CRUISE-Genting สิงคโปร์ - วันที่ 18-20 ต.ค.66 โปรโมชั่น 9.9 ล่องเรือสำราญ Genting Dream สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)สิงคโปร์ 2 คืน :Singapore Resort World Cruise

ไม่พบสินค้า

Genting Dream :เรือสำราญในตระกูลของ Resort World Cruise มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้วยังมาพร้อมกับ ความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

วันแรก : ต้อนรับสู่ประเทศสิงคโปร์ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center

17.00 เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์
การเดินทางจาก สนามบินชางงี ไปที่ ท่าเรือมารีย่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ สามารถเดินทางด้วย Taxi, จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 30 นาที (500บาท)
(ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
ที่อยู่ท่าเรือ : Marina Coastal Drive #01-01,Singapore 018947
**กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่เกิน 55ซมx40ซมx23ซม. ต้องทำการเช็คอินโหลดกระเป๋าที่ท่าเรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำขึ้นเรือ
21.00  เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์  
**ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง
หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บน บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้
**ห้องอาหาร The Lido ชั้น 16 :ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ
**ห้องอาหารชั้น 7 และ ชั้น 8 Walk-in open seating
-ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7:ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก
-ห้องอาหาร Dream Dining Upper ชั้น 8 : ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน
(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)

วันที่สอง :  กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ทคลัง), มาเลเซีย

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
10.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ท่าเรือพอร์ตคลัง(Port Klang)ประเทศมาเลเซีย
**สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ทคลัง จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย
กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย กัวลาลัมเปอร์เป็นหนึ่งในสามดินแดนสหพันธ์ของมาเลเซียตั้งอยู่ล้อมรอบด้วยรัฐเซอลาโงร์บนชายฝั่งตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลย์ นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การเงิน เศรษฐกิจ ของประเทศมาเลเซีย เป็นที่ตั้งของรัฐสภาและอิซตานาเนอการา พระราชฐานของประมุขแห่งรัฐ
**ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จากตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น. เรือออกจาก เมืองกัวลาลัมเปอร์ ท่าเรือพอร์ตคลัง (Port Klang), ประเทศมาเลเซีย
**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**
ช่วงค่ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ ) 
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

วันที่สาม : เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
13.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์
หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey
หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

 วันเดินทาง
18 - 20 ตุลาคม 2566 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่านฅ
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

พักเดี่ยว
ราคาท่านละ

ท่านที่ 1
ราคาท่านละ

ท่านที่ 2
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4
ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

6,999.-

6,999.-

-

-

***ราคายังไม่รวมค่าทิปส์เรือ SGD22 /คน/ทริป (ชำระบนเรือ)***
โปรโมชั่น : ห้องพักมีจำนวนจำกัด โปรดสอบถามทุกครั้งก่อนทำการจอง
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Visitors: 99,180