ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง ยออีโด6วัน 3คืน บิน XJ เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 2566 : KOREA

รหัสสินค้า : CJN-I001XJKR17CHERRY BLOSSOM

ราคา

21,888.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 21,888.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : CHERRY BLOSSOM & TULIP KOREA 6วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี...เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง ยออีโด

ราคา : เริ่มต้น 21,888.-บาท

คลิกดูโปรแกรม

โดยสายการบิน : บิน Air Asia X ( XJ ) 

•ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน•เมืองชุนชอน •เกาะนามิ•สะพานโซยางคัง•สวนสนุกเอเวอร์แลนด์•ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี•ย่านฮงแด •โซล•ศูนย์โสมรัฐบาล•ร้านสมุนไพร Red Pine•พระราชวังเคียงบกกุง•คลองชองกเยชอน •N Seoul Tower•แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี•ย่านเมียงดง•ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb •ชมซากุระ ถนนยออีโด •ร้านพลอยอเมทิสต์ •หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป Hyundai Mall•Local Super Market 

เดินทาง : 31มีนาคม – 05เมษายน 2566 ,14-19 เมษายน 2566 , 21-26 เมษายน 2566

หมายเหตุ กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.30 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4  เคาท์เตอร์สายการบินThai AirAsia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า

วันที่สอง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองชุนชอน เกาะนามิ สะพานโซยางคัง (อาหาร เที่ยง, เย็น)

02.35 น.  นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้โดยสายการบินThai AirAsia X (XJ)เที่ยวบินที่ XJ700
10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) บลูโกกิ หรือเนื้อย่างหรือเนื้อผัดสไตล์เกาหลี เอกลักษณ์อยู่ตรงเนื้อที่หมักด้วยสาลี่และน้ำมันงาจนหอมและนุ่มเข้าเนื้อ ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและน้ำจิ้ม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอนที่มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย เมืองนี้อยู่ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ในแอ่งที่เกิดจากแม่น้ำโซยางและแม่น้ำฮัน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่รอบเมือง โดยเฉพาะทะเลสาบโซยังและทะเลสาบอุยอาม บริเวณนี้มีชื่อเสียงจากเกาะเล็กๆ ริมแม่น้ำ พาท่านเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองชุนชอนคือ เกาะนามิ พาทุกท่านเดินชม เกาะนามิเป็นสถานที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากโรแมนติก ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คู่รักนิยมมาเที่ยวกันตลอดทั้งปี และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นอย่าง เบยองจุน และชเวจีอู พระเอก-นางเอก จากซีรีย์เรื่องดังกล่าว ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น "เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซลที่ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานโซยางคัง(Soyanggang Skywalk)สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ เป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร โดยพื้นทางเดินจะเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นทะเลสาบเอียมโฮ (Uiamho Lake) ได้ ตัวสะพานมีความสูงไม่มาก คนที่กลัวความสูงสามารถเดินได้สบายๆ ปลายทางจะเป็นลานชมวิวให้เราได้ถ่ายภาพกับวิวภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ทำจากไก่หั่นเต๋าหมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝรั่งหวานกะหล่ำปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตำรับและส่วนผสมอื่น ๆ
ที่พัก : KOREA TOURIST HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด (อาหาร เช้า, เย็น)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นนำท่านเดินทางชมความสวยงามของดอกทิวลิปที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ในงาน Everland Tulip Festival 2023เต็มไปด้วยโซนดอกทิวลิปสีสดใสและยังมีมุมมากมายให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพเก็บความประทับใจได้อีกด้วย ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ EuropeanAdventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ท่านสามารถทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น
(ค่าทัวร์รวมบัตรค่าเข้าสวนสนุกแล้ว)
*** อิสระอาหารเที่ยงเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นพาท่านไป อิสระช้อปปิ้ง ย่านฮงแดเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่4) พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมักเครื่องปรุง เวลาจะรับประทานต้องนำมาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ พอคำ รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อผักแล้วจิ้มน้ำจิ้ม หนึ่งในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน
ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่  โซล ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมุนไพร Red Pine - พระราชวังเคียงบกกุง คลองชองกเยชอน - N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษีย่านเมียงดง(อาหาร เช้า, เที่ยง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
นำทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center)ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝากและ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นพาทุกท่านไปแวะเที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น  ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย
พาทุกท่านไปเดินเล่นที่ใจกลางโซล ย่านอิกซองดง (Ikseon-dong) ย่านหมู่บ้านเกาหลีโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยโชซอนมีอายุกว่า 100 ปี วัยรุ่นเกาหลีนิยมพากันมาเดทกันที่นี่เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีความโบราณความสวยงามและความโรแมนติกนั้นแล้ว ก็ยังมี ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายดอกไม้ และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างเพลิดเพลิน
ถ่ายภาพด้านหน้าN Seoul Towerให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์)จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งที่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี(ShinsegaeDuty Free)ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ และ ย่านเมียงดงเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ
***อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า  โซล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb -  ชมซากุระ ถนนยออีโด ร้านพลอยอเมทิสต์ – หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป Hyundai Mall - Local Super Market (อาหาร เช้า, เที่ยง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
พาทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herbรวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้นจากนั้นนำท่านถ่ายภาพเช็คอินถนนยออีโด (Yeouido  Cherry Blossom Street)ที่เต็มไปด้วยต้นซากุระบานสะพรั่งสวยงามตลอดเส้นทาง ผู้คนนิยมมาเก็บภาพความประทับใจและพักผ่อนนั่งชิลกันที่นี่เป็นอย่างมาก และยังมีของขายท้องถิ่นรวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่ม จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8)Budae Jjigae มาม่าหม้อไฟเกาหลี เมนูฮิตตามรอยซี่รี่ย์ ส่วนประกอบหลัก เส้นมาม่าเกาหลี แฮม เต้าหู้ ซอสโคชูจัง และผักเคียง
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านพลอยอเมทิสต์ (Amethyst) อัญมณีตระกูลควอตส์ที่สีม่วง หรือที่เรียกกันว่า พลอยสีดอกตะแบก เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมั่นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเชื่อว่าช่วยดลบันดาลให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป(Gimpo Art Villange)สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเป็นการออกแบบหมู่บ้านศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมสไตล์ฮันบก ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตให้ท่านอิสระเดินเล่นเดินชมศิลปะและการแสดงได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นพาท่านไปแหล่งช้อบปิ้งขนาดใหญ่ที่ชื่อ Hyundai Mall เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยก่อนเดินทางกลับนำท่านแวะ ละลายเงินวอนที่Local Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทยจนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

01.05 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน  Thai AirAsia X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703
04.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****Travel Around The World by Chic Journey*****
 โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้นทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,การจราจรหรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
**ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่ม 100 USD/ต่อท่าน

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
 (บาท)

ราคาเด็ก  
(บาท)

พักเดี่ยว /
เดินทางท่านเดียว เพิ่ม  (บาท)

ที่นั่ง

31 มีนาคม – 05 เมษายน 2566

22,888

 

ไม่มีราคาเด็ก
(Infant ไม่เกิน 2 ปี ราคา 4,500 บาท)

 

4,500

25

14-19 เมษายน 2566

26,888

34

21-26 เมษายน 2566

21,888

25

Visitors: 128,690