CRUISE-Uniworld by S.S Antoinette แพคเกจเรือล่องแม่น้ำไรน์ 8วัน

รหัสสินค้า : CJN_UW001_Castle along the Rhine_Songkran 6-13 Apr.25

ราคา

138,699.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 138,699.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Castle along the Rhine | ล่องเรือสำราญ แม่น้ำไรน์ 8 วัน

BY S.S. ANTOINETTE

เส้นทาง: บาเซิล–ไบรแซค-เคล(สตราสบูร์ก)-มันน์ไฮม์(สเปรย์เยอร์)–รูเดสไฮม์–บอร์ปพาร์ด–โคเบลนซ์–โคโลญจน์-อัมเตอร์ดัม

ราคาเริ่มต้น $4,599

พิเศษ $3,749

CRUISE PACKAGE รวมทุกอย่างบนเรือ และทัวร์บนฝั่ง

สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่)

พิเศษ!!

ราคารวม:

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)

ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ

ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)

กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง

ค่าทิปพนักงานบนเรือ

ไม่รวม: ค่า Port Charge ท่านละ 230 USDตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าวีซ่า / **ไม่มีหัวหน้าทัวร์

**หมายเหตุ:

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

>>ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่

กรุณาสอบถามที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง 6-13 เมษายน 2568 (สงกรานต์)

Castle along the Rhine | By S.S. ANTOINETTE

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก  บาเซิล

บ่าย  เดินทางมาถึง ท่าอากาศยานนานาชาติยูโรแอร์พอร์ต บาเซิล-มูลเฮาส์-ไฟรบูร์ก เมืองบาเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ในแพ็คเกจล่องเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไปท่าเรือโดยรถบัส คุณจะได้รับการต้อนรับจากตัวแทนของเรือ Uniworld และนำส่งท่านไปยังเรือ

ที่อยู่ท่าเรือ Steiger Klybeck, Uferstrasse 1, 4057 Basel, Switzerland

 หมายเหตุ* ในวันขึ้นเรือวันแรก ห้องนอนของคุณจะพร้อมให้บริการหลังเวลา 15:00 น. ผู้เข้าพักที่ทำการเช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดังกล่าว สามารถรอในพื้นที่ส่วนกลางบนเรือได้

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ Restaurant de Versailes

วันที่สอง  ไบรแซค

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes

เดินทางถึงเมืองไบรแซค ประเทศเยอรมัน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

เช้านี้เพลิดเพลินไปกับเวลาว่างในขณะที่คุณล่องเรือไปตามแม่น้ำไรล์ที่สวยงามสู่เมืองไบรแซค ไบรแซคเป็นประตูสู่ถนนแห่งไวน์อัลเซเชี่ยนและเป็นจุดเริ่มต้นของคุณสำหรับการเดินทางไปยัง Route des Vins ซึ่งเป็นเส้นทางไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศส

รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เยี่ยมชมหมู่บ้านอัลเซเชี่ยน เป็นหมู่บ้านอันงดงามที่ตั้งอยู่ท่ามกลางไร่องุ่น ร่วมเดินทัวร์หนึ่งชั่วโมงกับไกด์ท้องถิ่น ผ่านบ้านในยุคกลางที่มีหลังคาสูงชัน และมหาวิหารสไตล์โกธิกอันงดงามซึ่งเริ่มโดยจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยศตวรรษที่ 12 หรือ ทัวร์ชมเมืองในแคว้นอาลซัส เที่ยวชมเมืองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ Kayersberg อย่าพลาดของโปรดในท้องถิ่น: Kugelhopf เค้ก Bundt แสนอร่อยแบบดั้งเดิมของแคว้น Alsace

เย็น  มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Welcome สำหรับลูกค้าทุกท่าน

เรือล่องออกจากเมืองไบรแซค

วันที่สาม  มืองคีล (สตราสบูร์ก)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes

เดินทางถึงเมืองคีล ประเทศเยอรมัน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

เดินชมสตราสบูร์กร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นผู้รอบรู้ ซึ่งเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้มีถนนที่ปูด้วยหิน บ้านครึ่งไม้ รังนกกระสายักษ์ และร้านขนมอบที่ไม่อาจต้านทานได้จะชนะใจคุณ เมืองคีลซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำจากสตราสบูร์กจะเป็นฐานเรือของคุณในขณะที่คุณสำรวจเมืองหลวงอัลเซเชี่ยน หากคุณรู้สึกอยากผจญภัย ใช้ประโยชน์จากจักรยานหรือไม้เท้านอร์ดิกของทางเรือแล้วสำรวจริมฝั่งแม่น้ำไรน์ได้เลย

รายการทัวร์ที่น่าสนใจทัวร์เมืองสตาสบูร์กพร้อมมหาวิหารและเดินเล่นในเมืองเก่า เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และยังมี ตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ อันน่าไปเยือนที่สุดในประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่อดีตเคยถูกปกครองโดยเยอรมันสลับไปมากับฝรั่งเศสจึงทำให้เมืองนี้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม อาหาร หรือแม้แต่ภาษาท้องถิ่น

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes

เรือล่องออกจากเมืองคีล

วันที่สี่  มันน์ไฮม์ (สเปรย์เยอร์)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes

เดินทางถึงเมืองสเปเยอร์ ประเทศเยอรมัน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

เมืองสเปเยอร์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) รัฐที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมันที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหลของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันงดงามมากแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ตอนบน และเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมันอีกด้วย

ท่านสามารถเลือก สนามแข่งรถ Formula 1 หรือ เที่ยวชมโรงโม่แป้งเก่าแก่ หรือ เยี่ยมชมไร่องุ่น และชิมไวน์น้ำส้มสายชูแบบพิเศษที่ Doktorenhof

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes

เรือล่องออกจากเมืองสเปเยอร์

วันที่ห้า  รูเดสไฮม์ - บอปพาร์ด

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes

เดินทางถึงเมืองรูเดสไฮม์ ประเทศเยอรมัน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

สัมผัสแม่น้ำไรน์ ที่เป็นตำนานของเยอรมัน ในเมืองรูเดสไฮม์และบอปพาร์ด เพลิดเพลินกับการชิมไวน์ที่ปราสาทวอล์ราด เดินเล่นผ่านเมืองบอปพาร์ด หรือไต่เขาไปตามภูมิประเทศที่สวยงามที่สุด ที่เรียงรายไปตามแม่น้ำไรน์

รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เที่ยวชมปราสาทวอล์ราดและชิมไวน์Castle Vollrads ตั้งอยู่ในเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยไร่องุ่นของ Rheingau มีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 แม้ว่าภายในปราสาทจะไม่ค่อยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม แต่คุณจะมีโอกาสก้าวเข้าไปด้านในเพื่อชมห้องต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ไวน์ของ Castle Vollrads จำหน่ายครั้งแรกในปี 1211 ปัจจุบันนี้ชื่อเสียงของไวน์ Riesling ที่เป็นเลิศนั้นเป็นที่รู้จักกันดี

ท่านสามารถเลือกเดินเล่นหมู่บ้านบอปพาร์ด หรือ ทัวร์เยี่ยมชมปราสาทไรน์สไตน์ หรือ ทัวร์นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาชมวิวแม่น้ำไรน์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes

เรือล่องออกจากเมืองรูเดสไฮม์

วันที่หก  บอปพาร์ด - โคเบลนซ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes

เดินทางถึงเมืองโคเบลนซ์ ประเทศเยอรมัน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

ทำความรู้จักกับโคเบลนซ์ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสถาปัตยกรรมในอดีตและมีสีสันผสมผสานและเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมปราสาท Marksburg ยุคกลางอันน่าทึ่ง

รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ปั่นจักรยานเที่ยวปราสาท เดินผ่านทางเดินเล่นริมแม่น้ำไรน์ในโคเบลนซ์ มุ่งหน้าไปยังปราสาทของ Stolzenfels และ Lahneck เพื่อชมจุดชมวิวที่น่าทึ่ง และพบกับทิวทัศน์อันงดงามอีกแห่งหนึ่งของ Marksburg                     

หรือท่านสามารถเลือกทัวร์ ทัวร์เดินชมเมืองโคเบลนซ์ชมผืนน้ำของแม่น้ำโมเซลล์ผสมกับแม่น้ำไรน์ในขณะที่คุณยืนอยู่บนผืนดินที่เรียกว่า German Corner ซึ่งเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นรูปปั้นคนขี่ม้าของจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 1 ผู้ซึ่งรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวในศตวรรษที่ 19ขณะที่คุณเดินผ่านเมืองเก่า คุณจะพบสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกมากมาย เนื่องจากอาคารหลายแห่งจำเป็นต้องได้รับการสร้างขึ้นใหม่หลังจากที่ฝรั่งเศสจากไป

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes

เรือจอดที่เมืองบอปพาร์ด

วันที่เจ็ด  โคโลญจน์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes

เดินทางถึงเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

โคโลญจน์เป็นเมืองที่ผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะเพลิดเพลินไปกับทัวร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญในย่านเมืองเก่าโคโลญจน์ที่ซึ่งมีประตูเมืองยุคกลางยังคงตั้งอยู่คู่กับศาลากลางเก่าด้วยศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) เดินชมศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่มีเสน่ห์ตามตรอกซอกซอยแคบภายในเมือง ที่ขนาบข้างด้วยบ้านเรือนเก่าแก่และโรงเบียร์มากมาย

รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เดินทัวร์รอบเมืองโคโลญจน์ ไกด์พาชมสถานที่ยอดนิยมของเมืองโคโลญจน์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนแม่น้ำไรน์ คุณจะเดินผ่านตลาดปลาเก่า ศาลากลางเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมในยุคเรเนสซองส์ ลัดเลาะไปตามทางที่ปูด้วยหินย่านเมืองเก่า ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนแบบดั้งเดิมหลากสี และไกด์จะพาคุณไปยังจตุรัสซึ่งคุณจะได้พบกับมหาวิหารโคโลญจน์ คุณสามารถเข้าไปภายในอาคารแห่งนี้เพื่อชื่นชมความงามภายในได้

เย็น  มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Farewell สำหรับลูกค้าทุกท่าน

เรือล่องออกจากเมืองโคโลญจน์ มุ่งหน้าสู่เมืองโคเบลนซ์

วันที่แปด  อัมสเตอร์ดัม

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes

เดินทางถึงเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

เดินทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลูกค้ามีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบิน หรือลูกค้ามีการจองรถส่วนตัวเพื่อไปสนามบิน ก็จะมีรถมารอรับที่ท่าเรือ หรือท่านจะไปท่องเที่ยวในเมืองอัมสเตอร์ดัมต่อก็ได้

  

Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ. ** ราคานี้สิ้นสุดการจอง 31 กรกฎาคม 2567 กรุณาเช็คห้องว่าง ณ วันที่ทำการสำรอง**

ห้องพักแบบ French Balcony

ท่านละ $3,749

ห้องพักแบบ Suite

ท่านละ $6,449

หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่า Port Charge ท่านละ 230 USD

Visitors: 133,169