ทัวร์กรุ๊ป 11-21 ต.ค.67 ล่องเรือสำราญอลาสก้า Norwegian Bliss 11วัน 8คืน บิน BR ตุลาคม 2567 :NOWEGIAN CRUISE ALASKA

รหัสสินค้า : CTX-RR001-GROUP ALASKA-NORWEGIAN

ราคา

189,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 189,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป :ล่องเรือสำราญเที่ยวอลาสก้า 11วัน 8คืน

ซีแอตเทิล•จูโน•สแก็กเวย์•อุทยานแห่งชาติกราเซียร์ •เคตชิคาน•วิคตอเรีย (แคนาดา)

ราคา : เริ่มต้น189,900.-บาท

Early Bird Booking ชำระมัดจำ วันนี้-31 ก.ค 67

-รับฟรี wifi แบบไม่จำกัด ตลอดเวลาที่อยู่บนเรือ มูลค่า 5,900.-/ท่าน  

-รับฟรี กระเป๋าเป้พับได้สุดชิค

สายการบิน : Eva Air ( BR )

รวม : ที่พักบนเรือ 7 คืน โรงแรม 1คืน, ตั๋วเครื่องบิน,ค่าทิปบนเรือ,รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมพาเที่ยวบนฝั่งตามที่ระบุ ,ภาษีท่าเรือ,อาหารบนเรือและร้านอาหารตามที่ระบุ , กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ ,**มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าทิปบนเรือ ท่านละ 140 USD และ ค่าทิป Join Tour ของเรือ( ชำระบนเรือ ),วีซ่าอเมริกาและวีซ่าแคนาดา ,ค่าอาหารพิเศษและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 11 - 21 ตุลาคม 2567

เปิดประสบการณ์กับ เรือ Norwegian Bliss 
เรือที่ ใหญ่โต ทันสมัยที่สุด อีกหนึ่งลำของ Norwegian Cruise Line [NCL] 
เริ่มให้บริการ เมษายน 2018 น้ำหนักรวม 168,028 ตัน ยาว 1,094 ฟุต ความจุผู้โดยสาร 4,004 คน ลูกเรือ 1,716 

วันที่1: สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-สนามบินซีแอตเทิล

13.30  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4เจ้าหน้าที่ให้การช่วย เหลือในการ ต้อนรับและโหลดสัมภาระ
16.25  ออกเดินททางไปยังSeattleTacoma InternationalAirportโดยสายการบิน EVAAirlineเที่ยวบินที่BR068
21.15  เดินทางถึงTaiwanTaoyuan InternationalAirportแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.40   ออกเดินทางต่อไปยังSeattleTacomaInternationalAirportด้วยเที่ยวบินที่ BR026สายการบินEVAAirline
19.30  เดินทางถึงSeattleTacoma InternationalAirport นำท่านเดินทางผ่านเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง
20.30   นำท่านเดินทางเข้าพักที่โรงแรม
พักณFourPointsbySheratonSeattleAirportHotelSouthหรือเทียบเท่า

วันที่2 : SpaceNeedle-Pier66

เช้า รับประทานอาหารเช้าณโรงแรม
09.30  นำท่านขึ้นสู่ Space Needle ที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของซีแอตเทิลมีความสูง605 ฟุต (184 เมตร) โดยเป็นเหมือนประภาคารที่ตั้งตระหง่านเหนือเมืองแห่งนี้อาคารที่โดด เด่นไม่เหมือนใครแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1962 มีรูปทรงคล้ายกับจานบินแห่งโลก อนาคตที่วางตั้งอยู่บนขาที่มีรูปร่างแปลกตา ทิวทัศน์ที่นี่มีความสวยงามอย่างยิ่ง ไม่ ว่าคุณจะมองขึ้นไปที่ Space Needle จากพื้นดินของ Seattle Center หรือมองลง มาจากชั้นสังเกตการณ์ ทิวทัศน์จะสวยงามในวันที่มีเมฆมาก และแน่นอนว่าจะสวยจนน่าใจหายในวันที่มีแสงอาทิตย์
11.30  นำท่านรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
13.00  นำท่านCheckinatPier66เพื่อขึ้นเรือNorwegianBliss
หลักจาขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินสำรวจเรือNorwegianBliss
จากนั้น นำท่านซ้อมหนีภัยตามหลักสากล ท่านสามารถดูจุดที่ท่านจะไปได้จากบัตร เข้าห้องพักของท่าน จากนั้นเชิญทุกท่านชมวิวในช่วงเวลาที่เรือออกจากท่าเรือ บริเวณ ดาดÅาเรือ
17.00  NorwegianBlissออกจากท่าPier66เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองJuneau
ค่ำ    รับประทานอาหารเย็น ณห้องอาหารบนเรือหลังจากนั้นอิสระให้ท่านพบกับกิจกรรมมากมายบนเรือ

วันที่ 3 : Cruising at Sea

อิสระกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ Norwegian Bliss ตามอัธยาศัย

วันที่4 : Juneau-MendenhallGlacier

เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการพักผ่อน หรือ กิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย
เที่ยง   รับประทานอาหารณห้องอาหารบนเรือ
14.30  NorwegianBlissเทียบท่าณเมืองจูโน่  หลังจากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง Mendenhall GlacierCeter นำท่านเข้าชม Mendenhall Glacier Visitor Center นำท่านชม ธารน้ำแข็งที่ใหญ่เป็น อันดับต้นๆ ของโลก พร้อมทั้งได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดของธารน้ำแข็ง เมื่อท่านกลับมาถึงท่าเรือแล้ว ท่านสามารถเที่ยวชมเมืองจูโน่ได้ตามอัธยาศัยJuneau ( จูโน่ ) เป็นเมืองหลวงของอลาสก้า เป็นเมืองที่รวบรวมร้านอาหาร แหล่ง ช๊อปปิ้งต่างๆ และนอกจากนี้บ้านเมืองของที่นี่ก็ยังน่ารัก ผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ในอดีต
จูโน เป็นอีกเมืองหนึ่งที่คับคั่งไปด้วยนักขุดทองเรียกว่าโตมาพร้อมๆกับยุคตื่นทองเลยก็ ว่าได้ เหมืองแร่ทองคำขนาดใหญ่ของโลกเคยถูกสร้างขึ้นที่นี่ และมาถูกตั้งให้เป็นเมือง หลวงของอลาสก้าเมื่อปี 1906
ค่ำ  รับประทานอาหารณห้องอาหารของเรือ
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพบกับกิจกรรมมากมายบนเรือ
23.00   NorwegianBlissออกเดินทางไปยังเมืองSkagway
ทุกท่านต้องกลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย1 ชั่วโมง

วันที่5 : Skagway-Yukon Sightseeing

เช้า  รับประทานอาหารณห้องอาหารบนเรือ
07.00 Norwegian Bliss เทียบท่า ณ เมือง สแก๊กเวย์ จากนั้นนำท่านสัมผัสกับความสวยงามของWhitePassและผืนป่าทางตอนเหนือของ ประเทศแคนาดานำท่านแวะถ่ายรูปกับน้ำตกไบรดัลเวลและหากท่านโชคดีท่านจะได้ พบ กวางมูส นกอินทรีย์ แพะภูเขา แกะดอลล์และ หมี อีกด้วย
*** ท่านต้องนำพาสปอร์ตมาด้วย*** หากกิจกรรมเต็มเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ ใกล้เคียงที่สุดให้ท่าน
เมื่อถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองสแก๊กเวย์
เมืองสแก๊กเวย์เป็นเมืองแนวคาวบอยและสมัยประวัติศาสตร์ช่วงตื่นทองมีคนหลั่งไหล มากมายมายเพื่อมาร่อนทองแสวงหาความมั่งคั่งจนมืดÅามัวร์ดินเลยทีเดียว อิสระให้ ท่านเดินเล่น ชิมอาหารท้องถิ่น เก็บภาพความประทำใจตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารณห้องอาหารของเรือ
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพบกับกิจกรรมมากมายบนเรือ
20.15  NorwegianBlissออกเดินทางไปยังเมืองKetchikan
ทุกท่านต้องกลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย1 ชั่วโมง

วันที่6 : CruiseGlacierBay(Cruising)

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ อิสระให้ท่านพบกับกิจกรรมมากมายบนเรือ
เรือจะค่อยๆล่องเข้าGlacierBay2ฟากฝั่งของเรือท่านจะได้ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ของ ฟยอร์ชอันสวยงามตลอดทางที่เรือเดินทางเข้าGlacier Bay เมื่อเดินทางใกล้ถึงทาง เรือจะมีประกาศ ให้ทุกท่านขึ้นไปด้านบนของเรือชั้นดาดฟ้าตรงหัวเรือ เพื่อที่ท่านจะ ได้เห็น Glacier Bayได้อย่างชัดเจน
เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ อิสระให้ท่านพบกับกิจกรรมมากมายบนเรือ
ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ อิสระให้ท่านพบกับกิจกรรมมากมายบนเรือ

วันที่7 :Ketchikan-AlaskaWildlifeExploration

เช้า  รับประทานอาหารณห้องอาหารบนเรือ
07.00  Norwegian Bliss เทียบท่า ณ เมือง เคตชิคาน จากนั้นนำท่านชมผืนป่าอันสวยงามที่ยังอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธ์ุ อาทิ เช่น นกอินทรีย์ ปลาแซลมอน วาฬ และอาจโชคดีได้เจอหมีอีกด้วย ( จะใช้เวลาตลอด กิจกรรมประมาณ 3 ชั่วโมง ) หากกิจกรรมเต็มเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ใกล้ เคียงที่สุดให้ท่าน
เมื่อถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองเคตชิคาน
เมืองเคตชิคานเป็นเมืองแรกที่มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวทางเรือและยังเป้นเมืองที่โด่ง ดังทางด้านปลาแซลมอนเพราะเป็นเมืองที่เป็นจุดวางไข่ของปลาแซลมอนท่านสามารถ หาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับปลาแซลมอนได้ที่นี่นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นเมืองเล็กๆที่มี บ้านเรืออันสวยงามพร้อมทั้งยังมีร้านอาหารท้องถิ่นและร้านของฝากเยอะมากๆ เพื่อ ต้อนรับนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารณห้องอาหารบนเรือ
13.15  NorwegianBlissออกเดินทางไปยังเมืองวิคตอเลียประเทศแคนาดาอิสระให้ท่านพบกับกิจกรรมมากมายบนเรือ
ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรืออิสระให้ท่านพบกับกิจกรรมมากมายบนเรือ
ทุกท่านต้องกลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย1ชั่วโมง

วันที่8 : Victoria,Cananda

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ อิสระพบกับกิจกรรมต่างๆบนเรือหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ อิสระพบกับกิจกรรมต่างๆบนเรือหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารณห้องอาหารบนเรือ
20.00  NCLBlissเทียบท่าณVictoria,BritishColumbia
นำท่านชมเมือง Victoria แวะเก็บภาพสวนสวย ดอกไม้อันงดงาม พร้อมทั้ง สถาปัตยกรรมที่แปลกตาที่ LegislativeAssemblyofBritishColumbiaและ Thunderbird Park
22.30  กลับขึ้นเรือNCLBliss
23.59   NCLBlissออกจากท่าที่เมืองVictoria
ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเรือออกจากท่าอย่างน้อย1ชั่วโมง

วันที่9 : Pier66-PikePlaceMarket-FirstStarbuckscoffee-GumWall-Walmart-SeattlePremiumOutlet-SeattleTacomaAirport

เช้า  รับประทานอาหารณห้องอาหารบนเรือ นำท่าน Check out ออกจากเรือ
หลังจากนั้นเดินทางไปยังPikePlaceMarketแวะจิบกาแฟณStarbucksจากร้าน ต้นกำเนิดร้าน แรกของโลก พร้อมทั้งให้ท่านถ่ายรูปกับกำแพงหมากฝรั่ง ( Gum Wall ) สถาปัตยกรรมแปลกให้ที่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับผู้ที่มาเยี่ยมชมอิสระให้ ท่านได้ ชม ชิม อาหาร เครื่อง ดื่ม และถ่ายภายเก็บความประทับใจต่างๆ
เที่ยง  รับประทานอาหารณห้องอาหาร
13.00 นำท่านเดินทางไปยังWalmartSupermarketให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของขวัญ ตามอัธยาศัย
ถึงเวลา นำท่านชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ Seattle Premium Outletอิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัยเพื่อไม่ให้รบกวนขณะท่านชอปปิ้งอิสระให้ท่านรับ ประทาน อาหารเย็นตามอัธยาศัย
( ข้อควรระวังหากท่านซื้อสินค้าแบรนด์เนม กรุณาเก็บใบเสร็จไว้ด้วยนะคะ เนื่องจากว่าเวลาเข้า ประเทศไทย หากซื้อสินค้าเกิน 20000 บาท ท่านอาจโดนปรับค่าภาษีได้ )
20.00 นำท่านออกเดินทางไปยังSeattleTacomaAirport(ใช้เวลาประมาณ1.40ชั่วโมง)
21.40  เดินทางถึงSeattleTacomaAirportนำท่านCheckinและโหลดสัมภาระ

วันที่10 : SeattleTacomaAirport

01.30   ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่BR025 สายการบินEVAAirline

วันที่11 : สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ

05.10   เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนแวะเปลี่ยนเครื่อง
09.00   ออกเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบินที่BR067สายการบิน EVAAirline
11.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิกรุงเทพมหานครประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

หมายเหตุ : กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
*** โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

11-21ตุลาคม2567

พักห้องคู่ราคา/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ห้องไม่มีหน้าต่าง

189,900

50,000

ห้องระเบียง

209,900

70,000

Visitors: 133,172