Fly+Cruise-ล่องเรือสำราญ Spectrum Of The Seas 27-30 มี.ค.66 , 3-6 เม.ย.66 เส้นทาง สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน เที่ยวเรือสำราญ เอเชีย มีนาคม เมษายน 2566

ไม่พบสินค้า

#เรือสำราญ # Spectrum of the Seas” เรือลำแรกในตระกูล Quantum Ultra-Class ของสายเรือ Royal Caribbean International ที่ได้เปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 2019 เรือลำนี้ มีน้ำหนัก168,666 ตัน และสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5,622 ท่าน เป็นเรือที่เหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักผ่อนกันทั้งครอบครัวและกลุ่มที่ยกขบวนกันไปเป็นแก๊งค์เพื่อนฝูงภายในเรือลำนี้มีกิจกรรมสนุกๆ และความบันเทิงมากมาย อาที เช่น เปิดประสบการณ์ไปกับเครื่องเล่นสนุกๆ อย่าง
-Sky Pad เป็นเครื่องเล่นแทรมโพลีนเสมือนจริงที่มาพร้อมกับแว่น VR สามมิติ เพิ่มอารมณ์ที่น่าตื่นเต้นเอาใจเด็กๆ ให้มันส์สุดเหวี่ยง
-Bionic Bar หุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์ที่คอยชงเครื่องดื่มให้เราได้ดื่มกันทั้งวันทั้งคืน ถือเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำบนเรือสำราญก็ว่าได้
- เครื่องเล่น The North Star เป็นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวได้ 360 องศา ความสูงก็ราวๆ 300 ฟุต หรือ 91 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
- RipCord by iFly สนุกสุดเหวี่ยง กับเครื่องเล่นดิ่งผสุธาจำลอง
นอกจากนี้บนเรือยังมีโซน Royal Esplanade ถนนสายช็อปปิ้งที่มีถึงสองชั้น (ชั้น 4,5) มีสินค้าปลอดภาษี และสินค้าแบรนด์เนมที่มีให้เลือกหลากหลาย รวมถึงร้านอาหารกว่า 18 แห่ง ภายในมีทั้งห้องอาหารหลักและห้องอาหารพิเศษ รวมถึงห้องอาหาร Two70° (Two Seventy) อันโอ่อ่า ผนังเป็นกระจกใสสูงโปร่ง ตั้งแต่พื้นจรดเพดาน ภายในโซนนี้เต็มไปด้วยเก้าอี้เรียงราย บาร์ เลาจน์ และ คาเฟ่ต์ เป็นจุดที่บรรยากาศดีที่สุดพร้อมกับวิวทิวทัศน์พาโนราม่าที่สวยงามจับใจ ในยามค่ำคืนยังมีโชว์การแสดงต่างๆ อาทิ เช่น โชว์กายกรรมสุดตื่นเต้นหวาดเสียว รวมถึงละครเวที ให้แขกผู้เข้าพักได้มีความสุขและรอยยิ้ม เสียงหัวเราะกระหึ่มไปทั่วทั้งเรือ

วันแรก  สิงคโปร์ – ท่าเรือบารีน่าเบย์ครูซ เซ็นเตอร์

............... น.  เชคอินที่สนามบินดอนเมือง , สุวรรณภูมิ
............... น.  เหินฟ้าบินตรงสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย , การบินไทย
................น. เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
หลังจากนำทุกท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ ท่าเรือ บารีน่าเบย์ครูซ เซ็นเตอร์ ( Marina Bay Cruise Center )
**ควรไปถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินก่อนเวลาเรือออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
**ท่านสามารถใช้บริการห้องบุฟเฟต์ในเรือ(อาหารกลางวัน)ห้อง Windjammer ชั้น 14 ด้าน ได้ทันทีที่ขึ้นเรือ
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
หลังอาหารท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือได้อย่างเต็มที่
16.30น.  เรือออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center

วันที่สอง  ท่าเรือ ปีนัง เมือง จอร์จ ทาว์น

เช้า - กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียอิสระทุกท่านเที่ยวชมเมืองปีนังประเทศมาเลเซีย แนะนำที่ท่องเที่ยว เช่น เมือง จอร์จ ทาว์น ที่เป็นเมืองหลวงของเกาะปีนังที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นถ่ายรูปออกมาได้สวยงามมาก
ท่านสามารถซื้อตั๋วขึ้นรถรางขึ้นไปชม ปีนังฮิลล์ จุดชมวิวดูบรรยากาศรอบเมืองที่สวยงาม วัด เก็กหลกสี่ (Kek Lok Si Temple) ที่อยู่ใกล้กับปีนังฮิล์ล วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ท่านสมารถซื้อตั๋วนั่งกระเช้าขึ้นไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้ เดินขมเมืองจอร์จทาวน์ ชม หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงคราโลกครั้งที่ 1 City Hall ป้อมปืน คอนวอลลิส เดินชม ศิลปะภาพวาดบนกำแพงที่สวยงามน่าถ่ายรูปมากๆที่ถนน สตรีท อาร์ต และอย่าลืมชิมอาหารท้องถิ่น Street Food ของเมืองปีนังเช่น CHENDUL, LOK LOK, ICE BALL , CHEE CHEON FUN , LAKSA , ROJAK , SATAY  , CHAR HWAY TEOW
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารท่านสามารถดูโชว์บนเรือ หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายบนเรือ
23.00  เรือออกจากท่าเรือ ปีนัง เมือง จอร์จทาวน์

วันที่สาม  เรือสำราญล่องอยู่น่านน้ำสากล

เช้า - กลางวัน   รับประทานอาหาร  ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลายที่มีบนเรืออย่างเต็มที่
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
**คืนก่อนที่จะลงเรือ จะมี Tag กระเป๋ามาวางไว้ให้ที่ห้อง ถ้าท่านต้องการโหลดกระเป๋าลง เจ้าหน้าที่จะมารับกระเป๋าก่อน 5 ทุ่ม ท่านสามารถวางกระเป๋าพร้อมติดแท็กเขียนชื่อให้เรียบร้อย วางไว้หน้าห้อง ก่อน 5 ทุ่ม ก่อนเช้าวันกลับ

วันที่สี่  Marinabay Cruise Center ประเทศสิงคโปร์

07.00น.  เรือจอดเทียบท่า ท่าเรือ Marinabay Cruise Center
เช้า  รับประทานอาหารบนเรือ
จากนั้นให้ท่านรับสัมภาระที่ท่าเรือ อิสระตามอัธยาศัย
............. น.  เหินฟ้าบินกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย , การบินไทย เที่ยวบินที่.......
..............น.   เดินทางถึง สนามดินเมือง , บินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

…Cruise Vacations Start Hear…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

เดินทาง

อัตราค่าบริการ (พักคู่ / ต่อท่าน)

บินแอร์เอเซีย

บินการบินไทย

วันที่ 27-30 มีนาคม 2566

เริ่มต้น 14,999.- บาท

เริ่มต้น 19,999.- บาท

วันที่ 3-6 เมษายน 2566

เริ่มต้น 16,999.- บาท

เริ่มต้น 21,999.-บาท

** ราคายังไม่รวมภาษีท่าเรือ/ทิปพนักงานบริการบนเรือ 6,300 ต่อท่าน 

Visitors: 111,282