ทัวร์กรุ๊ป ทริปพิเศษ ล่องเรือสำราญจากไทย (แหลมฉบัง) Costa Serena เดินทาง พฤษภาคม 2566 : Cruise Tour Thailand

รหัสสินค้า : CTX-ZZTK-COSTA SERENA-THAI1

ราคา

9,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Costa Serena 5วัน 4คืน

ทริปพิเศษ...ล่องเรือสำราญจากเมืองไทย ท่าเรือแหลมฉบัง

ราคา : เริ่มต้น 9,999.-บาท

**วันที่ 12 - 16 พ.ค.66 : เส้นทาง แหลมฉบัง•ล่องน่านน้ำ•ฟู่หมี (เวียดนาม )•ล่องน่านน้ำ•แหลมฉบัง

คลิกดูโปรแกรมวันที่ 12 - 16 พ.ค.66

**วันที่ 19-23 พ.ค.2566 : เส้นทาง แหลมฉบัง•สีหนุวิลล์(กัมพูชา)•เกาะฟูก๊วก(เวียดนาม)•เกาะสมุย(ไทย) •แหลมฉบัง

คลิกดูโปรแกรมวันที่ 19 - 23 พ.ค.66

รวม : ที่พักบนเรือ 4 คืน / รถรับส่งกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : ภาษีท่าเรือ 5,999 บาท , ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 64 USD และ 76 USD (สำหรับห้อง SUITE) 

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 12 - 16 , 19 - 23 พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ สำคัญที่สุด

1.   เรือสำราญลำนี้ปลอดเชื้อโรคเนื่องจากมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และพนักงานบนเรือสำราญทุกคน มีการผ่านการตรวจเชื้อโรคทุกคน

2.  ระบบรักษาความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค แบบเข้มงวดสูงสุดทุกจุดบนเรือสำราญ

3.  ระหว่างการเดินทางจะมีการทำความสะอาดทุกจุดบนเรือสำราญ ในทุกช่วงเวลา

**สิทธิพิเศษห้องพักแบบ PREMIUM 1. เลือกรอบเวลาของอาหารมื้อค่ำได้ 2. สามารถสั่งอาหารในรอบเช้ามาเสริฟที่ห้องพักได้ 3. ห้องพักอยู่ชั้นระดับบนๆของเรือ วิวสวย

อัตราค่าบริการ : Promotion : early bird

ประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA SERENA

 ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
พัก 2 ท่านต่อห้อง

พักเดี่ยว

ท่านที่ 3-4
สำหรับเด็ก
อายุ 4-17 ปี

ท่านที่ 3-4
สำหรับผู้ใหญ่

  ห้องไม่มีหน้าต่าง
(Interior Classic)

9,999

16,999

3,999

7,999

ห้องไม่มีหน้าต่าง
(INTERIOR PREMIUM)

10,999

----

ห้องมีหน้าต่าง
(Oceanview Classic)

11,999

18,999

ห้องมีหน้าต่าง
(OCEANVIEW PREMIUM)

12,999

----

ห้องมีระเบียง
(Balcony Classic)

14,999

21,999

 ห้องมีระเบียง (BALCONY PREMIUM)

15,999

22,999

 

MINI SUITE

21,999

--------

5,999

9,999

SUITE

26,999

-------

ล่องเรือสำราญสุดหรู.....ไทย • เวียดนาม • ไทย  : วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2566
#แหลมฉบัง –ล่องน่านน้ำ - #ฟู่หมี - ล่องน่านน้ำ - แหลมฉบัง

วันแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง

08.00 น.  พร้อมกัน ณ.จุดนัดพบที่ กรุงเทพฯ ทุกท่านทำการเช็คชื่อก่อนขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมรับเอกสารส่วนตัวเพื่อใช้ในการทำเช็คอินที่ท่าเรือแหลมฉบัง
13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรีมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
หมายเหตุ    รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ .....................และกรุณาแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจองทันที และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถ  ล่าช้าได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง

**สำคัญมาก**ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผลตรวจเชื้อโควิด แบบ ATK เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ก่อนทำการเช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ
*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตุ จุดรวมพลของแต่ละท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
16.00 น.  เรือสำราญ COSTA SERENA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านน้ำสากล
ค่ำ  ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA SERENA
หมายเหตุ    ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

***สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME COLORFUL NIGHTS PARTY***

วันที่สองของการเดินทาง ล่องน่านน้ำ ( อิสระบนเรือสำราญ )

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของเรือสำราญCOSTA SERENA
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA SERENA
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA SERENA

***สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME WONDERLAND PARTY***

วันที่สามของการเดินทาง  ฟู่หมี (เวียดนาม)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
08.00 น.   เรือสำราญ COSTA SERENA จอดทอดสมอท่าเรือฟู่หมี (Phu My)เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้เลย*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***
18.00 น.   เรือจะออกจากท่าที่ฟูหมี
**ผู้โดยสารทุกท่านต้องถึงเรือสำราญก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA SERENA
เที่ยง และ ค่ำ  รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA

***ปาร์ตี้บนเรือ THEME GATSBY THE STAR***

วันที่สี่ของการเดินทาง  ล่องน่านน้ำ ( อิสระบนเรือสำราญ )

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือ
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
** ในค่ำคืนนี้ ธีมแบบชุดไทย ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามเวลาที่ทางเรือกำหนด  และให้ทุกท่านได้มีเวลาอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการของทางเรือ รวมถึงความเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ

วันที่ห้าของการเดินทาง    ท่าเรือแหลมฉบัง- กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
08.00 น.สำราญ COSTA SERENA เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง   ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ
 สำหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ล่องเรือสำราญสุดหรู.....ไทย • กัมพูชา • เวียดนาม : วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2566
#แหลมฉบัง – สีหนุวิลล์ – เกาะฟูก๊วก- เกาะสมุย - แหลมฉบัง

วันแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง

08.00 น.  พร้อมกัน ณ.จุดนัดพบที่ กรุงเทพฯ ทุกท่านทำการเช็คชื่อก่อนขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมรับเอกสารส่วนตัวเพื่อใช้ในการทำเช็คอินที่ท่าเรือแหลมฉบัง
13.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรีมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
**หมายเหตุ    รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ ......................................และกรุณาแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจองทันที และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถ  ล่าช้าได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง
**สำคัญมาก**ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผลตรวจเชื้อโควิด แบบ ATK เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ก่อนทำการเช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ
*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตุ จุดรวมพลของแต่ละท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
16.00 น.  เรือสำราญ COSTA SERENA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านน้ำสากล
ค่ำ ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA SERENA
หมายเหตุ    ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

**สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME COLORFUL NIGHTS PARTY**

วันที่สองของการเดินทาง สี หนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
08.00 น.  เรือสำราญ COSTA SERENA เข้าเทียบท่าเรือ สีหนุวิลล์ (Sihanoukville)
16.00 น.  เรือสำราญ COSTA SERENA จะออกจาก ท่าเรือ สีหนุวิลล์ ผู้โดยสารทุกท่านต้องถึงเรือสำราญ ก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
*** อิสระให้ท่านเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***
โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็นเมืองท่า สำคัญ โดยมีท่าเรือน้ำลึกระดับสากล (International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือสำราญ COSTA SERENA คัดสรรไว้ให้ท่าน ทุกท่านสามารถเลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
ช่วงบ่าย   ให้ทุกท่านอิสระช่วงบ่ายทำกิจกรรมบนเรือสำราญ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA SERENA

**สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME WONDERLAND PARTY**

วันที่วันที่สามของการเดินทาง  เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
07.00 น.  เรือสำราญCOSTA SERENAจอดทอดสมอท่าเรือ เกาะฟู่ก๊วก เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้เลย
17.00 น.   เรือสำราญ COSTA SERENA ออกจากท่าเรือ เกาะฟู่ก๊วก ผู้โดยสารทุกท่านต้องถึงเรือสำราญ ก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***
เที่ยง และ ค่ำ  รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA

***ปาร์ตี้บนเรือ THEME GATSBY THE STAR***

วันที่สี่ของการเดินทาง  เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)

08.30 น. เรือสำราญ COSTA SERENAจอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย
18.00 น.  เรือสำราญ COSTA SERENAออกจากท่ารเรือเกาะสมุย ผู้โดยสารทุกท่านต้องถึงเรือสำราญ ก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการคะ***
บนเกาะสมุย การเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาว รอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200-300 บาท รถจิ๊ป 800-1,000 บาท 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ  หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ำ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ำตกหน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ของเรือสำราญ COSTA SERENA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
18.00 น.  เรือสำราญ COSTA SERENA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ แบบชุดไทย

วันที่ห้าของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง- กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
08.00 น.   สำราญ COSTA SERENA เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง   ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ
สำหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะ 

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey
หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

Visitors: 65,025