม :ซานโตรินี,กรีซ (Santorini, Greece )

**รับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น ตามห้องอาหารที่ท่านต้องการทั้งห้อง Main Dining และ Buffet
14.00 น.   เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือ ซานโตรินี,กรีซ
ซานโตรินี เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลอีเจียน ประเทศกรีซ เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากความสวยงามของทิวทัศน์ หมู่บ้านสีขาวที่เรียงรายไปตามหน้าผาสูงชัน และพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม
**ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริมของทางเรือก่อนวันที่จะมาถึงเมืองที่ท่านต้องการเที่ยวได้ที่เค้าเตอร์ขายทัวร์เสริม 1 วันเดินทาง (การเที่ยวกับทัวร์ของเรือสำราญจะมี ไกด์ภาษาอังกฤษ และ รถบัสคอยให้บริการท่าน)
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในซานโตรินี ได้แก
-หมู่บ้าน เอีย (Oia) หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของซานโตรินี ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงชัน มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลอีเจียน
-หมู่บ้าน ฟีร่า (Fira) หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของซานโตรินี ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงชัน มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลอีเจียน
-หมู่บ้าน Imerovigli หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้าน เอีย และหมู่บ้าน ฟีร่า มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลอีเจียนและหมู่บ้านเอีย
-ชายหาด Red Beach ชายหาดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ เป็นที่รู้จักจากทรายสีแดงอันงดงาม
-ชายหาด Black Beach ชายหาดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ เป็นที่รู้จักจากทรายสีดำอันงดงาม
-ซากเมืองโบราณ Akrotiri ซากเมืองโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ มีอายุย้อนกลับไปถึง 3,600 ปีก่อนคริสตกาล
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจในซานโตรินี ได้แก่:
-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินเป็นกิจกรรมยอดนิยมในซานโตรินี นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือไปตามชายฝั่งของเกาะเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม
-เยี่ยมชมโรงบ่มไวน์ ซานโตรินีเป็นที่ตั้งของโรงบ่มไวน์หลายแห่ง นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมโรงบ่มไวน์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตไวน์ของเกาะ
-ลิ้มลองอาหารกรีก ซานโตรินีมีร้านอาหารมากมายที่ให้บริการอาหารกรีกแท้ๆ
23.00 น  เรือออกจาก ซานโตรินี,กรีซ

วันที่สี่  : มิโคนอส ประเทศ กรีซ (Mykonos, Greece)

**รับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น ตามห้องอาหารที่ท่านต้องการทั้งห้อง Main Dining และ Buffet
08.00 น.   เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือ มิโคนอส ประเทศ กรีซ
มิโคนอส เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้ของทะเลอีเจียน ประเทศกรีซ เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากความสวยงามของชายหาด น้ำทะเลใส สถาปัตยกรรมสีขาว และบรรยากาศคึกคัก
**ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริมของทางเรือก่อนวันที่จะมาถึงเมืองที่ท่านต้องการเที่ยวได้ที่เค้าเตอร์ขายทัวร์เสริม 1 วันเดินทาง (การเที่ยวกับทัวร์ของเรือสำราญจะมี ไกด์ภาษาอังกฤษ และ รถบัสคอยให้บริการท่าน)
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิโคนอส ได้แก่
-เมืองมิโคนอส เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะ เมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมสีขาว ตรอกซอกซอยแคบๆ และบรรยากาศคึกคัก
-หาดเอเลีย (Elia) ชายหาดแห่งนี้เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของมิโคนอส ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ เป็นที่รู้จักจากทรายสีขาวและน้ำทะเลใส
-หาด Paradise ชายหาดแห่งนี้เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของมิโคนอส ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ เป็นที่รู้จักจากทรายสีขาวและน้ำทะเลใส
-หาด Platis Gialos ชายหาดแห่งนี้เป็นชายหาดที่กว้างใหญ่และยาว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ เป็นที่รู้จักจากทรายสีขาวและน้ำทะเลใส
-กังหันลมแห่งมิโคนอส กังหันลมแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เพื่อบดเมล็ดพืช ในปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะมิโคนอส
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจในมิโคนอส ได้แก่:ช้อปปิ้ง มิโคนอสเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงในการช้อปปิ้ง นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อของฝากและสินค้าต่างๆ มากมายในเมืองมิโคนอส หรือ ลิ้มลองอาหารกรีก มิโคนอสมีร้านอาหารมากมายที่ให้บริการอาหารกรีกแท้ๆ
18.00 น  เรือออกจาก มิโคนอส ประเทศ กรีซ

วันที่ห้า : เอเธนส์ ประเทศ กรีซ (Athens (Piraeus), Greece)

07.00 น.   เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือ เอเธนส์ ประเทศ กรีซ
รับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น ตามห้องอาหารที่ท่านต้องการทั้งห้อง Main Dining และ Buffet
เอเธนส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซ และเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันดีจากอะโครโพลิส ซึ่งเป็นป้อมปราการโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง อะโครโพลิสเป็นที่ตั้งของอาคารที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงวิหารพาร์เธนอน วิหารเอเธน่าไนคี และวิหารเอเธน่าพริคเนีย
**ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริมของทางเรือก่อนวันที่จะมาถึงเมืองที่ท่านต้องการเที่ยวได้ที่เค้าเตอร์ขายทัวร์เสริม 1 วันเดินทาง (การเที่ยวกับทัวร์ของเรือสำราญจะมี ไกด์ภาษาอังกฤษ และ รถบัสคอยให้บริการท่าน)
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเอเธนส์ ได้แก่
-อะโครโพลิส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเธนส์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล อะโครโพลิสเป็นที่ตั้งของอาคารที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงวิหารพาร์เธนอน วิหารเอเธน่าไนคี และวิหารเอเธน่าพริคเนีย
-พิพิธภัณฑ์อะโครโพลิส พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงคอลเลกชันโบราณวัตถุจากอะโครโพลิส รวมถึงประติมากรรม โมเสก และเครื่องปั้นดินเผา
-โรงละครไดโอนีเซียส โรงละครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล และเคยใช้เป็นสถานที่จัดแสดงละครและการแสดงอื่นๆ
-แหล่งโบราณคดี Agora แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมของเอเธนส์ในสมัยโบราณ
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเอเธนส์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงคอลเลกชันโบราณวัตถุจากกรีซโบราณ รวมถึงประติมากรรม โมเสก และเครื่องปั้นดินเผา
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจในเอเธนส์ ได้แก่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ เอเธนส์มีพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์มากมายที่นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมกรีก เดินเล่นชมเมืองเก่า เมืองเก่าของเอเธนส์มีตรอกซอกซอยแคบๆ และอาคารเก่าแก่มากมาย ลิ้มลองอาหารกรีก เอเธนส์มีร้านอาหารมากมายที่ให้บริการอาหารกรีกแท้ๆ
19.00 น. เรือออกจาก เอเธนส์ ประเทศ กรีซ

วันที่หก : ล่องน่านน้ำ ( Cruising Day )

วันนี้ท่านสามารถพักผ่อนและทำกินกรรมต่างๆบนเรือสำราญตามอัธยาศัยเลือกรับประทานอาหารทั้งสามมื้อได้ตามที่ท่านต้องการ ทั้งห้อง Main Dining หรือ ห้อง Buffet

วันที่เจ็ด : สปลิต โครเอเชีย (Split, Croatia)

รับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น ตามห้องอาหารที่ท่านต้องการทั้งห้อง Main Dining และ Buffet
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ สปลิต โครเอเชีย
สปลิต เป็นเมืองชายทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลเอเดรียติก เมืองนี้เป็นที่รู้จักจากพระราชวังดิโอคลีเชียน ซึ่งเป็นพระราชวังโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
**ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริมของทางเรือก่อนวันที่จะมาถึงเมืองที่ท่านต้องการเที่ยวได้ที่เค้าเตอร์ขายทัวร์เสริม 1 วันเดินทาง (การเที่ยวกับทัวร์ของเรือสำราญจะมี ไกด์ภาษาอังกฤษ และ รถบัสคอยให้บริการท่าน)
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสปลิต ได้แก่
-พระราชวังดิโอคลีเชียน พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 โดยจักรพรรดิดิโอคลีเชียน พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของอาคารและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมถึง Peristyle, Jupiter's Temple, Saint Domnius Cathedral และ Golden Gate
-เที่ยวชมเมืองเก่า เมืองเก่าของสปลิตได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมืองเก่าแห่งนี้มีอาคารและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมถึง Catedral, Split City Museum และ Marjan Park
-ชายหาด Bacvice ชายหาดแห่งนี้เป็นชายหาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสปลิต ชายหาดแห่งนี้มีทรายขาวและน้ำทะเลใส
-เกาะ Hvar เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากสปลิตประมาณ 1 ชั่วโมงโดยเรือ เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากชายหาดที่สวยงามและบรรยากาศคึกคัก
-เกาะ Brac เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากสปลิตประมาณ 1 ชั่วโมงโดยเรือ เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากชายหาด Zlatni Rat ซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของโครเอเชีย
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจในสปลิต ได้แก่: เดินเล่นชมเมืองเก่า เมืองเก่าของสปลิตมีตรอกซอกซอยแคบๆ และอาคารเก่าแก่มากมาย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สปลิตมีพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์มากมายที่นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมโครเอเชีย ลิ้มลองอาหารโครเอเชีย สปลิตมีร้านอาหารมากมายที่ให้บริการอาหารโครเอเชียแท้ๆ
17.00 น.  เรือออกจาก สปลิต โครเอเชีย
**คืนนี้ จะมี Tag ผูกกระเป๋าที่ห้องของท่าน ท่านสามารถผูก Tag กระเป๋าและนำกระเป๋าขอยงท่านมาวางไว้ที่หน้าห้องก่อน 22.00 น เพื่อพนักงานจะได้นำกระเป๋าของท่านลงไปให้ท่านในวันพรุ้งนี้
**แนะนำท่านควรเคลียร์ค่าใช้จ่ายในคืนนี้เพื่อความสะดวกในการเช็คเอ้าออกจากเรือในวันพรั้งนี้รับ Pass Port ของท่านคืนจากเจ้าหน้าที่ของเรือตามที่สถาณที่ที่เรือประกาศ

วันที่แปด : ราเวนนา เวนิส ,อิตาลี (Ravenna , (Venice),Italy)

06.00 น. เรือกลับถึงท่าเรือ ราเวนนา เวนิส ,อิตาลี
ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าก่อนลงจากเรือ ตรวจสิ่งของของท่านให้เรียบร้อย
** เข็คเอ้าออกจากเรือกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ **
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

Visitors: 133,171