CRUISE ONLY-แพคเกจล่องเรือหรู แม่น้ำไนล์ ประเทศอียิปต์ BY S.S. SPHINX 31 ธ.ค. 65-11 ม.ค.66

รหัสสินค้า : UNIWORLD-SPLENDORS OF EGYPT& THE NILE

ราคา

259,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 259,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง : Splendors of Egypt & The Nile 12วัน

ล่องเรือรู แม่น้ำไนล์ ประเทศอียิปต์ BY S.S. SPHINX

เส้นทาง : ไคโร-ลูเซอร์-เดนเดรา-คอมออมโบ-อัสวาน-เอ็ดฟู-เอสนา-ลูเซอร์-ไคโร

ราคา : เริ่มต้น 259,900.-บาท ( BALCONY CABIN START )

คลิกดูโปรแกรม

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือ 7คืน - โรงแรมตามโปรแกรมที่กำหนด 4 คืน) ,ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ,ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว,ค่าเครื่องบินภายในประเทศ,ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง),กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง,ค่าทิปพนักงานบนเรือ

ไม่รวม : ค่า Port Charge ท่านละ 8,000 บาท , ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าวีซ่า (ถ้ามี)**ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง: 31 ธันวาคม 2565 - 11 มกราคม 2566

Splendors of Egypt & The Nileเยี่ยมชมมรดกโลก 15 แห่งของยูเนสโก
12 วัน ล่องเรือสำราญ แม่น้ำไนล์ ประเทศอียิปต์ BY S.S. SPHINX

วันแรก  ไคโร

บ่าย  เดินทางมาถึง สนามบิน นานาชาติ ไคโร
เมืองไคโร ประเทศอียิปต์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
ในแพ็คเกจล่องเรือ รวมค่าเดินทางไปท่าเรือโดยรถบัส
หลังจากตรวจเช็คสัมภาระที่สนามบินเรียบร้อยแล้ว พบเจ้าหน้าที่ ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ เรือ Uniworld รอต้อนรับ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรม Four Seasons Hotel Cairo อันหรูหราที่ Nile Plaza พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สอง  ไคโร

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ย่านเก่าแก่ของกรุงไคโรมีความเข้มข้น ทั้งสีสัน เสียง ความหนาแน่นของผู้คน และน่าจะเป็น เช่นนี้มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่นำท่านชมป้อมปราการสมัยศตวรรษที่ 12 มัสยิด Alabaster ที่สวยงาม และคอลเล็กชั่นวัตถุล้ำค่าที่ไม่มีใครเทียบได้ รวมถึงสมบัติล้ำค่าที่ครั้งหนึ่งเคยฝังไว้กับกษัตริย์ตุตันคาเมน
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ป้อมปราการแห่ง Salah al-Din มัสยิด Alabaster และพิพิธภัณฑ์อียิปต์ การเที่ยวชมเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้รวมถึงการไปเยี่ยมชม Citadel of Salah al-Din ซึ่งเป็น พื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีมัสยิดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และนำเสนอทัศนียภาพอันน่าทึ่งของกรุงไคโร ตั้งอยู่สูงเหนือสุดด้านตะวันออกของกรุงไคโรบนเนินเขา El-Moqattam ป้อมปราการแห่งนี้เป็นบ้านของผู้ปกครองอียิปต์มานานกว่า 700 ปี และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง คุณยังจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุของอียิปต์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1900 และยังเป็นที่เก็บสะสมโบราณวัตถุอียิปต์และสมบัติล้ำค่าของฟาโรห์ที่น่าประทับใจที่สุดในโลก
หมายเหตุ : ห้ามถ่ายภาพทุกชนิดภายในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งกล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ และกล้องวิดีโอ
หมายเหตุ: แนะนำให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของชาวอียิปต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดไหล่และปิดขาไว้อย่างน้อยก็ถึงเข่าในการทัศนศึกษาชายฝั่งตลอดการเดินทางนี้
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สาม  ไคโร บินสู่เมืองลักซอร์ (ลงเรือ), เดนเดร่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลักซอร์
หมายเหตุ : เที่ยวบินไปลักซอร์ออกเดินทางแต่เช้าตรู่เพื่อใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศและสภาพการจราจรที่เอื้ออำนวยมากขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางทัวร์
เตรียมตื่นตาตื่นใจกับ Temple of Karnak ในตำนาน ซึ่งเป็นสถานที่ขนาดใหญ่และน่าทึ่งอย่างยิ่ง ด้วยเสาขนาดมหึมา ตรอกกว้างๆ ที่เรียงรายไปด้วยสฟิงซ์หินและห้องโถงที่มีสัดส่วนอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เดินทัวร์ชมวิหารที่คาร์นัค คุณสามารถเดินเล่นไปตามถนนสายใหญ่ของสฟิงซ์และห้องโถงที่มีเสาขนาดมหึมาของวิหารคาร์นัคอันงดงาม คอมเพล็กซ์ Karnak ที่ยูเนสโกถูกฝังไว้ใต้ทรายเป็นเวลากว่าพันปีประกอบด้วยวัดหลักสามแห่ง วัดขนาดเล็กล้อมรอบ และวัดภายนอกอีกหลายแห่ง
หลังจากนั้น นำท่านลงเรือสำราญ S.S. Sphinx
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ วันนี้มีงาน Captain Welcome Party เพลิดเพลินกับงานเลี้ยงต้อนรับและอาหารค่ำบนเรือในเย็นนี้
เรือออกเดินทางจากเมืองลักซอร์ ไปยังเมืองเดนเดราที่สวยงาม

วันที่สี่  เดนเดรา, ล่องเรือกลับเมืองลักซอร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ
เช่นเดียวกับศาลเจ้าคู่ วิหารฮาเธอร์วิหารลูเซอร์ตั้งอยู่บนพื้นที่ของ Thebes โบราณ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรใหม่ของอียิปต์ มันถูกสร้างขึ้นมาหลายร้อยปีและแม้แต่ในซากปรักหักพังก็ยังเป็นสถานที่พิเศษ เยี่ยมชมวัด Hathor ซึ่งอุทิศให้กับเทพีแห่งความรักและความงาม
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ทัวร์เดินชมวิหารฮาเธอร์ วิหารฮาเธอร์ ที่น่าประทับใจที่เดนเดราอุทิศให้กับเทพธิดาแห่งความรักและความงาม วัดนี้มีขึ้นในยุคปโตเลมีของอียิปต์เมื่อทายาทของอเล็กซานเดอร์มหาราชปกครองอียิปต์และนำวัฒนธรรมและศาสนาของอียิปต์มาใช้เป็นของตนเอง เป็นวิหารแห่งหนึ่งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในอียิปต์ และมีรูปปั้นนูนต่ำของคลีโอพัตรากับซีซาเรียน ลูกชายที่เธอให้กำเนิดแก่จูเลียส ซีซาร์
เรือล่องออกจากเมืองเดนเดรา สู่เมืองลักซอร์
และ ทัวร์เดินชมวิหารลูเซอร์ เข้าไปในวัดผ่านเสาอันยิ่งใหญ่—ประตูพิธีการ—ซึ่งรูปปั้นขนาดมหึมาของรามเสสที่ 2 ยังคงยืนอยู่ พร้อมกับเสาหินแกรนิตสีชมพู เดินทางต่อไปยังลานภายในขนาดมหึมา ที่ด้านหลังของวิหารคือศาลดวงอาทิตย์ของอาเมนโฮเทปที่ 3 เช่นเดียวกับศาลเจ้าเปลือกไม้ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชสร้างขึ้นใหม่
เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ

วันที่ห้า  ลักซอร์, คอมออมโบ

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ
คำว่า "มหึมา" จะใช้ความหมายใหม่ทั้งหมดหลังจากการเที่ยวชมรูปปั้นแฝดขนาดยักษ์ที่รู้จักกันในชื่อ Colossi of Memnon ในวันนี้ และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น คุณยังจะได้เยี่ยมชมวัดของฟาโรห์หญิงหายากคนหนึ่งของอียิปต์และหุบเขากษัตริย์ ซึ่งใช้เป็นที่ฝังศพของราชวงศ์มาเกือบ 500 ปี และเป็นที่จัดแสดงซากมัมมี่ของตุตันคาเมน
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ทัวร์ชม โคลอสซีแห่งเมมนอน วัดฮัตเชปสุต หุบเขาแห่งกษัตริย์ ชมรูปปั้นขนาดมหึมาสองรูปของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อโคลอสซีแห่งเมมนอน สูงหกสิบฟุต (18 เมตร) และมองไปทางทิศตะวันออกไปยังดวงอาทิตย์ขึ้น รูปปั้นเหล่านี้มีภาพอาเมนโฮเทปนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเขา สลักข้างขาคือแม่และภรรยา โดยมีแผงด้านข้างเป็นรูปเทพเจ้าแห่งแม่น้ำไนล์ วัด Hatshepsut ที่ Deir el-Bahri เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในวันนี้ หนึ่งในฟาโรห์หญิงที่หายากของอียิปต์ Hatshepsut ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในผู้ปกครองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของอียิปต์โบราณ คุณยังจะได้เยี่ยมชมหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก นั่นคือหุบเขาแห่งกษัตริย์ที่ห่างไกลและแห้งแล้ง ซึ่งถูกใช้เป็นที่ฝังศพของราชวงศ์มาเกือบ 500 ปี
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ คืนนี้ สวมชุดกาลาเบยาของคุณ (เครื่องแต่งกายอียิปต์แบบดั้งเดิม ซึ่งตัวอย่างจะมีจำหน่ายบนเรือสำราญ หากคุณต้องการเข้าร่วมแต่ไม่ได้นำมาเอง) สำหรับงานปาร์ตี้บนเรือที่มีดนตรีอียิปต์แบบดั้งเดิม
เรือล่องออกจากเมืองลักซอร์ไปยังเมืองคอมออมโบ

วันที่หก  คอมออมโบ, อัสวาน

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ
หลังจากเยี่ยมชมวัดที่อุทิศให้กับเทพเจ้าจระเข้ในวันนี้ (อย่าพลาดการจัดแสดงมัมมี่ 300 ตัวที่พบในพื้นที่ท้องถิ่น) กระโดดขึ้นเรือลำเล็กเพื่อเที่ยวชมนกตามแม่น้ำไนล์
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ทัวร์เดินชมวิหารคอมออมโบ วิหารคอมออมโบไม่เหมือนกับวิหารในอียิปต์โบราณส่วนใหญ่ที่อุทิศให้กับเทพเจ้าสององค์ ได้แก่ เทพเจ้าจระเข้โซเบกและเทพเหยี่ยวฮอรัสผู้เฒ่า การก่อสร้างเริ่มขึ้นในรัชสมัยของปโตเลมีที่ 6 ซึ่งเป็นผู้สร้างโถงไฮโปสไตล์ทั้งภายในและภายนอก มัมมี่จระเข้จำนวน 300 ตัวที่ค้นพบในบริเวณใกล้เคียงจัดแสดงอยู่ภายในวัด
และ ทัวร์นั่งเรือชมนก หลังจากการล่องเรือชมทิวทัศน์ที่สวยงามไปยังเมืองอัสวาน ให้นั่งเรือลำเล็กไปตามริมฝั่งแม่น้ำไนล์ในการเที่ยวชมนก ระวังนกพื้นเมืองหลากสีสัน นกกระสาสายพันธุ์ต่างๆ นกกระเต็น อีแร้ง นกอาบแดด และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่เจริญเติบโตในทุ่งหญ้าริมฝั่งแม่น้ำ
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ

วันที่เจ็ด อัสวาน

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ
วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้เยี่ยมชมความอัศจรรย์ของวิศวกรรมสมัยใหม่ เช่น เขื่อนอัสวาน เช่นเดียวกับเสาโอเบลิสก์ที่ยังไม่เสร็จและวัด Philae ที่สวยงาม ซึ่งย้ายจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่งในช่วงทศวรรษ 1970 แต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกมาก คุณยังจะได้นั่งเรือเฟลูกกา ซึ่งเป็นเรือใบแบบอียิปต์โบราณ และเพลิดเพลินกับน้ำชายามบ่าย
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ล่องเรือในแม่น้ำไนล์แบบดั้งเดิมและจิบน้ำชายามบ่ายที่โรงแรม Old Cataract Hotel Aswan วันนี้คุณจะได้ล่องเรือไปตามแม่น้ำไนล์อย่างสงบเงียบ ซึ่งเป็นเรือแบบดั้งเดิมขนาดเล็กที่มีใบเรือสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสัมผัสกับแม่น้ำอย่างที่ชาวอียิปต์มีมานานนับพันปี ต่อมา ผ่อนคลายด้วยการจิบชายามบ่ายที่ Old Cataract Hotel Aswan อันเก่าแก่
และ เขื่อนอัสวาน เสาโอเบลิสก์ที่ยังไม่เสร็จและวิหารไอซิส เขื่อนอัสวานสร้างเสร็จในปี 1970 เป็นความมหัศจรรย์ของวิศวกรรมสมัยใหม่ที่มีมิติอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ไฮไลท์อีกประการหนึ่งของวันนี้คือ วิหาร Philae ที่สวยงาม ซึ่งเดิมตั้งอยู่บนเกาะ Philae มันถูกย้ายไปที่เกาะ Agilika อย่างระมัดระวังหลังจากการก่อสร้างเขื่อน Aswan High Dam
 เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ
หลังอาหารเย็นบนเรือในเย็นวันนี้ คุณจะได้ชมการแสดงนูเบียนที่มีเสน่ห์ซึ่งมีนักแสดงที่แต่งกายตามประเพณี การแสดงดนตรีสดและการเต้นรำ

วันที่แปด   อัสวาน, เอ็ดฟู

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ
ใช้เวลาทั้งวันในยามว่างหรือร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อเที่ยวชมวิหารอันงดงามของอาบูซิมเบล
รายการทัวร์ที่ไม่ควรพลาด (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $343/ท่าน) เที่ยวชมวิหารอาบูซิมเบล ผลงานชิ้นเอกของอียิปต์โบราณ วิหารของอาบูซิมเบลถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์รามเสสที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่โด่งดังที่สุดของอียิปต์ Abu Simbel สร้างขึ้นในปี 1244 ก่อนคริสตกาล บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์เป็นเวลา 3,000 ปี ในทศวรรษที่ 1960 วิหารทั้งหลังถูกรื้อถอนและสร้างใหม่บนเนินเขาที่สูงขึ้นเพื่อรองรับเขื่อนอัสวาน ซึ่งเป็นความพยายามอันน่าทึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอียิปต์และยูเนสโก ทุกวันนี้ วิหารยังคงเป็นหนึ่งในโบราณสถานซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในอียิปต์ จากอัสวาน ต่อเที่ยวบินสั้นๆ ไปยังอาบูซิมเบล เมื่อมาถึงสถานที่ ไกด์ของคุณจะเล่าประวัติของวัดให้คุณทราบ หลังจากนั้น ใช้เวลาชื่นชมกับรายละเอียดอันวิจิตรงดงามขณะเดินสำรวจภายในวัดด้วยตัวเอง อย่าลืมถ่ายรูป! จากนั้นคุณจะบินกลับไปอัสวาน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ

วันที่เก้าเอสนา, ลักซอร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ
ในการเที่ยวชมวันนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าวิหารเอสนาถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังมานานหลายศตวรรษ และเป็นหนึ่งในวัดที่ยิ่งใหญ่ของอียิปต์หลังสุดท้ายที่เคยสร้างมา คู่มือนักอียิปต์วิทยาของคุณจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจทุกประเภทเกี่ยวกับสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี้ และแสดงส่วนหน้าอาคารที่มีจารึกอักษรอียิปต์โบราณที่เคยบันทึกไว้ในอียิปต์
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เที่ยวชมวิหารคนุม วิหารโรมันตอนปลายแห่งเอสนาตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ วิหารนี้ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังมานานหลายศตวรรษ มีขึ้นตั้งแต่สมัยปโตเลมีและโรมัน และเป็นหนึ่งในวิหารสุดท้ายของอียิปต์ที่เคยสร้างขึ้น ผู้เยี่ยมชมสามารถเห็นจารึกขนาดใหญ่สองแผ่นที่ยกย่อง Khnum เทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์หัวแกะ ผู้ซึ่งปั้นมนุษย์บนล้อช่างหม้อจากโคลนดินเหนียวของแม่น้ำไนล์
รายการทัวร์ที่ไม่ควรพลาด (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $55/ท่าน) ชมแสงสีเสียงแห่งลูเซอร์ หนึ่งในการแสดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในลูเซอร์ การแสดงเสียงและแสงแสดงรายละเอียดประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณธีบส์ด้วยคำพูด แสงสี และดนตรี การแสดงนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ในช่วงแรกคุณจะได้เดินไปรอบ ๆ วัด Karnak ขณะฟังคำบรรยายเกี่ยวกับประวัติของวัดและ Thebes ค้นพบเรื่องราวที่น่าสนใจและความสำเร็จของฟาโรห์แห่งอียิปต์ในขณะที่เดินตามรอยเท้าเดียวกัน ตอนจบอันน่าทึ่งเกิดขึ้นกับคุณนั่งอยู่ที่ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ วันนี้มีงาน Captain Farewell Party

วันที่สิบ  ลักซอร์, บินสู่เมืองไคโร

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ
นำท่านเดินทางสู่เมืองลักซอร์, และเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับไคโร
ถึงสนามบินไคโร จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรู
หมายเหตุ: เที่ยวบินไปไคโรออกเดินทางแต่เช้าตรู่เพื่อใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศและการจราจรที่เอื้ออำนวยมากขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางทัวร์
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สิบเอ็ด  เมืองไคโร

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันนี้เป็นวันของ Bucket List Moments เมื่อเราเดินทางไปยัง Ancient Memphis ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของ UNESCO ที่มีอนุสาวรีย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายให้ชม รวมถึงมหาสฟิงซ์ลึกลับ คุณจะมีโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการชมปิรามิดจากมุมมองแบบใกล้ชิด ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะชื่นชมขนาดและความยิ่งใหญ่อันน่าทึ่งของปิรามิดได้อย่างเต็มที่
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เที่ยวชมสถานที่โบราณของเมมฟิส รวมทั้งปิรามิดแห่งกิซ่าที่มีทางเข้าพีระมิดขนาดเล็ก มหาสฟิงซ์ และสักการะเยี่ยมชม ออกผจญภัยไปยังเมืองเมมฟิสโบราณ เมืองหลวงของอาณาจักรเก่าของอียิปต์ และปัจจุบันเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีอนุสรณ์สถานพิเศษมากมาย ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นปิรามิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นต้นแบบสำหรับปิรามิดที่ตามมาทั้งหมด ที่สุสานกิซ่า ใบหน้าของอียิปต์โบราณ—มหาสฟิงซ์—รอการมาเยือนของคุณ ด้วยร่างของสิงโตหมอบและหัวของมนุษย์ เป็นรูปปั้นเสาหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสฟิงซ์ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 26 ก่อนคริสตกาล ระหว่างรัชสมัยของ Khafre บางทีอาจเป็นภาพเหมือนของฟาโรห์เอง น่าเสียดายที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ส่วนใหญ่ถูกกัดเซาะหรือถูกทำลายโดยเจตนาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ลักษณะใบหน้าบางส่วนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป วันนี้คุณจะได้ไปเยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว นั่นคือปิรามิดแห่งกิซ่า การได้ดูโครงสร้างในตำนานเหล่านี้อย่างใกล้ชิดจะช่วยให้คุณได้ชื่นชมการก่ออิฐและความแม่นยำทางสถาปัตยกรรมที่น่าเกรงขาม
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สิบสอง   เมืองไคโร

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาต์จากโรงแรมของคุณ หากแพ็คเกจของลูกค้ามีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบิน หรือลูกค้ามีการจองรถส่วนตัวเพื่อไปสนามบิน ก็จะมีรถมารอรับที่ท่าเรือ หรือท่านจะไปท่องเที่ยวในเมืองเยรูซาเล็มต่อก็ได้
หมายเหตุ: ตารางการเดินเรือและลำดับการเที่ยวชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระดับน้ำ หรือปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาง Uniworld จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อดำเนินการตามโปรแกรม

…Cruise Vacations Start Hear…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเองหากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ประเภทห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน)
**ห้องพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่านั้น**

ราคาต่อท่าน (บาท)

31 ธ.ค. 65 - 11 ม.ค.  66

FRENCH BALCONY (233 SQ.FT.)

259,900

DELUXE FRENCH BALCONY (285 SQ.FT.)

(Sold Out)

SUITE (344 SQ.FT.)

339,900

GRAND SUITE (430 SQ.FT.)

367,900

ROYAL SUITE (495 SQ.FT.)

411,900

**หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่า Port Charge ท่านละ 8,000 บาท

Visitors: 65,027