ทัวร์อลาสก้า กรุ๊ปเรือสำราญ Grand Princess 12D_Canada_CI

รหัสสินค้า : CTX-Alaska-Grand-Princess-9Sep-12D-CI

ราคา

219,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 219,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า 12 วัน พักห้องมีระเบียง

GRAND PRINCESS CRUISES

เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย /พาเที่ยวบนฝั่ง

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (เปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวัน)

ราคาท่านละ 219,900.- บาท

(วีซ่าอเมริกา / วีซ่าแคนาดา)

แวนคูเวอร์ * สวนสแตนเลย์ * แท่งเสาโทเท็ม(Totem pole) * ไอซี่ สเตรท พอยท์

อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ * สแก๊กเวย์ Skagway เมืองแห่งขุมทองในอดีต * คลอนไดค์

 ชมความงดงามของ Endicott Arm and Dawes Glacier ถือเป็นหนึ่งใน Unseen in Alaska

เคทชิแกน * ครีก สตรีท (CREEK STREET) * แคนาดาเพลส

Grand Princess Cruise ออกเดินทาง 09 – 20 กันยายน 2567

วันจันทร์ที่ 9 ก.ย.67(1)      กรุงเทพฯ – แวนคูเวอร์(แคนาดา)  

14.00 น.    สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4) โดยสายการบิน

ไชน่า แอร์ไลน์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

17.30 น.    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาไทเป (ไต้หวัน) โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI836

22.10 น.    เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน(เปลี่ยนเครื่อง)

23.35 น.    ออกเดินทางเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา...โดยสายการบิน) โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ Qเที่ยวบินที่CI032

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน ***

19.20 น.    ถึงท่าอากาศยาน“นครแวนคูเวอร์” VANCOUVER (เวลาช้ากว่าเมืองไทย 14 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว/ นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่: River Rock Casino Hotel Vancouver / หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง(2)          แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิลาโน – เที่ยวชมเมือง  

เช้า             บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Suspension Bridge) ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของแม่น้ำคาปิลาโนและได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพคงามงดงามของธรรมชาติ ป่าสน และเสาโทเทมสัญลักษณ์ของชาวอินเดียแดง จากนั้นนำท่านกลับเข้าสุ่ตัวเมืองแวนคูเวอร์

เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านสู่สวนสแตนเลย์ Stanley Park สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนเป็นปอดที่สำคัญของชาวเมือง นำชมแท่งเสาโทเท็ม(Totem pole)  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง” ผ่านชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมืองชมนาฬิกาไอน้ำสัญลักษณ์ของ Gastown เป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องมาเช็ค-อิน เมื่อเดินทางมาแวนคูเวอร์ มีประวัติยาวนานกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบปีนาฬิกาเรือนใหญ่ที่สวยงามมากจะดังทุก ๆ 15 นาที / อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยในตัวเมืองแวนคูเวอร์

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร/ นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่: River Rock Casino Hotel Vancouver / หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง(3)          แวนคูเวอร์ – ล่องเรือสำราญอลาสก้า(Grand Princess) 

เช้า             บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแวนคูเวอร์ เช็ค-อิน Check-In PrincessCruise “Grand Princess” ถึงท่าเรือขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In

                   โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ :

                   1. Passport

                   2. E-Ticket Boarding Pass

                   3. บัตรเครดิต

                   4. Public Health Questionnaire(ที่เซ็นต์ชื่อเรียบร้อย)

                   จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

15.30 น.    เรือสำราญ “Grand Princess” พร้อมออกเดินทาง

                   เรือสำราญ “Ruby Princess”ออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่านอาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกับการเต้นรำได้ที่ดิสโก้เธค หรือบางท่านอาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่มีเครื่องเล่นต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต์, สล็อท แมชชีน, แบล็กแจ็ค  ฯลฯ

ค่ำ              ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ

พักที่: Princess Cruise “Grand Princess” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(1)

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)     ล่องเรือสำราญอลาสก้า(Grand Princess)

เช้า            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 

                  วันนี้เรือจะวิ่งขึ้นเหนือ(Nortbound Glacier) โดยใช้เส้นทางทะเลใน หรือ “Inside Passage” เป็นเส้นทางเลาะชายฝั่ง สองด้าน สภาพภูมิประเทศที่เกิดจะกัดเซาะของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมา เส้นทางนี้ทอดตัวจากอลาสก้าตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านแคว้นบริติชโคลัมเบีย ตะวันตก ของแคนาดาไปจนถึงรัฐวอชิงตันตะวันตกเฉียงเหนือในสหรัฐอเมริกา เรือที่ใช้เส้นทางนี้ จะสามารถหลีกเลี่ยงสภาพอากาศเลวร้ายในมหาสมุทรเปิดและได้ชมวิวที่สวยงามไปพร้อมๆกัน ในวันอากาศดีท่านอาจโชคดีได้เห็น ปลาวาฬ และปลาโลมาว่ายน้ำอยู่ใกล้ลำเรือ

เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

                     วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ เช่น

                     ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง ฟรี) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารญี่ปุ่น(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

                     บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์

                     ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง

                     โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator

                     อินเตอร์เน็ต คาเฟ่

                     สโมสรสำหรับเด็กเล็ก

                     สระว่ายน้ำ, สระน้ำวน, เซาวน่า, ห้องนวด, ห้องยิม, ห้องเสริมสวย

                     สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส, บาสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล

                     ห้องสมุด, ห้องทำพิธีแต่งงาน, ห้องแพทย์

                     ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก 

                     ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ

ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ

พักที่: Princess Cruise “Grand Princess” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(2)

วันที่ห้าของการเดินทาง(5) เรือเทียบท่าเรือ จูโน(เมืองหลวง) – ชมเมือง รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา เมาท์ โรเบิร์ต(จุดชมวิวเมืองจูโน)

เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  

* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 13.00 – 22.00 น . * * *

เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

12.40 น.    เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง นำท่านเดินเล่นชมเมืองจูโน เมืองหลวงแสนสวยของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ต์มากมาย

13.00 น.    เรือเดินทางถึงท่าเรือ “ เมืองจูโน ” (Juneau) เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเลทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่งก่อนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ “ จูโน” ยังเป็นเมืองที่มี “ ธารน้ำแข็ง ” มากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ที่สำคัญได้แก่ “ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์”(Mendenhall Glacier)

ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่า “ สวยที่สุด ” แห่งหนึ่งเท่าที่ค้นพบกันมา...จากนั้นอิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโนและช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมือง

นำท่านสมาชิกขึ้น กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา เม้าท์ โรเบิร์ต (Mount Roberts Tramway)ที่มีความสูงกว่า 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองหลวงจูโนได้อย่างกว้างไกล (รวมในค่าทัวร์แล้ว) 

*** ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่งกับทางเรือสำราญ***

  • JU33. Mendenhall Glacier & Salmon Bake (3.30 Hours)นำท่านสมาชิกเข้าเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดเหนือคำบรรยาย (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 120.99 USD / เด็กต่ำกว่า 12 ปี 84.99 USD)
  • Mendenhall Glacier by Helicopter and Guided Walk - JUO7 (2.15 Hours):นำท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพอันแสนมหัศจรรย์ ยากแก่การได้มาสัมผัส จากนั้นท่านจะมีโอกาสได้ลงเดินบนธารน้ำแข็งโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำทาง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 339 USD / ไม่มีราคาเด็ก)
  • Norris Glacier by Helicopter & Dog Sledding - JUPQ (3.15 Hours) :นำท่านโดยสารเครื่องบินน้ำชมความงดงามของธารน้ำแข็งนอร์ริส จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการนั่งโดยสารสุนักลากเลื่อน(อลาสกัน มาลามิวท์) ไปบนธารน้ำแข็ง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 649 USD / ไม่มีราคาเด็ก)

หมายเหตุ...ทัวร์ชายฝั่งทั้งหมดเป็นทัวร์ที่ทางเรือสำราญจัดการทั้งหมด ทางบริษัทฯเพียงช่วยอำนวยความสะดวกในการจองให้ท่านเท่านั้น

หมายเหตุ สำหรับท่านที่เดินเล่นบนฝั่งท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า

*** ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่งกับทางเรือสำราญ***

 ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)

22.00       เรือออกเดินทางสู่ “เมืองสแก๊กเวย์ (Skagway)

พักที่Princess Cruise “Grand Princess” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(3)

 วันที่หกของการเดินทาง(6)             จูโน – สแก๊กเวย์ – รวมรถไฟชมวิวสายไวท์ พาส – ชมเมือง

เช้า             บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 

* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.30 น . * * *

07.00 น.      เรือเข้าเทียบท่า “สแก๊กเวย์”Skagway เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสาย “ไวท์พาส” และ “ยูคอนรูต”White Pass and Yukon Railway ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ปัจจุบันเหลือเพียงความทรงจำ และนำบรรยากาศเก่ามาใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับเรือสำราญในช่วงฤดูร้อน ตัวเมืองอยู่ใกล้จากท่าเรือเพียงเดินราว 10 – 15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยุคตื่นทอง เช่น บ้านไม้สองชั้นทาสีสดใส ซาลอน ร้านเหล้า ร้านขายของที่ระลึกมากมาย ฯลฯ

08.00 น.    เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้เรือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง นำท่านเดินสู่สถานีรถไฟเมืองสแก๊กแวย์

09.00 น.    นำท่านโดยสารรถไฟชมวิวสายไวท์ พาส (White Pass Scenic Railway)รถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยูคอน ซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทอง ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติที่งดงามสู่ยอดเขาไวท์ พาส นับเป็นประสบการณ์ที่ทุกท่านจะมิลืมเลือนดื่มด่ำกับทิวทัศน์ภูเขาอันน่าทึ่งของสแคกเวย์ ผ่านพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งยุคตื่นทอง เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันงดงามขณะนั่งในรถรางโบราณ ผ่านป่าดิบที่สูงเสียดฟ้าและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ เวลาประมาณสามชั่วโมง รถไฟจะกลับเข้าสู่เมืองสแก๊กเวย์ประมาณ 12.30 น.(รวมในราคาทัวร์แล้ว)

อิสระทุกท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ท่านจะต้องขึ้นเรือประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า)

 เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour

                     To The Summit (1.30 Hours) SGY-140เดินทางโดยรถตู้ท่องเที่ยวลัดเลาะไปตามเส้นทางขุดทองสู่ยอดเขา ไวท์พาส ซัมมิท ซึ่งสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 3,292 ฟุต (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 60 USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 40 USD)

                     White Pass Railway Adventure and Motor Coach Tour - SKB1 (3.00-3.30 Hours) SGY-200 : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต ซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองชื่นชมกับทัศนียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติที่งดงามสู่ยอดเขาไวท์พาส ซัมมิท นับเป็นประสบการณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 159USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 89.75 USD)

                     Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours)SKIJ:เดินทางโดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์สุนัขที่เดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวิธีการควบคุมสุนัขลากเลื่อนจากไกด์ผู้เชี่ยวชาญ และได้ประสบการณ์จากการนั่งเลื่อนท่ามกลางบรรยากาศที่แสนเย็นสดชื่นสุดยอดของการผจญภัย ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 549 USD / ไม่มีราคาเด็กและเด็กต้องอายุห้าขวบขึ้นไปถึงจะสามารถร่วมเดินทางได้)(ขอแนะนำท่านจองก่อนวันเดินทางเนื่องจากที่นั่งมีจำกัดและเต็มเร็วมาก)

                     นำท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ท่านจะต้องขึ้นเรือประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า)

20.30 น.      เรือออกเดินทางสู่ “Endicott Arm and Dawes Glacier”

ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม(ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)

พักที่Princess Cruise “Grand Princess” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(6) 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) สแก๊กเวย์ – Endicott Arm and Dawes Glacier 

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

07.00           นำท่านออกเดินทางสู่ Endicott Arm and Dawes Glacierถือเป็นหนึ่งใน Unseen in Alaska ที่นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยหรือเรือสำราญจำนวนไม่มากจะได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสความสวยงามอย่างแท้จริง เมื่อเรือประกาศแจ้ง เข้า Endicott Arm and Dawes Glacier จากนั้นนำทุกท่านขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านจะได้ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของ ธารน้ำแข็งแห่งนี้ พร้อมกับต้องมนต์เสน่ห์ธารน้ำแข็งนี้อย่างแน่นอน 

เที่ยง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

                     วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ เช่น

                     ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารญี่ปุ่น

                     บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์

                     ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง

                     โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator

                     อินเตอร์เน็ต คาเฟ่

                     สโมสรสำหรับเด็กเล็ก

                     สระว่ายน้ำ, สระน้ำวน, เซาวน่า, ห้องนวด, ห้องยิม, ห้องเสริมสวย

                     สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส, บาสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล

                     ห้องสมุด, ห้องทำพิธีแต่งงาน, ห้องแพทย์

                     ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก 

                     ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)

พักที่Princess Cruise “Grand Princess” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(3)

วันที่แปดของการเดินทาง(8)          เคทชิแกน – ชมเมือง

เช้า                บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. * * *

 07.00 น.     เรือเข้าเทียบท่า เคทชิแกน ( KETCHIKAN) เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาริมฝั่งแม่น้ำ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเทมของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต นำท่านเข้าสู่ เมืองเคทชิเเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย นำท่านเที่ยวชมย่านโคมแดงที่โด่งดังในอดีต ครีก สตรีท  (CREEK STREET) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ บ้านของดอลลี่ สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นร้านค้า และร้านอาหาร อิสระให้ชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกนได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่ท่าเรือ

เที่ยง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

18.00 น.      เรือออกเดินทางสู่ “แวนคูเวอร์” (Vancouver)

ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ/ อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)

พักที่Princess Cruise “Grand Princess” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(4)

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) พักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

                     วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ

เที่ยง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

                     วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ เช่น

                     ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารญี่ปุ่น

                     บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศกรีม บาร์ กริลล์ ฮ็อทด็อก แฮมเบอร์เกอร์

                     ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง

                     โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator

                     อินเตอร์เน็ต คาเฟ่

                     สโมสรสำหรับเด็กเล็ก

                     สระว่ายน้ำ, สระน้ำวน, เซาวน่า, ห้องนวด, ห้องยิม, ห้องเสริมสวย

                     สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ต แพ็ตเดิ้ลเทนนิส, บาสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล

                     ห้องสมุด, ห้องทำพิธีแต่งงาน, ห้องแพทย์

                     ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก 

                     ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ

ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ

พักที่Princess Cruise “Grand Princess” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(5)

วันที่สิบของการเดินทาง(10)          แวนคูเวอร์ – แคนาดา เพลส – ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท – สนามบิน

07.30 น.      เรือเข้าเทียบท่า “แวนคูเวอร์”

เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 

                   นำท่านเก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts  ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์

เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     นำท่านเดินทางทางสู่เอาท์เล็ต ช้อปปิ้ง McArthur Glen Premium Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงาน เชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิด พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬารองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เนคไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITE ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 %  อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

20.30           ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11)    แวนคูเวอร์ – ไทเป   

00.35 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI31

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***

วันที่สิบสองของการเดินทาง (12)  ไทเป(ไต้หวัน) – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

05.35 น.      เดินทางถึง สนามบินไทเป (ไต้หวัน) // นำท่านเปลี่ยนเครื่อง สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลท์ เที่ยวบินที่  CI833

09.50 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

****************Cruise Tour Experts*********************

อัตราค่าบริการปี 2024

กำหนดการเดินทาง

09 – 20 ก.ย.67

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

ห้องพักด้านใน

Inside Cabin

179,900

179,900

179,900

65,900

ห้องพักมีระเบียง

Balcony

219,900

219,900

219,900

95,900

*** พักสามท่าน คนที่สามลด 7,000 บาท ***

หากท่านสนใจการเดินทางช่วงเดือนอื่นโปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ*

  • อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา(ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท)

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

vค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- แวนคูเวอร์ กรุงเทพฯ

vโรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ

      เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์

      หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

vค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดา

vค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

vค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ

      เดินทาง 1 ท่าน

vค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

vค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบล่ะ 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องบินอยู่ในความดูแล  

      ของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

vค่าทิปพนักงานบริการในเรือ 120 USD(รวมแล้ว)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

vค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า VISA เข้าประเทศอเมริกา

vค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

vค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

vค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

vค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

vค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / วัน(1,200 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ)

การจองและชำระเงิน

vกรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 100,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่าย

       ส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

vบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย

15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

v   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไข

ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

v   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

        การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

v   เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท    

       ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก 

  1.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง

       การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)

  1.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 39 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
  2.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 19 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า VISA CANADA(แบบติดในเล่มพาสปอร์ต)

vหนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 5 หน้า

vรูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง

vหลักฐานแสดงสถานะการทำงานตัวจริง 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ)
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง

*พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
 *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด

หลักฐานแสดงฐานะการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน)
*สำเนาสมุดเงินฝากประจำ หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมด้วยหนังสือรับรองจากธนาคาร กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 5 วันทำการ)
* เด็กใช้เอกสารร่วมกับบิดา-มารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ถ่ายสำเนาแยกคนละชุด

vกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา &   มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

vสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด

vสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

vสำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด

vสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

v    การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

v หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

v กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

v    ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

Visitors: 133,172