ทัวร์อาโอโมริ 2-8 ต.ค.67 บิน JL 7วัน 4คืน เทศกาลดอกไม้ไฟอะกิตะ เที่ยวโตเกียว ตุลาคม 2567:JAPAN PREMIUM

 

รหัสสินค้า : CJN-B002-TOHO1002-FIREWORK AKITA

ราคา

69,900.00 ฿


72,900.00 ฿

 (-4%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 69,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

FIREWORK FESTIVAL AKITA AOMORI TOKYO

ราคา: 69,900.-บาท(โปรโมชั่น10 ท่านแรก)

โดยสายการบิน : Japan Airline (JL)

สนามบินฮาเนดะ(เปลี่ยนเครื่อง)•สนามบินอาโอโมริ•ตลาดปลาฟุรุคาวะ•พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ•แช่น้ำแร่•เดินเล่นชมลำธารโออิราเสะ•ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ•อะคิตะ•ชมหินก็อตซิลาร็อค•ชมการแสดงนามาฮาเกะ•พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ•หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ•เทศกาลดอกไม้ไฟอะคิตะ (AKITA FIRE WORK)•ทะเลสาบทาซาวะ•รูปปั้นทัตสุโกะ•ศาลเจ้าโกซะโนะอิชิ•รถไฟยุริโคเก็น•หุบเขาโอยาสุเคียว•สนามบินอะคิตะ•สนามบินฮาเนดะ•เมืองโตเกียว•วัดโกโทคุจิ(วัดแมว)•ช้อปปิ้งย่านชิบุยะ•ไดเวอร์ซิตี้(กันดั้ม)•สนามบินฮาเนดะ

**พิเศษพักออนเซน 3 คืน

เดินทาง : 2-8 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ **รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

วันแรก :  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น.   นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์ P สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
จุดนัดพบป้ายบริษัท เจ้าหน้าที่บริการช่วยโหลดสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง
22.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ ด้วยเที่ยวบิน JL 034 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
เที่ยวบินขาไป  JL 034 BKK-HND  22.05-06.10 +JL 143  HND-AOJ10.05-11.15
เที่ยวบินขากลับ  JL 162  AXT-HND  08.45-09.55+JL 033  HND-BKK  00.05-05.05
** การจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางทัวร์ไม่สามารถจัดที่นั่งได้ **
** บริการท่านด้วยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสัมภาระท่านละ 2 ชิ้น ชิ้นละ 23 กิโล**

วันที่สอง: สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ – ตลาดปลาฟุรุคาวะ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ –แช่น้ำแร่

เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
06.10 น.   ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย นำท่านต่อไฟล์ทภายในเพื่อเดินทางสู่เมืองอาโอโมริ
** ให้ทุกท่านรับกระเป๋าเพื่อเคลียร์ศุลกากรที่สนามฮาเนดะ ตามกฎของประเทศญี่ปุ่น
และนำกระเป๋าโหลดเพื่อต่อไฟล์ภายในประเทศอีกครั้ง **
10.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน JL143 เจแปนแอร์ไลน์
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินอาโอโมริ จังหวัดอาโอโมริ เหนือสุดของเกาะฮอนชูอย่างปลอดภัยเดินทางสู่เมืองอาโอโมริ ตลาดปลาฟุรุคาวะ ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดปลาสดที่สุดในญี่ปุ่น ถึงแม้จะเป็นตลาดปลาสาธารณะ แต่ที่ที่ดูเหมือนเป็นแค่ตลาดธรรมดาสำหรับพ่อค้าส่งแห่งนี้กลับมีระบบการเสิร์ฟอาหารทะเลสดใหม่ที่น่าสนุกไม่เหมือนใคร นั่นก็คือคือเมนู Aomori Nokke don  ข้าวหน้าปลาดิบ หยิบตามใจฉัน ที่มีกิมมิคคือ เราสามารถเลือกใส่ท็อปปิ้ง บนข้าวตามความชอบของเราเองได้เลย โดยท็อปปิ้งที่ให้เลือกนั้น จะเป็นวัตถุดิบอาหารทะเลท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อตามแต่ฤดูกาล ของจังหวัดอาโอโมริ
เมนูที่ห้ามพลาดก็คือNokke-don” (のっけ丼) เป็นไฮไลท์ของที่นี่
กลางวัน   รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาอาโอโมริ (เมนูNokke-don)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะที่จัดการแสดงศิลปะของงานพาเหรดตะเกียงขนาดใหญ่บนถนนหรือเทศกาลอะโอโมริ เนบุตะ เป็นหนึ่งในเทศกาลที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นและยังเป็นงานอีเวนต์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอะโอโมริด้วย ไม่เพียงแค่สามารถเห็นขบวนได้ใกล้ ๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถสัมผัสชิ้นงานได้ด้วย เพราะสิ่งที่จัดแสดงบางชิ้นจะเป็นขบวนจริง ๆ จากเทศกาลปีก่อน ๆ สามารถชื่นชมและถ่ายรูปงานศิลปะแสนวิเศษที่มีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกนี้ได้อย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ  รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
เข้าพัก ณ โรงแรม HOSHINO RESORT OIRASE KEIRYU หรือเทียบเท่า
หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนตามอัธยาศัย
** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง **
**กรณีพักออนเซนรบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถนอนพื้นทาตามิได้ หรือต้องการรีเควสเตียง** 

วันที่สาม :  เดินเล่นชมลำธารโออิราเสะ – ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ – เมืองอะคิตะ –ชมหินก็อตซิลล่าร็อค –ชมการแสดงนามาฮาเกะ – แช่น้ำแร่ 

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอนชู ตั้งอยู่ในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติโทวาดะ-ฮาจิมันไต ซึ่งมีพรมแดนติดต่อถึงเขตจังหวัดอาคิตะ โดยทะเลสาบนี้เกิดจากการระเบิดของปากปล่องภูเขาไฟคู่เมื่อ 2 แสนปีก่อน จนเกิดเป็นแอ่งลึกขนาดใหญ่ และวัดจุดที่ลึกสุดได้  327 เมตร นับเป็นทะเลสาบน้ำลึกอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่นและยังถือเป็นแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคโทโฮคุอีกด้วย
เดินเล่นชมลำธารโออิราเสะลำธารแห่งนี้ไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะ ท่ามกลางต้นไม้อันเขียวชอุ่มในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเฉดเหลืองแดงในฤดูใบไม้ร่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน ลำธารแหล่งนี้ถือจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในเรื่องของทิวทิศน์ที่สวยงามและแนวลำธารที่ทอดตัวยาวเหยียดตลอดแนว ความงดงามของทิวทัศน์นี้ได้รับการคุ้มครองและสงวนให้เป็นจุดชมวิวและอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติ  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
ชมหินก็อตซิลล่าร็อคโขดหินที่มีรูปร่างคล้ายกับ "ก็อตซิลล่า" สัตว์ประหลาดหรือไคจูอันโด่งดังของญี่ปุ่น เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการกัดเซาะของคลื่นน้ำทะเล ตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมชิโอเซะ เมืองโอกะ จังหวัดอาคิตะ รูปร่างของโขดหินที่ดูราวกับก็อตซิลล่ากำลังอ้าปากประกอบกับพื้นหลังสีส้มของพระอาทิตย์ยามเย็นที่กำลังลับฟ้า เผยเป็นภาพที่ดูคล้ายก็อตซิล่ากำลังพ่นไฟนั้นให้ความรู้สึกทรงพลังเป็นอย่างยิ่ง
ชมการแสดงนามาฮาเกะ เรื่องราวของยักษ์นามะฮาเกะที่เป็นการผสมผสานความเชื่อ และ วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นประเพณีทางวัฒนธรรมที่ทางยูเนสโกยังต้องยกย่อง ให้ท่านได้สนุกการแสดงแสงสีเสียงอันตื่นตาตื่นใจกับประเพณีพื้นบ้านของจังหวัดอคิตะ เมืองโอกะที่มีมาอย่างยาวนาน
ค่ำ  รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
เข้าพัก ณ โรงแรม OGA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนตามอัธยาศัย
** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง **
**กรณีพักออนเซนรบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถนอนพื้นทาตามิได้ หรือต้องการรีเควสเตียง**

วันที่สี่ :  พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ – หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ –เทศกาลดอกไม้ไฟอะคิตะ (AKITA FIREWORK FESTIVAL) – แช่น้ำแร่

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะเป็นสถานที่แนะนำประวัติศาสตร์และภูมิอากาศของพื้นที่แถบนี้โดยมีนามาฮาเกะเป็นหัวข้อจัดแสดงหลัก ที่มุมจัดแสดงเกี่ยวกับนามาฮาเกะ มีการจัดแสดงหน้ากากหลายแบบหลายลายที่ถูกใช้จริงในแต่ละหมู่บ้านมากถึง 150 ชิ้น ส่วนที่ห้องโถงแห่งตำนานมีการแสดงภาพยนตร์เรื่อง "ค่ำคืนหนึ่งของนามาฮาเกะ" ที่มีการแนะนำวัฒนธรรมนามาฮาเกะในวันส่งท้ายปีเก่า
หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะตั้งอยู่บนถนนบุเคะยาชิกิ ตลอดเส้นถนนนี้เป็นย่านหมู่บ้านซามูไร เนื่องจากในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าซามูไร แม้ปัจจุบันจะไม่ได้มีซามูไรหลงเหลืออยู่แล้ว แต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีการอนุรักษ์บ้านซามูไรโบราณอายุหลายร้อยปีเอาไว้หลายหลัง ปัจจุบันบ้านซามูไรในคาคุโนะดาเตะบางหลังยังมีเชื้อสายซามูไรรุ่นหลังอาศัยอยู่ และมีจำนวน 6 หลังที่เปิดให้เข้าชม ภายในจัดแสดงวิถีชีวิตของซามูไรในสมัยก่อน วัตถุโบราณ อาทิ ชุดเกราะซามูไร ดาบที่อนุญาตให้เราลองสัมผัสหรือยกได้ และสวนญี่ปุ่นงามๆ บางแห่งยังเปิดเป็นคาเฟ่ในบ้านซามูไรอีกด้วย
กลางวัน  รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
เทศกาลดอกไม้ไฟอะคิตะ (AKITA FIREWORK FESTIVAL)มหกรรมงานดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุเป็นการแข่งขันระดับชาติด้วยเช่นกัน ชมการจุดดอกไม้ไฟสุดตระการตาบนฟากฟ้าพร้อมเรื่องราวและเสียงดนตรีประกอบ ซึ่งเป็นการผสานการแสดงแสงและเสียงเข้าด้วยกันในฉากงานเทศกาลแบบเป็นกันเอง
ค่ำ รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
เข้าพัก ณ โรงแรม AKITA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนตามอัธยาศัย
** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง **
**กรณีพักออนเซนรบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถนอนพื้นทาตามิได้ หรือต้องการรีเควสเตียง**

วันที่ห้า : ทะเลสาบทาซาวะ – รูปปั้นทัตสุโกะ – ศาลเจ้าโกซะโนะอิชิ – รถไฟยุริโคเก็น – หุบเขาโอยาสุเคียว –แช่น้ำแร่

เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ เก็บถาพกับ“รูปปั้นทัตสุโกะ” (Tatsuko) สัญลักษณ์ของทะเลสาบแห่งนี้ ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือ “ศาลเจ้าโกซะโนะอิชิ” (Gozanoishi) ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ ที่เชื่อกันว่า ให้พรศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับ ความเยาว์วัย และความงามอันเป็นนิรันดร์ ทั้งยังอุทิศแด่ มังกรทัตสุโกะ
จุดถ่ายรูปยอดนิยม: ตรงข้ามกับตัวศาลเจ้า จะมีเสาโทริอิริมทะเลสาบ
สัมผัสประสบการณ์สุดแสนคลาสสิค กับการนั่ง รถไฟยุริโคเก็นรถไฟโลคอลที่คงคุ้นเคยกันดีความยาว23กิโลเมตรจากสถานีUgoHonjo สู่สถานีYashima ภายในตกแต่งเปลี่ยนไปตามเทศกาล แล่นผ่านนาข้าว ภูเขา แม่น้ำ บ้างเป็นบ้านเรือนชวนให้เพลิดเพลินได้ตลอด และมีกิจกรรมบนรถไฟตามเทศกาลต่างๆ อีกด้วย
กลางวัน  รับประทาน อาหารกลางวัน เบนโตะบนรถไฟ
หุบเขาที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า“หุบเขาโอยาสุเคียว” ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเมืองยูซาวะ หรือที่คนไทยรู้จัก โอยาสุเคียวไดฟุนโตะ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวดังของหุบเขาโอยาสุ หุบเขาโอยาสุเป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ มีเรียวกังพร้อมบ่อออนเซ็นในตัวให้เลือกพักอยู่หลายแห่ง มีออนเซ็นกลางแจ้ง และบ่อแช่เท้าสาธารณะให้บริการอยู่เรื่อยๆ แม้กระทั่งแหล่งน้ำธรรมชาติเล็กๆ ตามรายทางก็ยังมีไอควันลอยขึ้นมา นอกจากนี้ยังไอศครีมกุหลาบที่หาทานได้ที่นี่ที่เดียวอีกด้วย
ขนมที่ห้ามพลาดก็คือ ไอศกรีมกุหลาบ Babahera Ice
ค่ำ  รับประทาน อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
เข้าพัก ณ โรงแรม ANA CROWN PLAZA AKITA HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่หก : สนามบินอะคิตะ – สนามบินฮาเนดะ – เมืองโตเกียว – วัดโกโทคุจิ (วัดแมว) –ช้อปปิ้งย่านชิบุยะ –ไดเวอร์ซิตี้(กันดั้ม) – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอะคิตะ เพื่อเดินทางสู่โตเกียว
08.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ ด้วยเที่ยวบิน JL 162 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
09.55 น.  เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ โตเกียว
***กระเป๋าสัมภาระทำการ check thru จากสนามบินต้นทาง หากท่านซื้อของเพิ่มจะเป็นการโหลดสัมภาระเพิ่มอีกหนึ่งใบ ขณะเช็คอินขากลับ (ภายใต้เงื่อนไข การโหลดสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น / ชิ้นละ 23กิโล)  เท่านั้น**
นำท่านเดินทางสู่วัดโกโทคุจิ หรือที่รู้จักกันในนามวัดแมวกวัก วัดเก่าแก่ที่อยู่บริเวณชานเมืองโตเกียว ต้นกำเนิดของแมวกวักประเทศญี่ปุ่น หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า เมเนะกิ เนโกะ ภายในวัดเต็มไปด้วยแมวกวักเรียงรายอยู่เต็มไปหมด
ช้อปปิ้งย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมีห้างให้เลือกเดินทั้ง AQUA CITY , VENUS FORT, DECK
* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน JL 033 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
05.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับ ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน
[อายุ 8-12 ปี]

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิ่ม

JOINLAND

02 - 08 ตุลาคม 2567

72,900.-

72,900.-
JAL ไม่มีราคาตั๋วเด็ก

64,900.-

7,900.-

48,900.-

Visitors: 128,690