ทัวร์ญี่ปุ่นBEAUTIFUL SAKURA IN SPRING 6วัน 3คืน เดินทาง 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 | Japan Airline (JL)|

รหัสสินค้า : CJN_C001_Beautiful Sakura in Spring_28 Mar-02 Apr.24_JL

ราคา

76,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 76,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

BEAUTIFUL SAKURA IN SPRING | 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่นชมซากุระบานสะพรั่ง

***อิสระช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์เสริมดีสนีย์แลนด์ 1 วัน

#ญี่ปุ่น#ซากุระ

ราคา: เริ่มต้น 76,900.-บาท

โดยสายการบิน : Japan Airline [JL]

ไฮไลท์

ขอพรความรัก ตกปลาเซียมซี ณ ศาลเจ้าสุดฮิป “ศาลเจ้าฮิกาวะ”คนโสดห้ามพลาด!

5 จุดไฮไลท์สุดงาม!!! ชมซากุระบานทั่วญี่ปุ่น หนึ่งปีมีครั้งเดียว

อิสระช้อปปิ้งจุใจที่โตเกียว 1 วันเต็มๆๆๆๆ

อิ่มอร่อยกับชาบูชาบูหมูเนื้อ พร้อมซอฟท์ดริ้งก์ไม่อั้น

 อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนกับ อนเซ็นชื่อดังของญี่ปุ่น “มินาคามิ อนเซ็น”

▪ศาลเจ้าฮิกาวะ หมู่บ้านโบราณสีดำ (คุระซึคุริ) ▪เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ ▪มินาคามิ อนเซ็น ▪อุโมงค์ซากุระ “อาคางิ นัมเม็ง เซ็มบง ซากุระ” ▪เมืองคุมากายะ ▪จุดชมวิวซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ” ▪มหานครโตเกียว ▪สวนชินจุกุเกียวเอน (จุดชมดอกซากุระ) ▪สวนจิโดริงะฟฺจิ (จุดชมซากุระ) ▪แม่น้ำเมกุโร (อุโมงค์ซากุระในโตเกียว) ▪โอไดบะ ▪ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้ 

เดินทาง: 28 มีนาคม – 02 เมษายน 2567

หมายเหตุ กรุณาสอบถามที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

BEAUTIFUL SAKURA IN SPRING 

#ญี่ปุ่น#ซากุระ

กำหนดการเดินทาง

28 มี.ค.67  ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

19:00 น.  พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ Pเคาน์เตอร์โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์

หมายเหตุ  เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก อย่างน้อย 30 นาที

22:05 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034

(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

29 มี.ค.67  ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) -คาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิกาวะ – หมู่บ้านโบราณสีดำ (คุระซึคุริ) - เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ - มินาคามิ อนเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

06:10 น.  เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติคันไซบนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” ซึ่งได้รับสมญานามว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ” ด้วยอาคารบ้านเรือนและบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่งเรืองของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลงตัว ทำให้เมืองนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก… นำท่านไหว้พระ ขอพรที่ “ศาลเจ้าฮิคาวะ” ศาลเจ้าเก่าแก่ในนิกายชินโตที่มีชื่อเสียงอีกที่ในประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1400 และเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะเทพเจ้าที่เป็นครอบครัว พ่อ แม่ และลูก 3 องค์ เราจึงเรียกว่า เทพเจ้าทั้ง 5 โดยศาลเจ้าแห่งนี้ คนญี่ปุ่นมักนิยมมาขอพรในเรื่องของความรัก ภายในศาลเจ้ามีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนอกเหนือไปจากสิ่งคุ้นเคยทั่วๆไปของศาลเจ้าญี่ปุ่น เช่น เซียมซีรูปปลา ที่ทำนายเรื่องความรักโดยเฉพาะ ซุ้มแขวนไม้อธิฐาน, ลำธารศักสิทธิ์สำหรับขจัดสิ่งไม่ดี, ซุ้มกระดิ่งลมสำหรับฤดูร้อน, ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คู่รักนิยมมาเดินวนเป็นเลข 8เพื่อให้ความรักยืนยาว, เสาโทริอิหินอายุหลายร้อยปี และเสาโทริอิไม้สีแดงอันใหญ่ยักษ์ที่เคยใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมาแล้ว…       

นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีดำ” เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้... จากนั้นนำท่านสู่ย่านยาคิยะโยะโคะโจ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ "ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ" ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุ๊กกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้ออย่างอิสระ…

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร....

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองมินาคามิองเซ็น” จังหวัด “กุนมะ” ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะประเทศญี่ปุ่น รูปร่างขอบเขตจังหวัดเหมือน "นกกระเรียนกางปีกกว้าง กำลังตีปีกขึ้นบิน" ซึ่งมีการแต่งว่า "จังหวัดกุนมะที่มีรูปนกกระเรียนบิน" ในไพ่คารุตะของจังหวัดที่คนในจังหวัดรู้จักกันดี ที่นี่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีพื้น ที่ราบคันโตที่กว้างใหญ่ เป็นจุดรวมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย จังหวัดกุนมะมีองเซ็นมากกว่า 200 แห่ง รวมถึงแหล่งองเซ็นขึ้นชื่อสี่แห่ง ได้แก่ คุสะทสึ อิคาโฮะ มินาคามิ และชิมะ จังหวัดนี้ไม่ใช่แค่มีองเซ็นชั้นแนวหน้ามากมายจนได้รับฉายาว่า "เมืองแห่งองเซ็น" เท่านั้น แต่ยังมีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ขององเซ็น เช่น คุณภาพ ปริมาณน้ำองเซ็นที่พุ่งออกมา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ รวมทั้งมีองเซ็นที่ปริมาณน้ำองเซ็นพุ่งออกมาโดยธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น องเซ็นที่ได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งของการจัดอันดับองเซ็น 100 แห่งในประเทศญี่ปุ่น องเซ็นแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองเซ็นพักฟื้นของประชาชน และเป็นหนึ่งในสามองเซ็น       ผิวงามอีกด้วย...

นำท่านเข้าสู่ที่พักMINAKAMI JURAKU HOTEL [ห้องพักขนาด 29 ตรม.]

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม….เสิร์ฟท่านด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างเต็มที่ ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้                   

พิเศษ!!  ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

30 มี.ค.67  มินาคามิ อนเซ็น - อุโมงค์ซากุระ “อาคางิ นัมเม็ง เซ็มบง ซากุระ” - เมืองคุมากายะ - จุดชมวิวซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ” – มหานครโตเกียว - อิ่มอร่อยกับชาบูชาบูหมูเนื้อ พร้อมซอฟท์ดริ้งค์ไม่อั้น

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “อุโมงค์ซากุระ อาคางิ นัมเม็ง เซ็มบง ซากุระ” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ติดอันดับ 1 ใน 100 แห่งในการชมซากุระในจังหวัดกุนมะ ซึ่งมีเส้นทางเป็นอุโมงค์สวยงามที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยดอกซากุระสีชมพูสวยงามเป็นสิ่งที่ลืมไม่ลงเลยทีเดียว ด้วยจำนวนมากถึง 1,400 ต้น ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชมดอกซากุระที่บานสะพรั่งงดงาม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
*การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี*

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…

บ่าย  นำท่าน “จุดชมวิวซากุระ คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ” มีต้นซากุระกว่า 500 ต้น เรียงรายตลอดระยะทาง 2 กิโลเมตร คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ เป็นที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเอะโดะหรือเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน และในปี 1990 ได้ถูกเลือกให้เป็นสถานที่มีชื่อเสียงเรื่องการชมซากุระติดอันดับ 1 ใน 100 แห่ง  
จุดชมวิวซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ” อยู่ภายในสวน “คุมากายะ อะราคาวะ เรียวคุจิ” เป็นสวนริมแม่น้ำยาวเป็นอุโมงค์ต้นซากุระถึง 2 กิโลเมตร ในจังหวัดไซตามะ เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังติดอันดับ 1 ใน 100 สถานที่ที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นด้วย อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในการชมสวนแห่งนี้ คือ ในแต่ละปีท่านอาจจะได้สัมผัสกับชมดอกนาโนะฮานะที่มีสีเหลืองสดออกดอกบานเป็นทุ่งพร้อมกันกับดอกซากุระ ทำให้มีสีเหลืองตัดกับสีชมพูของดอกซากุระสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้น

*การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี*

นำท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” ซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษ
รวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก…

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู อาหารสไตล์ญี่ปุ่น มีเสิร์ฟทั้งเนื้อหมู และเนื้อวัว และให้ท่านได้เลือกเดินตักผักสดนานาชนิดได้ตามชอบ อาทิ เห็ดเข็มทอง ผักกาดขาว ปวยเล้ง ถั่วงอก บุก เส้นหมี่เหลือง ทานพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรญี่ปุ่น ซอสเปรี้ยว หรือน้ำจิ้มงาหอมกรุ่น พร้อมกับเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์(ไม่อั้น)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PRINCE HOTELTAKANAWA [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 30 ตรม.]

31 มี.ค. 67  โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น

“ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” (ไม่มีรถโค้ชบริการ)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PRINCE HOTELTAKANAWA [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 30 ตรม.]

เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้งหรูหราและโด่งดังมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น ย่านอิเคะบุคุโร ย่านชินจูกุ ย่านชิบูย่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจูกุ ย่านอากิฮาบาร่า ย่านรปปงหงิ และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย ไม่จำกัดเวลา ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟที่โตเกียว ไม่ยากอย่างที่คิด

“ย่านอิเคะบุคุโร” เพลิดเพลิน กับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซบุอิเคะบุคุโร หรือ ปาร์โก้ เป็นต้น ร้านร้อยเยน ที่สินค้าส่วนใหญ่ภายในร้านล้วนมีราคาร้อยเยน ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ร้านนาฬิกา ร้านเครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก

“ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอ้ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLOร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้า

“ย่านชิบูย่า” มีสิ่งน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น แหล่งธุรกิจ และบันเทิง จุดเด่นของชิบูย่า คือ ห้าแยกข้ามถนน ที่มีคนเดินข้ามไปมากันคึกคัก ใครได้ผ่านมาต้องลองเดินผ่านแยกนี้ดูซักครั้งในชีวิต ย่านนี้มีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่นCENTER GAI เป็นย่านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีคนบอกไว้ว่าเทรนด์ในญี่ปุ่นต่างวิ่งตามย่านนี้ มีร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย ร้านอาหารเปิดจนดึกจนดื่น ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปปิ้งที่มีห้างร้านเต็มสองข้างทาง ห้าง TOKYU HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินค้าไอเดียน่ารัก ๆ ต้องลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมให้ได้ ซึ่งในห้างจะแบ่งหมวดสินค้าชั้นละหมวด ส่วนห้าง LOFT แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักดี เพราะมีตั้งอยู่หลายแห่งในเมืองไทย และเป็นแบรนด์คู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตั้งไม่ไกลกันมากนัก ห้างที่นักช้อปปิ้งรู้จักกันดี คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตั้งแต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินค้าพวกเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย

ทัวร์เสริม  เลือกซื้อทัวร์เสริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้

***หากท่านมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริมทุกโปรแกรม กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 21วันก่อนเดินทาง***

ทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค นำท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการสัมผัสการนั่งรถไฟแบบท้องถิ่น โดยมัคคุเทศก์ให้คำอธิบายวิธีการซื้อตั๋วรถไฟ (ไม่รวมในค่าบริการ) มีบริการส่งถึงหน้าสวนสนุก หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค ท่านต้องนั่งรถไฟโมโนเรลไปยังดิสนีย์ซีพาร์คด้วยตัวของท่านเอง โดยค่ารถไฟชำระตามจริงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟได้โดยตัวท่านเอง                  

1 เม.ย. 67  โตเกียว – สวนจิโดริงะฟฺจิ (จุดชมซากุระ) – สวนสาธารณะแห่งชาติ-ชินจูกุเกียวเอน(จุดชมดอกซากุระ) – แม่น้ำเมกุโร (อุโมงค์ซากุระในโตเกียว) -โอไดบะ - ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินฮาเนะดะ

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “สวนชินจูกุเกียวเอน” เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งอยู่ภายในย่านชินจูกุของเมืองโตเกียวถือว่าเป็นอีกจุดที่ต้องมาปักหมุดให้ได้ถ้ามาเยือนยังโตเกียว เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดของกรุงโตเกียวเลย เกิดขึ้นในช่วงสมัยเอโดะราวๆปี ค.ศ.1603-1867 และที่พลาดไม่ได้ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ซากุระสะพรั่งมาก  รวมไปถึงช่วงใบไม้ร่วงกลางเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนธันวาคมก็จะได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอันดับต้นๆของโตเกียว..*การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี*

จากนั้นนำท่านพบกับสวนชมซากุระยอดฮิตใจกลางกรุงโตเกียว “สวนจิโดงุริ ฟูจิ” สวนที่ได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคเอโดะ ด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีคูน้ำที่ทอดตัวตามแนวโค้งคล้ายกับนกหัวโต ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า “จิโดริ” และยังมีต้นซากุระที่มีความยาวถึง 700 เมตร ทำให้ในช่วงของ
ฤดูใบไม้ผลิ จะเกิดเป็นอุโมงค์ต้นซากุระ ที่คนมักมาถ่ายรูปทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนอย่าง
ไม่ขาดสาย *การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี*

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)                         

 บ่าย  นำท่านเดินทางชม “ซากุระริมแม่น้ำเมกุโระ” ในเขตนากะเมกุโระ เป็นแหล่งชมซากุระแสนงดงามที่ตั้งเรียงรายริมสองฝั่งแม่น้ำ มีต้นซากุระกว่า 800 ต้น แผ่กิ่งก้านจนเกือบคลุมทั้งแม่น้ำ จนดูเหมือนอุโมงค์ต้นซากุระ ตลอดสองฝั่งของแม่น้ำจะมีทางเดินและที่นั่ง เหมือนเป็นสวนหย่อมเล็กๆ ยาวตลอดแม่น้ำเมกุโระ ตั้งแต่บริเวณสะพานเมกุโระชินบาชิ ที่อยู่บริเวณตะวันตกของสถานีรถไฟเมกุโระไปจนถึงสถานีนากะเมกุโระ ระยะทางทั้งหมดจะประมาณ 4 กิโลเมตร และยังมีร้านค้าแผงลอยมาตั้งริมแม่น้ำให้เราสามารถซื้อของกินมาเดินชิมพลางชมซากุระได้ด้วย ทำให้แถวนี้มีผู้คนสัญจรไปมามากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ...

*การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี*

ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งห้าง “ไดเวอร์ซิตี้”พลาซ่าที่ได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียว ให้มีความหลากหลายและสร้างความตื่นตาตื่นใจในบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโด่งดัง และเพลินกับการช้อปปิ้ง เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์คอมเพล็กซ์ ความบันเทิง และการพักผ่อนซึ่งจะทำให้ท่านลืมเวลากับศูนย์การค้าแห่งนี้ และยังเป็นที่ตั้งของร้านเสื้อผ้านำเข้า แบรนด์เสื้อผ้าจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ ยี่ห้อสินค้าที่ล้ำสมัยและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สถานที่สร้างความบันเทิงขนาดใหญ่จะให้คุณได้รับประสบการณ์หลากหลาย ศูนย์อาหารที่มีร้านอาหารขึ้นชื่อของโตเกียว หรือชั้นที่ตั้งร้านอาหารท้องถิ่นและหรูหราเย้ายวนความหิวของท่านและพลาดไม่ได้อย่างยิ่งกับรูปปั้น “หุ่นยนต์กัมดั้มยูนิคอร์น” ขนาดเท่าตัวจริง

19:30 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ บนภูมิภาคคันโต (ภาคตะวันออก) ของญี่ปุ่น

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

02 เม.ย.67  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL033

00:45 น.  ออกเดินทางเหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL 033

05:00น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ

  

*****Travel Around the World by Chic Journey*****

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทาง

 

ตาราง

การเดินทาง

2567

ผู้เดินทาง

ราคา (บาท l ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

(บาท)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม

1+2

1

ราคาทัวร์

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

2

ราคาตั๋วเครื่องบิน

ระหว่างประเทศ

ชั้นประหยัด

รวมภาษีเชื้อเพลิงแล้ว

28 มี.ค. –

02 เม.ย.

ผู้ใหญ่

76,900

50,900

26,000

16,900

เด็กมีเตียง (06-11 ปี)

76,900

50,900

26,000

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี)

67,900

41,900

26,000

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งบนรถโค้ช

โปรดสอบถาม

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่ามัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

Visitors: 128,690