CRUISE ONLY-แพคเกจล่องเรือแม่น้ำดานูบ โดยเรือ S.S. MARIA THERASA เดินทาง เม.ย.-ต.ค.2566 เที่ยวยุโรป เรือล่องแม่น้ำสุดหรู Uniworld River Cruise

รหัสสินค้า : CHIC-DANUBE-S.S.MARIA THERASA

ราคา

144,261.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 144,261.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง : ล่องเรือหรู แม่น้ำดานูบ เยี่ยมชม 4 มรดกโลก 

BY S.S. MARIA THERASA

เส้นทาง :เส้นทาง : เยอรมัน - ออสเตรีย - สโลวาเกีย - ฮังการี

บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – เวียนนา – ดูร์นสไตน์ – เมลค์ – ซาล์ซบูร์ก – พัสเซา

ราคา : เริ่มต้น 3,699 USD

คลิกดูโปรแกรม

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือ 7 คืน),ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือ,แพคเกจเครื่องดื่มพรีเมียม (รวมแอลกอฮอล์),ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าทัวร์บนฝั่ง ,ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง),กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ, WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง,ค่าทิป ,บัตเลอร์ส่วนตัวทุกห้อง

ไม่รวม : ค่า Port Charge ท่านละ 210USD , ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าวีซ่า(ถ้ามี)**ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2566

UNIWORLD BOUTIQUE REVER CRUISES
8 วัน ล่องเรือสำราญ แม่น้ำดานูบ เยี่ยมชม 4 มรดกโลก Enchanting Danube
BY S.S. MARIA THERASA

วันแรก  บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ)

บ่าย เดินทางมาถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบูดาเปสต์ เฟเรนตส์ ลิซท์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
ในแพ็คเกจล่องเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไปท่าเรือโดยรถบัส คุณจะได้รับการต้อนรับจากตัวแทนของเรือ Uniworld และนำส่งท่านไปยังเรือ
ที่อยู่ท่าเรือ Garam 1, Carl Lutz rkp., Budapest, 1138 Hungary
หมายเหตุ* ในวันขึ้นเรือวันแรก ห้องนอนของคุณจะพร้อมให้บริการหลังเวลา 15:00 น. ผู้เข้าพักที่ทำการเช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดังกล่าว สามารถรอในพื้นที่ส่วนกลางบนเรือได้
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant

วันที่สอง  บูดาเปสต์

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
บูดาเปสต์เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่นำเสนอการผสมผสานที่มีชีวิตชีวาของยุคกลางและสมัยใหม่
บูดาเปสต์” เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้มีการรวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกัน นั่นคือ “เมืองบูดา” อยู่ทางตะวันตก กับ “เมืองเปสต์” ที่อยู่ทางตะวันออก คั่นด้วยแม่น้ำดานูบ ซึ่งบูดาเปสต์มีความงดงามและรุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติมากมาย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งแม่น้ำดานูบ” และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเขตเมืองที่มีความโดดเด่นที่สุดในโลกอีกด้วย
ท่านสามารถเลือกทัวร์ เที่ยวชมไฮไลท์ของบูดาเปสต์เข้าชมสถานบันดนตรีFranz Liszt หรือ เดินเที่ยวชมเมืองบูดาเปสต์กับไกด์ท้องถิ่น
เย็น  มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Welcome สำหรับลูกค้าทุกท่าน
เรือล่องออกจากเมืองบูดาเปสต์ มุ่งหน้าสู่เมืองบราติสลาวา

วันที่สาม  บราติสลาวา-เวียนนา

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางถึงเมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ท่านสามารถเลือกทัวร์ เดินทัวร์รอบเมืองบราติสลาวา หรือ เดินขึ้นเขาเพื่อชมปราสาทเมืองบราติสลาวา
บ่าย  เรือล่องออกจากเมืองบราติสลาวา มุ่งหน้าสู่เมืองเวียนนา
เดินทางถึงเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
คุณสามารถพักผ่อนบนเรือได้ตลอดทั้งวันบางทีอาจจะเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มที่ Sun Deck และดื่มด่ำกับทิวทัศน์ในขณะที่เรือแล่นไปตามแม่น้ำดานูบ
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ คอนเสิร์ตส่วนตัวของโมสาร์ทและสเตราส์ เพลิดเพลินกับค่ำคืนของแชมเบอร์มิวสิกที่แสดงโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของเวียนนาในสถานที่จัดคอนเสิร์ตอันเก่าแก่และเป็นกันเอง ที่พระราชวังเวียนนาที่สวยงาม
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant

วันที่สี่  เวียนนา

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เวียนนา คือเมืองที่ร่ำรวยอารมณ์สุนทรีย์ ที่มีแต่บรรดาคีตกวีระดับเทพของโลก เกิดบน แผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟ่น โมสาร์ท และ โยฮันน์ สเตราส์ สามารถเดินเล่นย่านศูนย์กลางของเมืองเก่า ที่ถูกยกให้ เป็นเมืองมรดกโลก ที่ไม่ว่าเดินไปมุมไหนของเมือง ก็จะมีภาพอันงดงามของเวียนนา
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะเวียนนา
ท่านสามารถเลือกทัวร์ เที่ยวชมเมืองเวียนนา อิมพรีเรียลซิตี้ หรือ เดินทัวร์ชมประวัติศาสตร์ดนตรีของเมืองเวียนนา
หากคุณมีเวลาว่างหลังจากทัวร์ สามารถไปสำรวจกรุงเวียนนาด้วยตัวเอง คุณอาจต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Albertina ซึ่งมีภาพพิมพ์เก่าแก่กว่าล้านภาพและผลงานที่น่าประทับใจของจิตรกรสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เรือล่องออกจากเมืองเวียนนา มุ่งหน้าสู่เมืองดูร์นสไตน์

วันที่ห้า  ดูร์นสไตน์-เมลค์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางถึงเมืองดูร์นสไตน์ ประเทศออสเตรีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
ดูร์นสไตน์ หนึ่งในเมืองลุ่มแม่น้ำดานูบที่ได้รับความนิยม มีสถานที่ที่น่ารักในการเดินเล่นบนถนนที่ปูด้วยก้อนหิน เดินดูร้านค้าแปลกตาหรืออาจเดินขึ้นไปยังปราสาทที่ถูกทำลาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกชิมหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกจากเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าฝรั่นรายเดียวของหุบเขาวาเคา (Wachau Valley) ต่อมาเยี่ยมชมโบสถ์อารามเมลค์ (Melk Abbey) อายุ 900 ปีและห้องสมุดสไตล์บาร็อคสุดพิเศษ
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เยี่ยมชมอารมเมลค์และห้องสมุดสไตล์บาร็อค ท่านสามารถเลือกทัวร์ เยี่ยมชมไร่ไวน์ในดูร์นสไตน์และชิมไวน์ หรือ เดินเที่ยวหมู่บ้านดูร์นสไตน์และชมโรงงานหญ้าฟรั่น
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เรือล่องออกจากเมืองเมลค์ มุ่งหน้าสู่เมืองซาร์ซบูร์ก

วันที่หก  ซาร์ซบูร์ก (ลินซ์)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางถึงเมืองซาร์ซบูร์ก ประเทศออสเตรีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
บ้านเกิดของโมสาร์ทในซาล์ซบูร์กตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาอัลไพน์อันงดงามที่เปล่งประกายราวกับดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาว ลินซ์อาจเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีใน Torte Linzer ที่มีชื่อเสียง แต่ก็เป็นแหล่งรวมศิลปะ ดูสถานที่ท่องเที่ยวกับผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นและเยี่ยมชมครอบครัวที่ฟาร์มของพวกเขาในชนบท ลินซ์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรียภูมิใจนำเสนอประวัติศาสตร์อันยาวนานของการค้าขายและการผลิตสิ่งทอ
ท่านสามารถเลือกทัวร์ ทัวร์เต็มวันเที่ยวชมเมืองซาร์ซบูร์ก หรือ เดินชมเมืองลินซ์เยี่ยมชมฟาร์มน้ำผลไม้และการทำทาร์ตที่เก่าแก่ของออสเตรีย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เรือล่องออกจากเมืองซาร์ซบูร์ก มุ่งหน้าสู่เมืองพัสเซา

วันที่เจ็ด  พัสเซา

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางถึงเมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
Passau พัสเซา เป็นเมืองเล็กๆทางตะวันกออกเฉียงใต้ของเยอรมัน มีแพรมแดนติดกับออสเตรีย เป็นเมืองที่สวยงามและน่ารักมาก อีกทั้งสถานที่ตั้ง เป็นที่ไหลมาบรรจบของแม่น้ำสามสาย อันประกอบด้วย แม่น้ำ Danube แม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป แม่น้ำ Inn และแม่น้ำ Ilz จนทั่วโลกรู้จักกันดีในนามว่า “The Three Rivers City”
ท่านสามารถเลือกทัวร์ ปั่นจักรยานเลียบแม่น้ำอินน์ หรือ ปีนหน้าผาชมวิวแม่น้ำอิลซ์
เย็น  มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Farewell สำหรับลูกค้าทุกท่าน

วันที่แปด   พัสเซา (ลงจากเรือ)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลูกค้ามีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบินมิวนิค หรือลูกค้ามีการจองรถส่วนตัวเพื่อไปสนามบินมิวนิค ก็จะมีรถมารอรับที่ท่าเรือ หรือท่านจะไปท่องเที่ยวในเมืองพัสเซาต่อก็ได้

…Cruise Vacations Start Hear…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเองหากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ประเภทห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน)
**ห้องพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่านั้น**

ราคาต่อท่าน (USD)

เม.ย. – ต.ค. 2566

CLASSIC (162 SQ.FT.)

3,699 – 4,799

FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.)

4,699 – 5,799

DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.)

5,199 – 6,299

SUITES (305 SQ.FT.)

6,999 – 8,599

GRAND SUITE (410 SQ.FT.)

9,699 – 11,799

หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่า Port Charge ท่านละ 210 USD
**ราคาโปรโมชั่นนี้ สามารถจองได้ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าห้องจะเต็ม**

Visitors: 65,025